iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ἅγιος Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων

Leave a comment

Ἅγιος Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων
Η μνήμη του εορτάζεται στις 7 Δεκεμβρίου.

Ο Μεγας Βασίλειος, μόλις χειροτονήθηκε ο 
SantAmbrogio_MosaicoSacello-e1354843281678Αμβρόσιος του έγραψε από την Καισάρεια επιστολή, στην οποία του έλεγε το έξης: «Ου παρά ανθρώπων παρέλαβες και εδιδάχθης το Ευαγγέλιον του Χριστού, αλλ’ αυτός σε ο Κύριος από των κριτών της γης, επί την προεδρείαν των Αποστόλων μετέθηκε.»Μια μέρα χτύπησε την πόρτα της μητρόπολής του μια χήρα γυναίκα πού έκλαιγε.—Γιατί κλαις; —Για το παιδί μου. —είναι άρρωστο; —Όχι είναι ζωηρό, πολύ άτακτο. Δέ’ μ’ ακούει. Κάνει κακές παρέες, γυρίζει μέρα -νύχτα. Αχ, θα χάσω το παιδί μου!…

Ο ιερός Αμβρόσιος την παρηγόρησε και της είπε•
—Παιδί, πού η μάνα του προσεύχεται και κλαίει, δε’ θα χαθεί. Ποια ήταν η μάνα αυτή; Η Μόνικα. Και το παιδί; Ο ιερός Αυγουστίνος.Από τα δάκρυα της αγίας εκείνης γυναίκας βγήκε ο Ιερός Αυγουστίνος, τον όποιο έπειτα δίδασκε και κατηχούσε ο άγιος Αμβρόσιος.Λίγα χρόνια αργότερα, την νύχτα του Πάσχα στις 25 Απριλίου τοῦ 387 μ.Χ., ο Αυγουστίνος βαπτίσθηκε από τον Άγιο Αμβρόσιο, Επίσκοπο Μεδιολάνων καὶη Αγία ήταν παρούσα στην βάπτιση του υιού της.Ο Άγιος Αμβρόσιος συνέταξε και τον πρώτον κατά την βάπτισιν του Ιερού Αυγουστίνου ψαλέντα ύμνον «Σε υμνούμεν, Σε ευλογούμεν, Σοι ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών».

9862_-_milano_-_santambrogio_-_cripta_-_urna_1897_-_foto_giovanni_dallorto_25-apr-2007Ο Άγιος Αμβρόσιος είχε τελειώσει την κατασκευή της Βασιλικής την οποία είχε οικοδομήσει πλησίον του τάφου του αδελφού του Αγ. Σατίρου, εις το κοιμητήριο των Αγίων Μαρτύρων.Ήδη ζώντος του Αγίου, ο λαός την ονόμασε Αμβροσιάνα. Τα πλήθη, τον παρακαλούσαν να τελέσει με λαμπρότητα τα εγκαίνια της Βασιλικής που ήταν αφιερωμένη στους Μάρτυρας, Αυτός όμως απαντούσε, ότι θα το κάμει, αν πρώτα βρει Λείψανα Μαρτύρων.
Ενώ έλεγε αυτά μια εσωτερική θεία έλλαμψη τον συνέπαιρνε. Ο Άγιος Αυγουστίνος και άλλοι λένε, ότι ο Άγιος Αμβρόσιος είχε αυτή την στιγμήν μίαν αποκάλυψη. Ο ίδιος γράφοντας στην αδελφή του Αγ.Μαρκελλίνα(17 Ιουνίου) ομιλεί μόνον για μίαν προαίσθηση του τόπου, όπου θα έσκαπτε για να βρει τον κρυμμένο θησαυρό. Και πράγματι η προαίσθησης του βγήκε αληθινή. Η χαρά του ήταν υπερβολική, όταν ανακάλυψε τα οστά των αγίων Γερβασίου και Προτασίου (14 Οκτωβριου). Περισσότερο από τρεις αιώνες ευρίσκοντο θαμμένα τα σώματα των δύο Μιλανέζων αδελφών Γερβασίου και Προτασίου, των δύο τούτων αθλητών της Πίστεως, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά τον πρώτο διωγμό στην εποχή του Νέρωνα(54-68).

Ο Άγιος Αμβρόσιος με τον κλήρο μετέφερε στα Μεδιόλανα τα Άγια Λείψανα των Μαρτύρων αυτών. Όταν έφθασαν στα Μεδιόλανα έγιναν πολλά θαύματα. Οι Μιλανέζοι ευχαρίστησαν πολύ τον Αγ. Αμβρόσιο, διότι προσέφερε στην πόλη τους τα οστά δύο περιφανών τροπαιούχων, από τα πρώτα χριστιανικά άνθη. Τα λείψανα των δύο Μαρτύρων ο Άγιος Αμβρόσιος τα έθεσε κάτω από την Άγια Τράπεζα της Βασιλικής,στις 16 ‘Ιουνίου 386. Λίγα χρόνια αργότερα,στην εποχή του Αρκαδίου και Ονώριου το 395, ο άγιος Αμβρόσιος μετα από μια αποκάλυψη από τον Θεό προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σ’ έναν κήπο έξω από την πόλη.
Στον ναό του αγίου Αμβροσίου (San Ambroge) στο Μιλάνο βρίσκονται σήμερα τα ιερά λείψανα του Αγίου Αμβροσίου. Επίσης στον ίδιο ναό υπάρχουν τα λείψανα των δύο Μιλανέζων αδελφών Γερβασίου και Προτασίου και των αγίων Ναζαρίου και Κελσίου.

ΑΜΒΡΟΣΙΟς ΜΕΔΙΟΛΉταν δε τόσον πονετικός, ώστε όταν κάποιος του εξομολογείτο κάποια θανάσιμη αμαρτία, έκλαιγε τόσο πολύ, ώστε δάκρυζε και ο εξομολογούμενος. Όταν δε μάθαινε, ότι κάποιος έκανε μεγάλο αμάρτημα και δεν πήγαινε να εξομολογηθεί, μεταχειριζόταν όλα τα μέσα και τελικά προσευχόταν για κείνον, έως ότου τον φέρει στην εξομολόγηση.

Πολλοί ήρχοντο από μάκρυνες χώρες να δουν τον Άγιο και ν’ ακούσουν τα λόγια εκείνα, που ήσαν γλυκύτερα και από το μέλι και την αμβροσία… Ο Άγιος παρέδωσε με προσευχή, την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού εις ηλικία 57 ετών. Ήταν η 4η Απριλίου το 397 μ. Χ. Επειδή αυτήν την ημέρα συνήθως πέφτει Πάσχα, η Μ. Εβδομάδα, δια τούτο η Εκκλησία τον εορτάζει εις τας 7 Δεκεμβρίου, που χειροτονήθηκε Επίσκοπος. Το Άγιο λείψανο του τοποθετήθηκε στην Μητρόπολη Μεδιολάνων, που τόσο την λάμπρυνε.

πολυτίκιον χος α’
Τὸν τῆς ἀμβροσίας ἐπώνυμον, καὶ τῆς Ἰταλίας διδάσκαλον, τὸν προστάτην τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ Μεδιολάνων τὸν πρόεδρον, τὸν τοῦ ἐπάρχου υἱόν, καὶ τῶν πτωχῶν ἀντιλήπτορα μέγιστον, Ἀμβρόσιον τὸν ἔνδοξον Ἱεράρχην πάντες τιμήσωμεν, πρεσβεύει γὰρ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δόξα. Ἦχος πλ. Β΄. (Παύλου μοναχοῦ Ἁγιοταφίτου)
εραχῶν τὴν καλλονήν, καὶ Ἀθλοφόρων τὸ κλέος, δογμάτων ἀληθείας, καὶ Ἐκκλησίας προστάτην εἰδότες σε, συνελθόντες Ἀμβρόσιε, χρεωστικῶς εὐφημοῦμέν σε λέγοντες· Χαίροις Μεδιολάνων ποιμήν, καὶ ἄδυτος φωστήρ, καὶ κράτος καὶ στερέωμα· χαίροις Χριστὸν ὡς ἠγάπησας, καὶ τοῖς τούτου ἴχνεσιν ἠκολούθησας. Διὸ παμμάκαρ  βοῶμέν σοι· ὡς ἔχων παῤῥησίαν πρὸς Χριστὸν τὸν Θεόν, ἀδιαλείπτως πρόστηθι τῶν πιστῶς ἐκτελούντων, τὴν σεβάσμιον καὶ πανένδοξον μνήμην σου.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s