iconandlight

Iconography and Hand painted icons


Leave a comment

The soul to pray feels love and compassion for every created thing…St. Silouan

3 ΠΑΙΔΕς ΠΡΟΣΕΥΧThe soul cannot know peace unless she prays for her enemies. The soul that has learned of God’s grace to pray, feels love and compassion for every created thing, and in particular for mankind, for whom the Lord suffered on the Cross, and His soul was heavy for every one of us.

St. Silouan the Athonite


Leave a comment

Η ψυχή που προσεύχεται, αγαπά και λυπάται όλη τη δημιουργία…Άγιος Σιλουανός

ΑΓΓΕΛΟΣΗ ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη, αν δεν προσεύχεται για τους  εχθρούς. Η ψυχή που διδάχθηκε από τη χάρη Του Θεού να προσεύχεται, αγαπά και λυπάται όλη τη δημιουργία, και προπαντός τον άνθρωπο, για τον οποίο (ο Κύριος) έπαθε επάνω στο σταυρό και πονούσε βαθιά για όλους μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης


Leave a comment

The Way of Love is the Easiest Path…St. Porphyrios of Kapsokalyva

Wisdom Sayings by St. Porphyrios of Kapsokalyva

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΚΟΝThe Way of Love is the Easiest Path.

Our purpose is not to condemn evil, but to correct it. With condemnation people can get lost, with understanding and assistance they will be saved.

 Evil begins from bad thoughts.

 When you are bitter and indignant, even just with your thoughts, you spoil a spiritual atmosphere. You prevent the Holy Spirit from acting and allow the devil to increase the evil.

 You should always pray, love and forgive, driving out of yourself every evil thought.

If the grace of God comes, everyone and everything changes; however, in order for it to come, we must humble ourselves first. 

When you find Christ [in the heart], you are satisfied, you desire nothing else, you find peace.  You become a different person.  You live everywhere, wherever Christ is.  You live in the stars, in infinity, in heaven with the angels, with the saints, on earth with people, with plants, with animals, with everyone and everything.  When there is love for Christ, loneliness disappears.  You are peaceable, joyous, full. Neither melancholy, not illness, nor pressure, nor anxiety, nor depression nor hell.

When Christ enters your heart, your life changes.  Christ is everything.  Whoever experiences Christ within himself, experiences ineffable things––holy and sacred things.  He lives in exultation…

αγ.ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΛΕΠΤ.Prayer for others which is made gently and with deep love is selfless and has great spiritual benefit.  It brings grace to the person who prays and also to the person for whom he is praying.  When you have great love and this love moves you to prayer, then the waves of love are transmitted and affect the person for whom you are praying and you create around him a shield of protection and you influence him, you lead him towards what is good.  When He sees your efforts, God bestows His grace abundantly on both you and on the person you are praying for.


Leave a comment

Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπάει πολύ…Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

 Λόγια Σοφίας  Αγίου Πορφυρίου (2 Δεκεμβρίου)

 ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΩΝΙΤΙΣΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΜΒΡΟ τρόπος της αγάπης είναι ο πιο εύκολος δρόμος

Ὁ ἁγιασμὸς δὲν εἶναι ἀκατόρθωτο πράγμα, εἶναι μάλιστα εὔκολος, φθάνει ἐσεῖς νὰ ἀποκτήσετε ταπείνωση καὶ ἀγάπη.

Ἂν θέλεις μπορεῖς νὰ ἁγιάσεις καὶ μέσα στὴν Ομόνοια.

Η μεγάλη λύπη καὶ ἡ στενοχώρια δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι παγίδα τοῦ διαβόλου. 

Ὁ Θεὸς φροντίζει ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς πιὸ μικρὲς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας. Δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ μᾶς, δὲν εἴμαστε μόνοι στὸν κόσμο.

Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπάει πολύ, μᾶς ἔχει στὸ νοῦ Του κάθε στιγμὴ καὶ μᾶς προστατεύει. Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ καὶ νὰ μὴ φοβούμαστε τίποτε.

Ἂν ἔρθει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅλοι καὶ ὅλα ἀλλάζουν, ἔλα ὅμως ποὺ γιὰ νὰ ἔρθει, χρειάζεται πρῶτα νὰ ταπεινωθοῦμε!

Τὸ πᾶν εἶναι νὰ ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τὸ Χριστὸ καὶ ὅλα τὰ προβλήματα τακτοποιοῦνται.

Ὁ σκοπός μας δὲν εἶναι νὰ καταδικάζουμε τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ τὸ διορθώνουμε. Μὲ τὴν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ χαθεῖ, μὲ τὴν κατανόηση καὶ βοήθεια θὰ σωθεῖ.

 Τὸ κακὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς κακὲς σκέψεις.

 Ὅταν πικραίνεσαι καὶ ἀγανακτεῖς, ἔστω μόνο μὲ τὴ σκέψη, χαλᾶς τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα. Ἐμποδίζεις τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἐνεργήσει καὶ ἐπιτρέπεις στὸ διάβολο νὰ μεγαλώσει τὸ κακό.

 Ἐσὺ πάντοτε νὰ προσεύχεσαι, νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ συγχωρεῖς, διώχνοντας ἀπὸ μέσα σου κάθε κακὸ λογισμό.

πατηρ πορφυριος ρωμαιικοἜχει ὁ Θεός.
Ἐκεῖ πού ἀπελπίζεσαι, σοῦ στέλνει κάτι πού δέν τό περιμένεις…ἀρκεῖ νά Τόν πιστεύεις καί νά Τόν ἀγαπᾶς.

Να έχετε εμπιστοσύνη στον Θεό.

«Μεγάλο πρᾶγμα ὁ πνευματικός. «Γι’ αὐτό στήν Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχει ἀπελπισία. Δέν ὑπάρχει ἀδιέξοδο. Γιατί ὑπάρχει ὀ πνευματικός, πού ἔχει τή χάρη νά συγχωρεῖ. Νά λευτερώνει τούς προστρέχοντες,ἐναποθέτοντας στό πετραχήλι του τά βάρη τῆς ψυχῆς τους»

Ταις πρεσβείαις του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.


Leave a comment

With Christ a person is filled with grace…St. Porphyrios of Kavsokalyvia

The Wisdom of St. Porphyrios of Kavsokalyvia (+ December 2, 1991)

ΠΟΡΦΥΡΙΟς ΑΓΙΟς ΩΡΩΠΟΥThe Church and Christ are one. The body of the Church is nourished, sanctified and lives with Christ. He is the Lord, omnipotent, omniscient, everywhere present and filling all things, our staff, our friend, our brother: the pillar and sure foundation of the Church. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the basis – everything. Without Christ the Church does not exist. Christ is the Bridegroom; each individual soul is the Bride.

Christ is revealed in that unity between His love and ourselves: the Church. On my own I am not the Church, but together with you. All together we are the Church. All are incorporated in the Church. We are all one and Christ is the head.

One body, one body of Christ: You are the body of Christ and individually members of it. (1 Cor. 12:27) We are all one because God is our Father and is everywhere. When we experience this we are in the Church. This is our Lord’s wish for all the members of the Church as expressed in His great high-priestly prayer: that they may be one. (John 17:11,22) But that’s something you can only understand through grace. We experience the joy of unity, of love, and we become one with everyone. There is nothing more magnificent!

The important thing is for us to enter into the Church – to unite ourselves with our fellow men, with the joys and sorrows of each and everyone, to feel that they are our own, to pray for everyone, to have care for their salvation, to forget about ourselves, to do everything for them just as Christ did for us. In the Church we become one unfortunate, suffering and sinful soul.

With Christ a person is filled with grace and so lives above evil. Evil does not exist for him. There is only good, which is God. Evil cannot exist. While there is light there cannot be darkness. Nor can darkness encompass him because he has the light.


Leave a comment

Αγαπήσατε τον Χριστόν και μηδέν προτιμήστε της αγάπης Αυτού.Αγίου Πορφυρίου του Ωρωπου

 Απο την Σοφία του Αγίου Πορφυρίου του Ωρωπου

Γ.ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΛΕΠΤ.

”Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δε βλέπεις το Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό.

Είναι φίλος μας, είναι αδελφός μας, είναι ό,τι καλό και ωραίο. Είναι το παν. Αλλά είναι φίλος και το φωνάζει: «Σας έχω φίλους, βρε, δεν το καταλαβαίνετε; Είμαστε αδέλφια. Βρε εγώ δεν είμαι… δεν βαστάω την κόλαση στο χέρι, δεν σας φοβερίζω, σας αγαπάω. Σας θέλω να χαίρεσθε μαζί μου τη ζωή».

Ο Χριστός είναι νέα ζωή. Πως το λέω; Ο Χριστός είναι το παν. Είναι η χαρά, είναι η ζωή, είναι το φως, το φως το αληθινόν, που κάνει τον άνθρωπο να χαίρεται, να πετάει, να βλέπει όλα, να βλέπει όλους, να πονάει για όλους, να θέλει όλους μαζί του, όλους κοντά στο Χριστό.

Αγαπήσατε τον Χριστόν και μηδέν προτιμήστε της αγάπης Αυτού. Ο Χριστός είναι το παν, είναι η πηγή της ζωής, είναι το άκρον των εφετών, είναι το παν. Όλα στο Χριστό υπάρχουν τα ωραία.

Ο Χριστός είναι το παν.

Ο Χριστός είναι η πηγή της ζωής, της χαράς…”

Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείσθε με τον διάβολο. Στραφείτε στον Χριστό.

«Απαλά, χωρίς βία!» Τον πνευματικό αγώνα να τον κάνεις απαλά, χωρίς βία. Να μην πολεμάς τις αδυναμίες σου, άλλα να τις μεταμορφώνεις σε δυνάμεις. Όταν είσαι σ΄ ένα κατασκότεινο δωμάτιο, μή χτυπάς το σκοτάδι για να το διώξεις. Δεν φεύγει έτσι. Άνοιξε το παράθυρο στο φως, δηλαδή δώσου στην αγάπη του Χριστού και τότε χωρίς κόπο φεύγει το σκοτάδι.

Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη, τις κάνει προσευχή. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: «Κύριε Ιησού Χριστέ…». Η προσευχή ωφελεί σε όλα, και στα πιο απλά.

Όταν θα φύγω θα είμαι πιο κοντά σας. Μετά θάνατον καταργούνται οι αποστάσεις


Leave a comment

ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

 Σήμερα πραγματοποιήθηκε ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου

Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως προχώρησε κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς 27ης Νοεμβρίου 2013 στὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντος Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

Γ.ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.


Leave a comment

Το τριαντάφυλλο δε μιλάει, αλλά μοσχοβολάει δυνατά …Άγιος Λουκάς Κριμαίας

ag_luka_ikona_005”Μπορεί κανείς να είναι πάντα σιωπηλός, να μην μιλάει, να μην κηρύττει. Μπορεί να μην έχει την ικανότητα του λόγου και ταυτόχρονα να αγγίζει την καρδιά των ανθρώπων, να μπαίνει βαθιά μέσα της. Και χωρίς να έχουμε την ικανότητα του λόγου, μέσα στη σιωπή, αν οι πράξεις μας φανερώνουν την καλοσύνη μας, την ταπείνωση της καρδιάς, την δύναμη της πίστης και την αγάπη, τότε εκπέμπουμε τέτοια ευωδία σαν το τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο δε μιλάει, αλλά μοσχοβολάει δυνατά

Άγιος Λουκάς ο ιατρός και επίσκοπος Κριμαίας

https://iconandlight.wordpress.com/2014/06/10/%CE%B7-%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CE%BC%CE%B1/