iconandlight

Iconography and Hand painted icons


The Prayer Without Words, The Prayer Like Fire…Elder Sofian Boghiu.

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Christ is risen! Truly He is risen!

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Kristus (ir) augšāmcēlies! Patiesi viņš ir augšāmcēlies!

ქრისტეაღსდგა! ჭეშმარიტადაღსდგა!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Cristo ha resucitado! En verdad, esta resucitado!

By Elder Sofian Boghiu.

ανασταση 004The prayer like fire or the prayer without words is the prayer of the heart, (…).It appears when our heart prays without words, day and night; when the grace of God works upon us to such a degree that a fire burns within us like The Holy Light from Jerusalem. Do you know that for hundreds of years a holy light appears miraculously in Jerusalem during the time of The Resurrection? This light does not burn you in the beginning; you can put your hand through it, you can put it on you face and it still doesn’t burn you. Yet, it is light, it is flame, same as the burning bush from Sinai that did not get consumed (…).This fire of the praying heart that St. John Cassian talks about is similar: a fire that does not consume, but burns and illumines just like God illumines our mind and heart when we desire something divine.

Advertisements


Ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ γλυκὺ μελέτημα τῆς καρδιᾶς σου.Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Christ is risen! Truly He is risen!

ХристосВоскрес! Воистину Воскрес!

Kristus (ir) augšāmcēlies! Patiesi viņš ir augšāmcēlies!

ქრისტეაღსდგა! ჭეშმარიტადაღსდგა!


ΘΩΜΑΣ 33«Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν» (Λουκ. 17. 21). Η καρδιά, εξηγεί ο άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα: εκεί ο Θεός, εκεί οι άγγελοι, εκεί η αιώνια ζωή και βασιλεία, εκεί οι άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σ’ αυτό λοιπόν το εσωτερικό καρδιακό ταμείο ν’ αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώνης όλο σου τον νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνής μαζί Του μυστικά, με πνευματική θέρμη και ζώσα πίστη, ασκούμενος στη νήψι, για να εξελιχθής «εις άνδρα τέλειον».

ΣΤΑΥΡΟς  ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς γιὰ τὴ συνεχῆ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ:
«Ὁ Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ γλυκὺ μελέτημα τῆς καρδιᾶς σου.
Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ ἐντρύφημα τῆς γλώσσας σου.
Ἰησοῦς ἂς εἶναι τὸ συνεχὲς ἀδολέσχημα καὶ ἡ ἰδέα τοῦ νοῦ σου.
Ἰησοῦς ἂς εἶναι ἡ ἀναπνοή σου καὶ ποτὲ νὰ μὴ χορταίνεις ἐπικαλούμενος τὸν Ἰησοῦν.
Ἀπὸ αὐτὴ τὴ συνεχῆ καὶ γλυκύτατη μνήμη τοῦ Ἰησοῦ θέλουν ἐμφυτευθεῖ καὶ γίνουν μεγάλα δένδρα οἱ τρεῖς ἐκεῖνες μεγάλες καὶ θεολογικὲς ἀρετές, ἡ πίστη, ἡ ἐλπὶς καὶ ἡ ἀγάπη».

ΘΩΜΑΣ 34Ἦχος α’
Ποίημα Ἰωάννου Μοναχοῦ
Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων τῶν Μαθητῶν συνηθροισμένων, εἰσῆλθες ἄφνω παντοδύναμε, Ἰησοῦ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ στὰς ἐν μέσῳ αὐτῶν, εἰρήνην δούς, ἐπλήρωσας ἁγίου Πνεύματος, προσμένειν τε προσέταξας, καὶ μηδαμοῦ χωρίζεσθαι ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἕως οὗ ἐνδύσωνται τὴν ἐξ ὕψους δύναμιν· διὸ βοῶμέν σοι· ὁ φωτισμός, καὶ ἡ ἀνάστασις, καὶ ἡ εἰρήνη ἡμῶν, δόξα σοι.

ᾨδὴ δ’ Ὄρος σε τῇ χάριτι 
Λάμψον μοι Θεαρχία τρισήλιε λάμψεσι, σῶν θεουργῶν μαρμαρυγῶν, τοῖς τῆς καρδίας ὀφθαλμοῖς, τὸ κάλλος φαντάζεσθαι, τῆς ὑπὲρ νοῦν θεαρχικῆς σου λαμπρότητος, καὶ φωτουργοῦ, καὶ γλυκείας μεθέξεως.


O Lord, make us worthy to see you in the glory of thy beauty indescribable.St Silouan the Athonite

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Christ is risen! Truly He is risen!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Kristus (ir) augšāmcēlies! Patiesi viņš ir augšāmcēlies!

ქრისტეაღსდგა! ჭეშმარიტადაღსდგა!

Cristo è risorto! È veramente risorto!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

The Letter  from St Silouan the Athonite to Nadejda Soboleva

Rejoice, dear Hope (Nadezhda) of Christ!

00071The merciful Lord loves his servants and gave them afflictions on earth for the soul in affliction learn humility and engaged in the will of God and for the pain she finds that rest which the Lord said ” Learn from me, for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest for your souls. ” I went to the store, to send you an icon of the Mother of God, but they do not like that. Pray to the Mother of God and the holy martyr Minas, and it will be found. The report is not necessary, but to trust in God. It is even better. Tell the owner of the icon: the Mother of God will show him his great mercy. But he gives thanks to God for everything, the Lord and the Mother of God … Do not drop your husband, but pray for him to die in repentance. Tell him that the Lord loves sinners who repent and he died for us on the Cross and suffering he has prepared a place in heaven, “where I am, there shall also my servant , that he may see my glory. ” Ah, if we knew how much the Lord loves us, we who are sinners, and gives us the Holy Spirit. Through it we come to know and love the Lord, but we lose the grace of the Holy Spirit through pride. Passions and vices villains torment us, but we must fight them, day and night asking God’s help and the Mother of God, and He will help us. And if the icon will not be found, then we must confide in God’s Will.

The merciful Lord looks at us and also knows all our needs. We, we do not see the Lord, but he sees us and we must learn to live according to God’s will. I am writing in spite of great sorrow, for I love you, but I myself am in great distress. It’s my own fault because I have not yet learned the humility of Christ and without it we lose the grace of the Holy Spirit, and then the soul longs for grace. By the grace of Christ’s soul remains calm in pain, your suffering but you are great. But they are temporary.When after death someone is deemed worthy of seeing the Lord, he can not remember his family to his great love towards him. That is how he is our Lord. I write, and my spirit rejoices in God’s mercy, for His glory.

O Lord, make us worthy to see you in the glory of thy beauty indescribable. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, whom the Lord loves us so much, we who are sinners. He died for us on the Cross, and he gave the Holy Spirit to the Apostles, but we lose it. But the Lord has given repentance and the Lord is pleased with the sinner who repents, says the Holy Scripture.

You can scare your husband by saying: “If thou repent not, I let you down” but in fact, God does not want you to drop it.

Father Method greet and thank you for the money, that I too have received. May the Lord make thee.

O Holy Mountain of Athos, we see you on many miracles through the prayers of the Mother of God. We lack the intelligence to describe them.

 SS [Schimonach Σιλουανός]

sv-georgs-26reiz19-250e_greek_orthodox_icons1There are some extant letters from St Silouan to Nadejda Soboleva in
French translation. The automatic translation into English made by most browsers is rough and contains grammatical errors and errors of syntax but the spirit of St Silouan shines through. Reading the words of this glorious saint of the Church is like reading the Gospel. His words bring compunction to the heart. The five letters that are available can be read here in French. Here is the second letter;

Christ has risen from the dead, by death he has trampled on death, and to those in the graves given life!

Truly the Lord is risen!


Το θαύμα του Τσέρνομπιλ

Το θαύμα του Τσέρνομπιλ

28 χρονια από το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ που έλαβε χώρα στις 01:26 ώρα Μόσχας, ξημερώματα του Σαββάτου 26 Απριλίου του 1986.

Η μόνη ανοικτή εκκλησία του Αγίου (προφήτη) Ηλία, στη ζώνη του Τσερνομπίλ σημειώνει το ελάχιστο επίπεδο ακτινοβολίας!«Ακόμα και στις πιο δύσκολες ημέρες του 1986, η γύρω περιοχή της εκκλησίας του Αγίου (προφήτη) Ηλία ήταν καθαρή (από την ακτινοβολία – IF), χωρίς να χρειάζεται να αναφέρω ότι η ίδια η εκκλησία ήταν επίσης καθαρή», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανικής Ένωσης Τσερνομπίλ, Γιούρι Ανδρέγεφ 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ίδιο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την έκρηξη στην τέταρτη (4η) μονάδα του Τσερνομπίλ ΡΡ, το σύννεφο που περιείχε σωματίδια ουρανίου άρχισε να κινείται προς την κατεύθυνση της Pripyat, μιας πόλης που βρίσκεται περίπου 1.800 μέτρα από το εργοστάσιο.
icon_of_chernobyl_saviour_by_ferrabra-d4n3j2aΥπήρχε ένα πεύκο στο δρόμο του (εμφανίζεται σε ένα πολύ γνωστό εικόνισμα του Σωτήρα του Τσερνομπίλ).
«Το σύννεφο σταμάτησε κοντά σ’ αυτό το πεύκο, χωρίζεται σε δύο μέρη από κάποιον άγνωστο λόγο και συνέχισε να κινείται προς την αριστερή και δεξιά πλευρά της πόλης, αντί να καλύπτει τις κατοικημένες περιοχές της (που ήταν ίσια μπροστά). Το επίπεδο ακτινοβολίας σε περιοχές μόλυνσης ήταν τέσσερα ή πέντε roentgen ανά ώρα, και η πόλη παρουσίαζε μόνο μισό χιλιοστό του ραίντγκεν (0,5 milliroentgen)», (χιλιάδες φορές λιγότερο) δήλωσε ο Αντρέγιεφ.

Το πεύκο, αριστερά, στο οποίο σταμάτησε το ραδιενεργό σύννεφο και χωρίστηκε, έχει τα χονδρά κλωνάρια του σε σχήμα σταυρού. Είναι γνωστό και από τη Γερμανική κατοχή της Ουκρανίας, γιατί εκεί είχαν κρεμάσει οι Γερμανοί πολλούς πατριώτες και αποτελεί μνημείο.ΣΤΑΥΡΟς ΣΤΟΛΣτάρετς Σάββας
Θαυμαστή υπέρβαση τού Τσερνομπίλ

 Την ημέρα της εορτής του κοιμηθέντος πνευματικού μας πατέρα Σάββα, ήρθε από το Οβρούτς στο Πετσόρι η πνευματική του θυγατέρα Μ. Τ. Και να τι μας διηγήθηκε:
Περίπου δέκα μέρες πριν την τραγωδία του Τσερνομπίλ, εμφανίστηκε στον ύπνο της ο πνευματικός μας πατέρας και της είπε:
-Μαρία, σε λίγο όλα ότι έχετε θα είναι δηλητηριασμένα. Εσύ όλα θα τα σταυρώνεις ως εξής:
«Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Θα κάμεις το σημείο του Σταυρού. Μετά θα πεις:
«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ευλόγησον». Πάλι θα κάμεις το σημείο του Σταυρού.
Και πάλι θα πεις:
«Μητέρα του Θεού, ευλόγησον, πάντες οι ’γιοι ευλογείτε». Πάλι το σημείο του Σταυρού. Μετά:
«Δι’ ευχών του πνευματικού μας πατρός Σάββα, Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού, ευλόγησον» και θα κάνεις πάλι το σημείο του Σταυρού.
Όλα αυτά τα διηγήθηκα στη δίδυμη αδελφή μου, η οποία εργάζεται σε κουζίνα. Όταν επαληθεύτηκε η προφητεία του π. Σάββα, τους έφεραν στην κουζίνα κρέας. Όταν το έλεγξαν, αποδείχθηκε τελείως ακατάλληλο για τροφή. Τότε εκείνη θυμήθηκε αυτά πού της είχα διηγηθεί για την εμφάνιση του Στάρετς Σάββας ο Παρηγορητής схиигумен Савва46997.bΓέροντος. Πήρε λοιπόν εκείνο το κρέας, πήγε στο σπίτι της Και έκαμε ότι είχε πει ό Γέροντας. Έπειτα το έφερε πίσω στην κουζίνα Και, χωρίς να πει τίποτε, τα έδωσε για έλεγχο. Το έλεγξαν Και τη ρώτησαν:
-Από που το πήρες τέτοιο καλό κρέας;
Τώρα εμείς ζούμε στο Οβρούτς – είναι κοντά στο Τσέρνομπιλ – χρησιμοποιούμε τη συμβουλή του πατρός Σάββα Και όχι μόνο εγώ κι η αδελφή μου, αλλά και όλες οι πνευματικές μας αδελφές, με το έλεος του Θεού, είμαστε ζωντανές και υγιείς.

 Το παραπάνω είναι απόσπασμα από το βιβλίο: «Στάρετς Σάββας ο παρηγορητής», εκδόσεις  Αθως, Αθήνα 2009. Μετάφραση από τη Ρωσική: Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Φωτόπουλος.

ΣΤΑΥΡΟς ΣΤΟΛ

Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη – Ο Άγιος
Αρχιμ. π. Βασίλειος Γοντικάκης

Σε μια φοιτητική συγκέντρωση κάποιος φοιτητής μου είπε: «Εντάξει αυτά που λες, αλλά εδώ υπάρχει ο κίνδυνος για έναν πυρηνικό όλεθρο που θα κάνει στάχτη τα πάντα. Θυμάμαι, μετά πήγα στο Αγιον Όρος. Σύντομα άρχισε η μεγάλη Εβδομάδα. Και ζήσαμε τον «όλεθρο», αν θέλετε, του Πάσχα. Τότε λες: όποιος περάσει αυτόν τον όλεθρο δε φοβάται τίποτε. Πέρα από Τσερνομπίλ και τα παρόμοια, αυτό το οποίο μένει και όσο και αν το χώσεις αγιάζει την ψυχή και το σώμα του ανθρώπου και της ανθρωπότητος όλης, είναι αυτό το μικρό προζύμι της βασιλείας των ουρανών το οποίο υπάρχει μέσα σε έναν Αγιο και μέσα σε όλους τους Αγίους. Και αυτό το προζύμι αντιπροσωπεύουμε εμείς εδώ.Γι’ αυτό και είμαστε ασθενείς, καυχιόμαστε όμως ότι υπάρχει Ένας δυνατός που μας αγαπά και αγαπά όλο τον κόσμο, και γι’αυτό μπορούμε να προχωρήσουμε.


Christ is Risen! Truly He is Risen!St. Justin Popovich

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Christ is risen! Truly He is risen!

ХристосВоскрес! Воистину Воскрес!

Kristus (ir) augšāmcēlies! Patiesi viņš ir augšāmcēlies!

ქრისტეაღსდგაჭეშმარიტადაღსდგა!

icon_resurrection_wide

St. Justin Popovich

Christ is Risen! Truly He is Risen!

Theotokos «Supplicating»   Ἡ Ζωοδόχος ΠηγὴIn four words is expressed the entire mystery of this (and the other) world, and of every person, and of the mystery of my being, and of the mystery of your being. If there were no Risen Lord, His Resurrection would not be; if there were no Risen Lord, we would not be. There would be no Christian in the world.

How did the Lord Christ conquer this world, how did Christianity conquer this world? You know that in the beginning of Christianity the great and powerful Roman Empire persecuted Christians everywhere for 330 years. They did not defend themselves with guns and airplanes, no! They defended themselves through prayer and God’s help. And for 330 years they turned wolves into sheep. Recall the Savior’s words to His disciples: Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves (Mt 10:16). A great miracle took place, brethren: the wolves were turned into sheep, and the wolves did not devour the sheep, did not tear up and destroy them. What is this? What is this power? This is that power about which you heard today in the words of the Apostle Peter, when he says to Aeneas: Arise, and he immediately rises (Acts 9:34); and when he says to Tabitha: Arise, and she rises from the dead as from sleep (Acts 9:40). What is this, what happened to this world? A great mystery has been explained, the mystery of this world and the mystery of man. What does the Lord Christ’s Resurrection demonstrate? It demonstrates that man is an eternal being. Death is defeated – that is what the Lord Christ’s Resurrection means. Life Eternal is provided for all human existence. It was for this that the Lord came to this world.

This world had been constantly under the power of terrible death. What is more terrible than death? Nothing! This entire planet, this holy land of God, had been a cemetery and tomb, an enormous tomb, and people were plucked into this tomb one after another. So the Lord Christ, through His Resurrection, showed us all that we people are eternal beings, that we are created for Eternal Life. Yes, for Eternal Life, and nothing less. If Christ be not risen, says the Apostle Paul, then is our preaching vain, and your faith is also vain (1 Cor 15:14). What is Christ to us, if He has not conquered death? How then do we, Christians, differ from other people? Here, look: today, and yesterday, and always throughout the history of the world there are continuously valiant men, heroes. But who are they, what are they?Mosquitoes…

Only the Lord Christ stands as the Conqueror of death and the Giver of life. In this lies His exceptionally greatness. Our faith is faith in the Resurrection of the Lord Christ and in our own resurrection. Christ is risen, which means that we are all risen! He is risen in order to give us Life Eternal, in order to ensure us victory over death, this only true victory in this world. All other victories are just mockeries. Millions of people perish – for what? Why do people perish today? Not for the reason for which they were created, not for Life Eternal, but for earthly, corruptible, simple, negligible things.

When people in their madness forget God, when people in their madness persecute the Lord Christ, what happens to these people, what is this land then? Then this land is a madhouse! To persecute the Lord Christ, the most elevated Being in this world, this great Lover of mankind – what is this? This is madness, insanity. We people, we turn this world, this little star of God called Earth, we turn it into a madhouse. Therefore every condemnation of man and mankind is just. All of us people are responsible in this world for death in this world, for sin in this world, for the devil in this world. What will happen to us if we start a war against God? We are always weaker than He; we will always be defeated.

ΚΟΥΡΜΠΙΝΟΒΟ St. George, Kurbinovoslizane_v_ada_kurbinovo_12vThis is the foundational truth for us Christians. The Orthodox Church glorifies the Resurrection of the Lord Christ, His feast, not for a day or two, but for forty days – until the Ascension – continuously glorifying the Resurrection of the Lord Christ. And not only then: the Resurrection of the Lord Christ is glorified every Sunday; every Sunday, brethren, we remember the Resurrection of the Lord Christ. The Resurrection? It does not grow old in our soul. The power of the Lord Christ is poured out on us through His Holy Resurrection, through this infinite joy.

“Yesterday I was crucified with Him, today I live with Him; yesterday I was buried with Him, today I rise with Him” (Troparion 2, Ode 3, Matins, Pascha).

Christ has risen from the dead, by death he has trampled on death, and to those in the graves given life!

Truly the Lord is risen!


Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωή. Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Christ is risen! Truly He is risen!

ХристосВоскрес! Воистину Воскрес!

Kristus (ir) augšāmcēlies! Patiesi viņš ir augšāmcēlies!

ქრისტეაღსდგა! ჭეშმარიტადაღსდგა!

icon_resurrection_wide

Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀνάσταση καὶ ἡ Ζωή

Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ΕΙΚΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ἐὰν ὑπάρχει μιὰ ἀλήθεια στὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ συνοψισθοῦν ὅλες οἱ εὐαγγελικὲς ἀλήθειες, ἡ ἀλήθεια αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἀκόμη, ἐὰν ὑπάρχει μιὰ πραγματικότητα στὴν ὁποία θὰ μποροῦσαν νὰ συνοψισθοῦν ὅλες οἱ καινοδιαθηκικὲς πραγματικότητες, ἡ πραγματικότητα αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Μόνο στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἐξηγοῦνται ὅλα τὰ θαύματά Του, ὅλες οἱ ἀλήθειές Του, ὅλα τὰ λόγια Του, ὅλα τὰ γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης.

 Μέχρι τὴν ἀνάστασή Του ὁ Κύριος δίδασκε γιὰ τὴν αἰώνια ζωή, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνάστασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος ὄντως εἶναι ἡ αἰώνια ζωή. Μέχρι τὴν ἀνάστασή Του δίδασκε γιὰ τὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνάστασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος εἶναι πράγματι ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Μέχρι τὴν ἀνάστασή Του δίδασκε ὅτι ἡ πίστη σ’ Αὐτὸν μεταφέρει ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀνάστασή Του ἔδειξε ὅτι ὁ Ἴδιος νίκησε τὸ θάνατο καὶ ἔτσι ἐξασφάλισε στοὺς θανατωμένους ἀνθρώπους τὴ μετάβαση ἐκ τοῦ θανάτου στὴν ἀνάσταση.

 Μὲ τὴν ἁμαρτία ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θνητὸς καὶ πεπερασμένος· μὲ τὴν ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου γίνεται ἀθάνατος καὶ αἰώνιος. Σ’ αὐτὸ δὲ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ δύναμη καὶ τὸ κράτος καὶ ἡ παντοδυναμία τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀναστάσεως. Καὶ γιὰ αὐτὸ χωρὶς τὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ δὲν θὰ ὑπῆρχε κἄν ὁ Χριστιανισμός. Μεταξὺ τῶν θαυμάτων ἡ ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι τὸ μεγαλύτερο θαῦμα. Ὅλα τὰ ἄλλα θαύματα πηγάζουν ἀπὸ αὐτὸ καὶ συνοψίζονται σ’ αὐτό. Ἀπ’ αὐτὸ πηγάζουν ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ προσευχὴ καὶ ἡ θεοσέβεια. Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο καμία ἄλλη θρησκεία δὲν ἔχει· αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀνυψώνει τὸν Κύριο ὑπεράνω ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν θεῶν. Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο κατὰ τρόπο μοναδικὸ καὶ ἀναμφισβήτητο δείχνει καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεὸς καὶ Κύριος σὲ ὅλους τοὺς ὁρατοὺς καὶ ἀόρατους κόσμους.

 Τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος πιστεύει ἀληθινὰ στὸν Ἀναστάντα Κύριο τὸ ἀποδεικνύει μὲ τὸ νὰ ἀγωνίζεται κατὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τῶν παθῶν καὶ ἐὰν μὲν ἀγωνίζεται, πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀθανασία καὶ τὴν αἰώνια ζωή. Ἐὰν ὅμως δὲν ἀγωνίζεται, τότε μάταιη ἡ πίστη του! Διότι, ἐὰν ἡ πίστη τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἀγώνας γιὰ τὴν ἀθανασία καὶ τὴν αἰωνιότητα, τότε τί εἶναι; Ἐὰν μὲ τὴν πίστη στὸ Χριστὸ δὲν φθάνει κανεὶς στὴν ἀθανασία καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ θανάτου νίκη, τότε πρὸς τί ἡ πίστη μας; Ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε, τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ θάνατος δὲν ἔχουν νικηθεῖ. Ἐὰν δὲ δὲν ἔχουν αὐτὰ τὰ δύο νικηθεῖ, τότε γιατί νὰ πιστεύει κανεὶς στὸ Χριστό; Ἐκεῖνος ὅμως ὁ ὁποῖος μὲ τὴν πίστη στὸν Ἀναστάντα Χριστὸ ἀγωνίζεται ἐναντίον κάθε ἁμαρτίας του, αὐτὸς ἐνισχύει σιγὰ-σιγὰ μέσα του τὴν αἴσθηση ὅτι ὁ Κύριος πραγματικὰ ἀναστήθηκε, ἄμβλυνε τὸ κέντρο τοῦ θανάτου, νίκησε τὸ θάνατο σὲ ὅλα τὰ μέτωπα τῆς μάχης.

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕΡΒΙΑΧωρὶς τὴν ἀνάσταση δὲν ὑπάρχει οὔτε στὸν οὐρανὸ οὔτε κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανὸ τίποτε πιὸ παράλογο ἀπὸ τὸν κόσμο αὐτὸ οὔτε μεγαλύτερη ἀπελπισία ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτή, δίχως ἀθανασία. Σ’ ὅλους τοὺς κόσμους δὲν ὑπάρχει περισσότερο δυστυχισμένη ὕπαρξη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ποὺ δὲν πιστεύει στὴν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν. Γι’ αὐτό, γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ὁ Ἀναστημένος Κύριος εἶναι τὰ «πάντα ἐν πᾶσιν» σ’ ὅλους τοὺς κόσμους: ὅ,τι τὸ Ὡραῖο, τὸ Καλό, τὸ Ἀληθινό, τὸ Προσφιλές, τὸ Χαρμόσυνο, τὸ Θεῖο, τὸ Σοφό, τὸ Αἰώνιο. Αὐτὸς εἶναι ὅλη ἡ Ἀγάπη μας, ὅλη ἡ Ἀλήθειά μας, ὅλη ἡ Χαρά μας, ὅλο τὸ Ἀγαθό μας, ὅλη ἡ Ζωή μας, ἡ Αἰωνία Ζωὴ σὲ ὅλες τὶς αἰωνιότητες καὶ ἀπεραντοσύνες.

Ἦχος πλ. α΄. Χαίροις ἀσκητικῶν.

Χαίροις ἡ ζωηφόρος Πηγή, κατὰ θαλάσσας πελαγίζουσα θαύματα, πρὸς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, Ὠκεανὲ νοητέ, τὰ Νειλῷα ῥεῖθρα ὑπερβαίνουσα, τῇ χύσει τῆς χάριτος, Σιλωὰμ ἄλλος δεύτερος, ὕδωρ πηγάζων, ὡς ἐκ πέτρας παράδοξον· Ἰορδάνου τε, δεξαμένη ἐνέργειαν· μάννα σωτηριῶδές τε, ἐναργῶς τὸ γινόμενον, πρὸς τοῦ ζητοῦντος τὴν χρείαν, πλούσιον ὄντως καὶ ἄφθονον. Χριστοῦ Μῆτερ Κόρη, ἡ προχέουσα τῷ κόσμῳ, τὸ μέγα ἔλεος.

sv-georgs-26reiz19-250e_greek_orthodox_icons1


The winner of the trophy of love .St George, the Trophy bearer

Χριστὸς ἀνέστη! Ἀληθῶς ἀνέστη!

Christ is risen! Truly He is risen!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Kristus (ir) augšāmcēlies! Patiesi viņš ir augšāmcēlies!

ქრისტეაღსდგა! ჭეშმარიტადაღსდგა!

Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!

Cristo ha resucitado! En verdad, esta resucitado!

Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!

Le Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!

Cristo è risorto! È veramente risorto!

Hristos a înviat! Adevărat a înviat!

Isa dirildi! Hakikaten dirildi!

ih4506

The winner of the trophy of love 
(In memory of the great Martyr, St George, the Trophy bearer)

Commemorated on 23 April

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος- св вмч Георгий победоносец- St. George the Trophy-bearer ΖΑΚΥΝΘΟΣOur Church today celebrates the feast of a martyr. If we try to pay any tribute to the celebrated martyr, we will demean him. This particular Saint is the glory of all martyrs, the boast of the Saints and the prestige of the Heavens and the Church Triumphant.  He is the all- mighty George. No Christian exists who has not called upon George’s sweet name, be it a baby or a man on his deathbed. There is no Christian country which does not boast of a church dedicated to his name, even if it is now in ruins. This guiding light of a Saint hides a great mystery not properly deciphered yet. Why do people love him so much? His love for people is so great that he prevents us forgetting him. Instead we are constantly calling his name.

This particular hero has managed to perfect his Christian capacity not only through his confession of faith but also through martyrdom. And he continues in the same vein after his martyrdom. He has embraced the Church and the faithful of all ages throughout the universe. Even in places where Orthodoxy is unheard of and the mist of idolatry still covers everything, he descends uninvited and offers the presence of his love. He was aptly named by the Church as Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος- св вмч Георгий победоносец- St. George the Trophy-bearer -ΓΟΡΓΟΣ Ι.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ‘Athloforos’(Accomplisher) , Tropaioforos’ (Trophy-bearer) and ‘Great Martyr’. All martyrs are described as ‘great’ because they have sacrificed their lives and have demonstrated their perfect love for our Jesus. However in my opinion the descriptions ‘Athloforos’ and ‘Tropaioforos’ do not refer so much to the courage he had shown during his torment as to the fullness of his love, verified not only in his lifetime but also unto to the end of ages. This love has enabled him to intervene and prevent even the slightest form of suffering and offer his support to anyone calling his name…

          Let us all seek St George’s love, with the proper frame of mind, since he is looking for such excuses to employ his all powerful mediation and fortify us in our Αγία Πολυχρονία μητηρ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ-ΑΓ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΜΗΤΕΡΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Αγία Πολυχρονία μητηρ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ-ΑΓ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΜΗΤΗΡ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Αγία Πολυχρονία μητηρ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ-Мученица Полихронии мать св вмч Георгий Победоносец- St. Polychronia mother of St. George the Trophy-bearerstruggle. For it is said: ‘Blessed is he who has kin in Zion and relatives in Jerusalem’. Behold, we boast that St George is our kin and our relative. We have praised him with meager words, in order to offer him the excuse to fulfill his divine-like love and grant us the heavens. Amen.

Elder Joseph of Vatopedi

Source: Translated by Olga Konari Kokkinou from the Greek edition: Γέροντος ΙωσήφΒατοπαιδινούΔιδαχές από τον ΆθωναΕκδόσεις ‘Το Αγιον Όρος’, Θεσσαλονίκη, 1989.

Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος-αγ γεωργ3455

Άγιος Γεώργιος ο Τροπαιοφόρος- св вмч Георгий победоносец- St. George the Trophy-bearer - ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣApolytikion of St George Tone 4

As the deliverer of captives
and defender of the poor, healer of the infirm and champion of kings,
victorious great martyr George intercede with Christ our God for our souls salvation.

Kontakion Tone 4

Thou wast cultivated by God/ and didst become a most wonderful cultivator of piety,/ and didst harvest for thyself the sheaves of virtue,/ for having sown in tears thou didst reap in joy/ and having withstood death thou art garnered for Christ./ By thy intercessions, O Saint,/ thou dost obtain for us all remission of our sins.