iconandlight

Iconography and Hand painted icons


Leave a comment

will be saved by love, humbleness and kindness…St. Gabriel of Mtskheta Georgia

monk-gabriel-2

The last time a man will be saved by love, humbleness and kindness. Kindness will open the gates of Heaven; humbleness will lead into the Heaven; the man, whose heart is filled with love, will see the God.

God is an infinite Love.

St. Gabriel, Confessor and Fool for Christ,
Feast day on 2 November 

Advertisement


Leave a comment

Θὰ τοὺς σώσουν ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ καλωσύνη…Ἅγ.Γαβριὴλ ὁ Γεωργιανός

mama_gabrieli3

  Στοὺς ἐσχάτους καιροὺς τοὺς ἀνθρώπους θὰ τοὺς σώσουν ἡ ἀγάπη, ἡ ταπείνωση καὶ ἡ καλωσύνη. Ἡ καλωσύνη ἀνοίγει τὶς πύλες τοῦ Παραδείσου, ἡ ταπείνωση ὁδηγεῖ μέσα σ’ αὐτόν, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη ἐμφανίζει τὸν Θεό.

   Ὁ Θεός εἶναι μιὰ ἂπειρη ἀγάπη.

Ἅγ.Γαβριήλ, ὁ διὰ Χριστόν σαλός ἀπὸ τὴν Γεωργία    
2 Νοεμβρίου


Leave a comment

Look towards Christ…Elder Porphyrios

ΧΡΙΣΤΟς Christ Mosaic-1041You don’t become holy hunting down evil. Forget about evil. Look towards Christ and He will save you. Instead of standing outside the door to drive away the enemy, ignore him. Is evil coming this way? Gently let yourself go the other way. Meaning, is evil coming to attack you, give your internal strength to the good, to Christ. Plead: “Lord Jesus Christ, have mercy on me”. He knows how to have mercy on you, in what way. And when you are filled with good, you won’t turn to evil anymore. You will become good by yourself, with God’s grace. How can evil find any ground anymore? It disappears!

Elder Porphyrios

Life and Words, pub. Holy Monastery of Chrisopigi of Chania 
2003


Leave a comment

Να κοιτάζετε προς τον Χριστό…Γέρων Πορφύριος

Ιησούς Χριστός - Jesus Christ

Ιησούς Χριστός – Jesus Christ

Δεν γίνεσθε άγιοι κυνηγώντας το κακό. Αφήστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό κι Αυτός θα σάς σώσει. Αντί να στέκεσθε έξω από την πόρτα και να διώχνετε τον εχθρό, περιφρονήστε τον. Έρχεται από δώ το κακό; Δοθείτε μά τρόπο απαλό από εκεί. Δηλαδή έρχεται να σάς προσβάλει το κακό, δώστε εσείς την εσωτερική σας δύναμη στο καλό, στον Χριστό. Παρακαλέστε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξέρει εκείνος πως να σάς ελεήσει, με τι τρόπο. Κι όταν γεμίζετε απ’ το καλό, δεν στρέφεσθε πια προς το κακό. Γίνεσθε μόνοι σας, με τη χάρη του Θεού, καλοί. Που να βρει τόπο τότε το κακό; Εξαφανίζεται!

Γέρων Πορφύριος

Βίος και Λόγοι, έκδ. Ιεράς Μονή Χρυσοπηγής Χανίων.
2003 


Leave a comment

The Most Holy Mother of God is always visiting us.Elder Thaddeus of Vitovnica

Παναγια Γλυκοφιλουσα

The Most Holy Mother of God prays for us ceaselessly,. She is always visiting us. Whenever we turn to her in our heart, she is there. After the Lord, she is the greatest protection for mankind. How many churches there are in the world that are dedicated to the Most Holy Mother of God! How many healing springs where people are cured of their ailments have sprung up in places where the Most Holy Theotokos appeared and blessed those springs to heal both the sick and the healthy! She is constantly, by our side, and all too often we forget her.

 Elder Thaddeus of Vitovnica

Reference:  Our Thoughts Determine Our Lives, pp163 – 170


Leave a comment

Η Υπεραγία Θεοτόκος…μας επισκέπτεται πάντα ,Γέροντος Θαδδαῖου τῆς Βιτόβνιτσα.

Παναγια ΓοργουπηκοοςΗ Υπεραγία Θεοτόκος προσεύχεται αδιάκοπα για μας. Μας επισκέπτεται πάντα. Όποτε κι αν στραφούμε σε εκείνη με την καρδιά μας, είναι εκεί. Μετά τον Κύριο, εκείνη είναι η μεγαλύτερη προστάτις της ανθρωπότητας. Πόσοι και πόσοι ναοί σ’ ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι αφιερωμένοι στην Υπεραγία Θεοτόκο! Πόσες και πόσες ιαματικές πηγές, όπου οι άνθρωποι θεραπεύονται από τα ασθενήματά τους δεν ανέβλυσαν εκεί όπου η Υπεραγία Θεοτόκος εμφανίστηκε και ευλόγησε τα ύδατα, ώστε να γιατρεύουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους υγιείς! Είναι διαρκώς στο πλευρό μας κι εμείς τόσο συχνά την ξεχνάμε.

Γέροντος Θαδδαῖου τῆς Βιτόβνιτσα

Ἀπό τό βιβλίο: «Οἱ λογισμοί καθορίζουν τή ζωή μας»,  Ἐκδόσεις: Ἐν πλῷ


Leave a comment

Πάντα να προσεύχεστε. π.Θαδδαίος της Βιτόβνιτσα

.AgioiGeorgiosDimitrios01   Έχει τεράστια σημασία να υπάρχει κάποιος που να προσεύχεται πραγματικά μέσα στην οικογένεια. Η προσευχή προσελκύει τη Χάρη του Θεού και την αισθάνονται όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμα κι εκείνοι των οποίων η καρδιά έχει παγώσει. Πάντα να προσεύχεστε.

Γέροντος Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα


Leave a comment

Always pray for the people…St James the Just Adelphotheos

St. James the Just , Adelphotheos (62 AD)

Memory celebrated October 23

normal_iakobos_o_adelfotheos2[St.James the Just Adelphotheos (the Brother of God),] was in the habit of entering alone into the temple, and was frequently found upon his knees begging forgiveness for the people, so that his knees became hard like those of a camel, in consequence of his constantly bending them in his worship of God, and asking forgiveness for the people.’’

Eusebius, Church History, 2.23.6

Troparion —Tone 4

As the Lord’s disciple you received the Gospel, O righteous James;  as a martyr you have unfailing courage;  as God’s brother, you have boldness;  as a hierarch, you have the power to intercede.  Pray to Christ God that our souls may be saved.


Leave a comment

Προσεύχoνταν πάντοτε γονατισμένος γιὰ τὸ λαό…Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος

Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος καὶ Ἀδελφόθεος, πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων(; – 62).  Εορτάζει στις 23 Οκτωβρίου.

ΑΓ.ΙΑΚΩΒΟς ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ…καὶ μόνος εἰσήρχετο εἰς τὸν ναὸν ηὑρίσκετό τε κείμενος ἐπὶ τοῖς γόνασιν καὶ αἰτούμενος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἄφεσιν, ὡς ἀπεσκληκέναι τὰ γόνατα αὐτοῦ δίκην καμήλου, διὰ τὸ ἀεὶ κάμπτειν ἐπὶ γόνυ προσκυνοῦντα τῷ θεῷ καὶ αἰτεῖσθαι ἄφεσιν τῷ λαῷ. 

( Και έμπαινε στο ναό μόνος και βρίσκονταν γονατισμένος να ζητά συγχώρεση για το λαό, μέχρι το σημείο να έχουν σκληρύνει τα γόνατά του σαν της καμήλας, επειδή πάντοτε γονάτιζε προσκυνώντας τον Θεό και ζητώντας συγχώρεση για το λαό.)

Ευσεβίου Καισαρείας, Εκκλησιαστική Ιστορία , Βιβλίον Β´

πολυτκιον  
Ἦχος δ’.
Ὡς τοῦ Κυρίου Μαθητής, ἀνεδέξω δίκαιε τὸ Εὐαγγέλιον ὡς Μάρτυς ἔχεις τὸ ἀπαράτρεπτον τὴν παρρησίαν ὡς Ἀδελφόθεος τὸ πρεσβεύειν ὡς Ἱεράρχης. Ἱκέτευε Χριστὸν τὸν Θεόν, σωθήναι τᾶς ψυχᾶς ἠμῶν.