iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ὁσία Ἰσιδώρα ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

beli-andjeo-mileseva1 (1)

Ὁσία Ἰσιδώρα τῆς Ταβέννης Αἰγύπτου ,ἡ διὰ Χριστὸν Σαλή (4ος αἰ.)

Ἡ μνήμη της τιμᾶται τήν 1η Μαϊου.

“Τοσούτω γάρ ὄχλῳ πυκτεύουσα, τήν καρδίαν αὐτῆς οὐδέποτε ἀπέστησε τοῦ Θεοῦ”.

ΙΣΙΔΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΒΕΝΝΗΣ Ag-Isidora-2011Τόν βίο τῆς ὁσίας Ἰσιδώρας διέσωσε ὁ ὅσ.Ἐφραίμ ὁ Σῦρος (+ 373), ὁ ὁποῖος  ἐπισκέφθηκε τήν περίφημη γυναικεία Μονή τῆς Ταβέννης στήν Αἴγυπτο, τήν ὁποία εἶχε ἱδρύσει ἡ Προεστῶσσα Μαρία ,ἀδελφή τοῦ ὁσ. Παχωμίου τοῦ Μεγάλου.Ὅπως διηγεῖται ὁ Ἐπίσκοπος Ἑλενουπόλεως Παλλάδιος, κατά τήν ἐποχή τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ὁσ. Ἐφραίμ ἡ Μονή εἶχε τετρακόσιες (400) μοναχές. Ἀνάμεσά τους βρισκόταν καί μία Μοναχὴ Αἰγυπτιακῆς καταγωγῆς, ἡ παρθένος Ἰσιδώρα.

Οἱ συμμονάστριές της τήν θεωροῦσαν “πτωχή τῷ πνεύματι” καί τῆς ἀνέθεταν τίς πλέον ταπεινές ἐργασίες μέσα στό κοινόβιο. Ἡ Ὁσία ὑποκρινόταν τὴν σαλὴ καὶ δαιμονισμένη γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ .Κυκλοφοροῦσε ξυπόλητη, μέ ἕνα κουρέλι στό κεφάλι, ἐνῶ ὅλες οἱ ἄλλες ἔχουν κόψει σύρριζα τὰ μαλλιά τους καὶ φοροῦν κουκοῦλλες, ἦταν οὐσιαστικά ρακένδυτη. Τόσο πολὺ τὴ περιφρόνησαν οἱ ἄλλες, ποὺ στήν τράπεζα τῆς Μονῆς δέν εἶχε θέση ,πράγμα ποὺ καὶ ἡ ἴδια εἶχε διαλέξει, καὶ τρεφόταν μέ τά ὑπολλείματα τῶν καζανιῶν καί τά ἀποφάγια τῶν γευμάτων! Χειμῶνα – καλοκαίρι παρακολουθοῦσε τήν ἀκολουθία ἀπό τά σκαλιά τῆς Ἐκκλησίας! Τό μαρτύριο της ἦταν ἡ βασανιστική συμπεριφορά τῶν ἄλλων μοναζουσῶν, τήν ὁποία ὅμως ὑπέφερε χωρίς γογγυσμό. Τήν πνευματική της κατάσταση ἀπεκάλυψε ὁ Ἵδιος ὁ Θεός στόν πειραζόμενο ἀπό ὑπερηφάνους λογισμούς Ἀββᾶ Πιτιροὺν(† 29 Νοεμβρίου), ἄνδρα δοκιμασμένο στὴν ἀρετή, ποὺ ἀσκήτευε στὸ βουνὸ Πορφυρίτη ,μαθητή τοῦ ὁσ.Ἀντωνίου. Τοῦ ἥλθε λογισμός: Ἅραγε εἶναι ἄλλος σ᾿ αὐτό τόν τόπο πού νά σέ φτάνη στήν ἀρετή; Τήν νύχτα εἶδε στόν ὕπνο του Ἄγγελο Κυρίου καὶ τοῦ λέει·

(“Διά τί μέγα φρονεῖς ἐπί σεαυτῷὡς εὐλαβής καί ἐν τοιούτῳ καθεζόμενος τόπῳ.Ἄπελθε εἰς τό μοναστήριον τῶν γυναικῶν τῶν Ταβεννησιωτῶν καί ἐκεῖ εὑρήσεις μίαν διάδημα ἔχουσαν ἐπί τῆς κεφαλῆς·  αὕτη σου ἄμεινων ἐστί. Τοσούτω γάρ χλ πυκτεύουσα, τήν καρδίαν ατς οδέποτε πέστησε το Θεο·  σύ δέ καθεζόμενος ὧδε, ἀνά τάς πόλεις πλανᾶσαι τῇ διανοίᾳ”.)

 «Γιατί καυχιέσαι ὅτι εἶσαι εὐλαβὴς καὶ μένεις σὲ τέτοιο τόπο; Θέλεις νὰ γνωρίσεις μιὰ γυναίκα ποὺ εἶναι πιὸ εὐσεβὴς ἀπὸ σένα; Πήγαινε στὸ γυναικεῖο Μοναστήρι τῶν Ταβεννησιωτῶν καὶ θὰ βρεῖς ἐκεῖ μιὰ Μοναχὴ ποὺ φοράει στέμμα στὸ κεφάλι της. Αὐτὴ εἶναι καλύτερη ἀπὸ σένα.Μ τσο πλθος ντιμχεται καὶ  καρδι της ποτ δν πομακρνθηκε π τν Θεό, ἄν καὶ καταφρονεῖται ἀπὸ ὅλες.Σὺ κάθεσαι ἐδῶ καὶὁ νοῦς σου πλανιέται στὶς πόλεις».

Ὁ Ἀββᾶς Πιτιροὺν ἔσπευσε στήν Μονή τῶν Ταβεννησιωτῶν. Οἱ μοναχές – τιμημένες ἀπό τήν ἐπίσκεψή του, διότι ἦταν φημισμένος ἀσκητής – τόν ὑποδέχθηκαν θερμά καί ἐκεῖνος ζήτησε ἀπό τήν Προεστῶσσα νά δεῖ ὅλες τίς ἀδελφές, ὅμως σέ καμμία ἀπό αὐτές δέν εἶδε τό διάδημα γιά τό ὁποῖο μίλησε ὁ Ἄγγελος.

“Εἶστε ὅλες ἐδῶ; ” ρώτησε.

“Ὅλες εἴμαστε” τοῦ ἀπάντησαν.

” Ἀδύνατον – ἀπάντησε ὁ Ἀββᾶς – πρέπει νά ὑπάρχει ἀκόμη μία, γιά τήν ὁποία ἔκανα ὅλη αὐτή τήν ὁδοιπορία”.

“Ἔχουμε μία μοναχή – ἀναγκάσθηκε νά ὁμολογήσει ἡ Προεστῶσσα – ἀλλά εἶναι σαλή καί δέν τήν ὑπολογίζουμε στήν ἀδελφότητα“.

“Ἄς ἔλθει κι αὐτή” ζήτησε ὁἈββᾶς.

Πηγαίνουν καὶ τὴ φωνάζουν, ἐκείνη ὅμως δὲν ὑπάκουσε εἴτε ἐπειδὴ κατάλαβε τί πρόκειται νὰ γίνει εἴτε γιατὶ τῆς ἀποκαλύφθηκε. Ὅταν ἡ Ἰσιδώρα ἐμφανίσθηκε, συρόμενη ἀπό δύο ἀδελφές , ὁ Ἀββᾶς Πιτιροὺν εἶδε τό κουρέλι πού σκέπαζε τό κεφάλι της νά λάμπει σάν διάδημα! καί ἀμέσως γονάτισε μπροστά της λέγοντας, “εὐλόγησέ με, Ἀμμᾶ “.

“Ἐσύ εὐλόγησέ με, κύριέ μου ” ἀπάντησε ἡ ταπεινή Ἰσιδώρα καί γονατίζοντας ἀσπάσθηκε τά πόδια τοῦ ἐρημίτη!

Κατάπληκτες ὅλες τοῦ λέει ἡ Προεστῶσσα. «᾿Αββᾶ, μὴν ἐξευτελίζεις ἔτσι τόν ἑαυτό σου – τοῦ εἶπε – εἶναι σαλή”.

“Ἐσεῖς ὅλες εἶσθε σαλές – ἀπάντησε ὁὍσιος – αὐτή ἐδῶ εἶναι πολύ ἀνώτερη κι ἀπό ἐσᾶς κι ἀπό ἐμένα. Αὐτὴ εἶναι δική μου καὶ δική σας ᾿Αμμᾶ (πνευματικὴ Μητέρα). Εἴθε νά μὲ ἀξιώσει ὁ Θεός νά βρεθῶ στό πλευρό της τὴν ἡμέρα τῆς κρίσης “!

Preobrazhenie_Gospodne_Gretciya_16v._145h130_BenakiMuzejΚατόπιν διηγήθηκε τί τοῦ εἶχε ἀποκαλύψει ὁ Θεός καί ἐνώπιον ὅλης τῆς ἀδελφότητος τῶν μοναζουσῶν ἐφανέρωσε τὸν κεκρυμμένο θησαυρὸ τῆς καταπεφρονημένης ὁσίας Ἰσιδώρας. Ἀκούγοντας αὐτὰ οἱ μοναχές, ἔπεσαν στὰ πόδια του καὶ ἐξομολογοῦνταν ἡ κάθε μιά τους τὶς προσβολὲς ποὺ τῆς ἔκανε· μιὰ εἶπε ὅτι τὴν περιέλουσε μὲ τὰ βρωμόνερα τῶν πιάτων, ἄλλη πὼς τὴν χτύπησε μὲ γροθιές,ἄλλη πὼς τὴν περιγελούσε γιὰ τὴν ταπεινή της μορφή, ἄλλη πὼς τὴν ἔβριζε καὶ τὴν καταριόνταν, κι ἄλλη ὅτι τῆς πασάλειψε τὰ ρουθούνια μὲ σινάπι, τὴν περιφρονοῦσαν ἐνώ ἐκείνη σιωπούσε μὲ ταπείνωση ,ἀνεξικακία καὶ συγχωρητικότητα.῞Ολες ὁμολόγησαν τὶς προσβολὲς ποὺ ἔκαναν σὲ βάρος της κι ἄρχισαν νά ζητοῦν συγχώρηση. ῾Ο ἅγιος Πιτηροὺν προσευχήθηκε γιὰ χάρη τους καὶ ἔφυγε. Τό ἴδιο βράδυ ἡ Ἰσιδώρα ἔφυγε ἀπό τό μοναστήρι κρυφὰ γιά νά ἀποφύγει τόν ἀνθρώπινο ἔπαινο καί χάθηκε στήν ἔρημο, ὅπου κανείς δέν ἔμαθε ποτέ ποῦ πῆγε, ποῦ κρύφθηκε ἤ πῶς καί πότε τελείωσε τήν ζωή της. Ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας ἀναφέρει ὅτι κοιμήθηκε μὲ εἰρήνη τὸ ἔτος 365 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον.Ἦχος πλ. δ’.

ν σοί, Μῆτερ ἀκριβῶς, διεσώθη τὸ κατ’ εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες, ὑπερορᾶν μὲν σαρκός· παρέρχεται γάρ· ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται, Ὁσία Ἰσιδώρα, τὸ πνεῦμά σου.

ᾨδὴ δ΄. Ἐπὶ τῆς θείας φυλακῆς.

Οὐρανωθεῖσα μυστικῶς τὴν ἀδιάλειπτον εὐχήν, ἔσχηκας τρυφήν σου Ὁσία, ὡς μανὰ γὰρ οὐρανοῦ καὶ ἀγγέλων ἤσθιες, κλῆσιν Ἰησοῦ Ἰσιδώρα, τὴν ἀναθρέψασαν Ἁγίων τὰ τάγματα.

Φαιδρυνομένη ταῖς αὐγαῖς τῶν μυστικῶν συντυχιών, ἔκλινας μακρὰν τῶν ματαίων, θησαυρὸν φυλάττουσα, ἐν τῷ βυθῷ καρδίας σου· αὕτη γὰρ ὁδὸς ἡ εὐθέως, παριστώσα τῷ Χριστῷ Ὁσία πέφυκε.

Comments are closed.