iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ὅλα τὰ νερὰ βελτιώνονται…

Leave a comment

Interfax Μόσχα, 5 Φεβρουαρίου2007, 16:27. 

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΡΑ  ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ!! 

θεοφανειαὍλα τὰ νερά, συμπεριλαμβανομένων αὐτῶν τοῦ συστήματος τροφοδοσίας νεροῦ, ἄλλαξαν τὶς φυσικές τους ἰδιότητες τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων καὶ τὴν παραμονή, ἀνακάλυψαν πρὶν μερικὲς ἡμέρες, φυσικοί του Ἐρευνητικοῦ Ἰνστιτούτου Sysin τῆς Ἀνθρώπινης Οἰκολογίας καὶ Ὑγιεινῆς του Περιβάλλοντος, τῆς Ρωσικῆς Ἀκαδημίας τῶν Ἰατρικῶν Ἐπιστημῶν. (Russian Academy of  Medical Sciences).

Οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου καθημερινὰ ἐξέταζαν τὶς ἰδιότητες καὶ τὴν ποιότητα τοῦ συνήθους νεροῦ ἀπὸ τὸ σωλήνα τοῦ δικτύου, μετρώντας τὴν ποσότητα τῶν ριζῶν ἰόντων μέσα    σ’ αὐτό. Ἀπὸ τὶς 17 Ἰανουαρίου (προπαραμονὴ τῶν Θεοφανείων μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία)1 τὸ ἐπίπεδο τῶν ἰόντων ἄρχισε νὰ ἀνεβαίνει, καὶ τὸ νερὸ ἄρχισε νὰ «μαλακώνει». Τὸ ἐπίπεδό του pH τοῦ νεροῦ,  ἀνέβαινε ἐπίσης, κάνοντας τὸ λιγότερο ὄξινο, ἀνέφερε τὴ Δευτέρα ἡ ἡμερήσια “Moskovsky Komsomolets”.

Ὅπως ἀνέμεναν, ἡ μέγιστη δραστηριότητα ἔφτασε τὸ βράδυ τῆς 18ης Ἰανουαρίου (παραμονή, καὶ ἀγρυπνία τῶν Θεοφανείων). Ἡ ὑψηλὴ συγκέντρωση ἰόντων ἔκανε τὴν ἠλεκτραγωγιμότητα τοῦ νεροῦ ἰσοδύναμη μὲ αὐτὴν ἀπὸ τεχνητὸ καταλύτη (ἠλεκτρικὰ κεκορεσμένο νερό)2. Ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δραστηριότητα ἄρχισε νὰ πέφτει μετὰ τὸ πρωὶ τῆς 19ης Ἰανουαρίου3 καὶ ἔφτασε στὰ κανονικά της ἐπίπεδα κατὰ τὶς 20 Ἰανουαρίου4. Ἡ αἰτία γιὰ τὴν γρήγορη ἄνοδο τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς δραστηριότητας τοῦ νεροῦ τὴν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων ἦταν… μία μεγάλη συγκέντρωση ἰόντων στὴ λιθόσφαιρα τῆς Γής, ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἀληθινὸ ρεζερβουὰρ ἠλεκτρονίων, ποὺ μεταφέρει τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ στὸ νερὸ5.

Αὐτὰ εἶπε ὁ δρ. Anatoly Stekhin, ἕνας πεπειραμένος ἐρευνητής. Οἱ ἐρευνητὲς ἐπίσης μέτρησαν τὸ ἐπίπεδο (ποιότητας) τῆς δομῆς τοῦ νεροῦ τῶν Θεοφανείων,  παγώνοντας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ νερὸ ἀπὸ τὸν ἀγωγὸ ὕδρευσης, ἀπὸ τὸν ποταμὸ Moskva, καὶ ἀπὸ ἕνα πηγάδι ἐκκλησίας.

Ἀκόμη καὶ τὸ νερὸ ἀπὸ τὸ σύστημα τροφοδοσίας, τὸ νερὸ τῆς βρύσης, τὸ ὁποῖο συνήθως ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τοῦ νὰ εἶναι ἰδανικό, φαινόταν ἁρμονικὸ στὸ μικροσκόπιο ὅταν τὸ παγώσαμε εἶπε ὁ Stekhin.

πηγή: http://www.interfax-religion.com/?act=news&div=2560

Σημειώσεις:

 1 Με το παλιό θρησκευτικό ημερολόγιο, που ισχύει στη Ρωσία. Και επειδή είναι παρατηρημένο ότι ο  Αγιασμός και με την τάξη του νέου ημερολογίου παραμένει αναλλοίωτος, δικαιώνεται η δια Χριστόν σαλή  Ταρσώ (1910-1989) της Κερατέας, στην Αθήνα, που όταν την ρωτούσαν πιο ημερολόγιο είναι καλύτερο  απαντούσε: «Γιατί; Πειράζει ο Κύριός μας να δοξάζεται δύο φορές»; (Βλ. Ι. Κορναράκη, Ταρσώ η δια Χριστόν σαλή, 2003, σελ. 13 και 54).
 2 Μόλις έχει γίνει ο αγιασμός της παραμονής, με μία ευχή λιγότερη από αυτόν της ημέρας των Θεοφανείων.
 3 Μετά το τέλος της Θείας λειτουργίας και του μεγάλου αγιασμού, και γενικά όταν τελείωσαν όλες οι σχετικές με την εορτή των Θεοφανείων ιεροπραξίες.
 4 Την επομένη των Θεοφανείων.
 5 Το ότι το φαινόμενο συνδεόταν με γενικότερες μεταβολές, είχε π.χ. σχέση με την αύξηση των ηλεκτρικών φορτίων της λιθόσφαιρας, δείχνει ότι πράγματι η προσευχή μπορεί να επηρεάσει όλο το περιβάλλον, ακόμη  και αυτό που βρίσκεται μακριά, για να φέρει τέλειο αποτέλεσμα με τη χάρη του Θεού. Aν οι άνθρωποι  αναγνώριζαν την αξία της προσευχής, και ετοίμαζαν τον εαυτό τους ώστε να προσεύχονται με καθαρή  καρδιά, τότε και το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος δεν θα παρέμενε άλυτο.  Εμείς σαν άνθρωποι δεν είμαστε σε θέση, δρώντας επιστημονικά μόνο, να υποκαταστήσουμε την αποτελεσματικότητα της προσευχής με τις τεχνικές των επιστημονικών πειραματισμών. Αλλά πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να δράσουμε μηχανικά στο ψυχικό πεδίο, όπου και γίνονται τα μεγαλύτερα θαύματα. Γι’ αυτό παρακαλούμε για την ωφέλεια ψυχής και σώματος, στην ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού: «Ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι τὸ ὕδωρ τοῦτο ἁγιασμοῦ δῶρον, ἁμαρτημάτων λυτήριον, εἰς ἴασιν ψυχῆς καὶ σώματος, καὶ πᾶσαν ὠφέλειαν ἐπιτήδειον τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν». 

(Μετάφραση – σχόλια υπό Λεοντίου Μοναχού Διονυσιάτου)

krst

 Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’.

Ε ΕἘν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε
ἡ τῆςΤριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις,
τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι,
ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομὰζουσα
καὶ τὸ Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς,
ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλὲς.
Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεὸς
καὶ τὸν κόσμον φωτίσας, δόξα σοι.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s