iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου-σιωπή της καρδίας και προσευχή στα άγια των Αγίων

Εισόδια της Θεοτόκου_ Entrance of the Theotokos_gallery_690

Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου στα Άγια των Αγίων

Εορτάζει στις 21 Νοεμβρίου

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, στον  ωραιότατο λόγο του στα Εισόδια της Θεοτόκου, μας φανερώνει τη ζωή της Παναγίας. Εισέρχεται, λοιπόν, η Παναγία στα άγια των Αγίων Εισόδια της Θεοτόκου_ Entrance of the Theotokos__protata-in-kars-010για να παραμείνη εκεί σιωπώσα και προσευχομένη δώδεκα ολόκληρα χρόνια και να φθάση στην θέωση. Μόνιμη εργασία της ήταν η θεία θεωρία.  Άνοιξε έτσι νέα οδό για τον ουρανό, που ονομάζεται θεϊκή σιγή, θεία σιωπή. Είχε παραδώσει ολόκληρη τη ζωή της στον πανοικτίρμονα Θεό.

Μέσα στα Άγια των Αγίων απέκτησε το εσωτερικό  ψυχικό-πνευματικό κάλλος και έτσι είλκυσε τον έρωτα του Θεού προς τους ανθρώπους. ο οποίος Θεός «ηράσθη του μυστικού κάλλους της αειπαρθένου από την δύναμη της εσωτερικής ζωής της  και όχι από την δύναμη των λόγων και των εξωτερικών δραστηριοτήτων.

 Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ο Λόγος του Θεού έλαβε σάρκα από μιά ζωοποιό σιωπή στα Άγια των Αγίων. Η έλλογη σιωπή γεννά λόγο ζωοποιό και ο λόγος πού έχει ουσία και αναγεννά είναι έκφραση σιωπής. Η Παναγία σε όλη της την ζωή ζούσε σε βαθυτάτη σιωπή.

Όποιος δεν μπορεί να καταλάβη την θεολογία της σιωπής, δεν μπορεί να καταλάβη και την θεολογία του λόγου, δεν μπορεί να αισθανθή την θεολογία των ερημιτών και την δύναμη του ησυχασμού.

Ας μαθητεύουμε στην σιωπή της καρδίας και της προσευχής, που είναι κατά τον άγιον Ισαάκ τον Σύρο η γλώσσα του μέλλοντος αιώνος, και τότε ο λόγος μας θα έχη δύναμη θαυματουργική.

Acheiropoietos

Η ησυχία είναι θεόσδοτος τρόπος ζωής, που οδηγεί στην αναμαρτησία. «Ο Αββάς Αρσένιος όταν ζούσε ακόμα μέσα στο παλάτι, προσευχόταν στον Θεό λέγοντας: “Κύριε, οδήγησέ με πως να σωθώ”. Και τότε μία φωνή του είπε: “Αρσένιε, φύγε από τους ανθρώπους και θα σωθής”. Όταν μάλιστα αναχώρησε για να ακολουθήση τον μοναχικό βίο, προσευχήθηκε πάλι το ίδιο. Και τότε μία φωνή και πάλι του είπε: “Φεύγε, σιώπα, ησύχαζε”. Αυτές είναι οι ρίζες της αναμαρτησίας».

ΕΙΣΟΔΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ gallery_690«Υπερ πάντα την σιωπήν αγάπησον»,μας  λέει ο μέγας πατήρ του ησυχασμού, ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος.

Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ λέγει:«Δεν πρέπει να ανοίγη  κανείς στους άλλους την καρδιά του χωρίς να υπάρχη ανάγκη. Ανάμεσα σε χίλιους θα υπάρχει ίσως μόνο ένας που θαναι ικανός να μπει μέσα στο μυστήριό της».

Ας αγαπήσουμε την ταπείνωση και θα δουμε την δόξα του Θεού. Γιατί όπου υπάρχει η ταπείνωση εκεί αφθονεί η δόξα του Θεού.Στην έρημο πηγαίνει κανείς μόνο από αγάπη, ωθούμενος όπως ο Χριστός από το Άγιο Πνεύμα. Στην έρημο ο Θεός μιλά στην καρδιά του ανθρώπου.Πρέπει να αποσυρθούμε από τον ορατό κόσμο, ώστε το φώς του Χριστού να κατέλθη στις καρδιές μας.

Όταν μένουμε μέσα στη σιωπή – την εσωτερική – ο εχθρός δεν μπορεί να βλάψη την «βαθείαν καρδίαν» του ανθρώπου. Η σιωπή γεννά στην ψυχή του αγωνιστή τους καρπούς του Αγ. Πνεύματος. Η σιωπή και η μοναξιά (μόνωσις) γεννούν την τρυφερότητα και την γλυκύτητα, αυτή δε η τελευταία και η επίδραση της στην καρδιά του ανθρώπου, μπορεί να συγκριθή με το «ύδωρ του Σιλωάμ του πορευομένου ησυχή» (Ησ. 8,6).

Εσύ κάθησε μόνο στο κελλί σου με σιωπή και προσευχή και προσπάθησε με κάθε τρόπο να οδηγήσης τον εαυτό σου στον Κύριο, κι’ Εκείνος είναι έτοιμος να σε κάνη από άνθρωπο Άγγελο. Καρπός της σιωπής είναι η ειρήνη της ψυχής.

Σεραφείμ προσεύχεται γονατιστός μπροστά στην εικόνα της Παναγίας σε ένα πεύκο -Серафим молится коленопреклоненный на камне перед Образом Богородицы на сосне567423000Γράψε τους ακόλουθους λόγους μου όχι σε χαρτί, αλλά στην καρδιά σου: μάθε την νοερή προσευχή της καρδιάς. Η εξωτερική μόνον προσευχή δεν είναι αρκετή. Ο Θεός προσέχει τον νου…Πάνω απ’ όλα ο Θεός ζήτα μια καρδιά γεμάτη πίστη και αγάπη ∙ αυτός είναι ο θρόνος πάνω στον οποίο αγαπά να κάθεται και στον οποίο εμφανίζεται με το πλήρωμα της ουράνιας δόξας Του. “Υιέ μου, δός Μοι σην καρδίαν» (Παροιμ. 23:26 ) , λέει “καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεταί σοι”, γιατί στην ανθρώπινη καρδιά μπορεί να χωρέσει η Βασιλεία του Θεού…« Ζητεῖτε πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ », λέγει ο Κύριος εις τους μαθητάς του.. γιατί η θεϊκή χάρις κατοικεί μέσα στα βάθη της υπάρξεως μας, στην καρδιά μας. «Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστι » ( Λουκ . 17, 21) είπε ο Κύριος.

 Πριν απ’ όλα είναι ανάγκη να ασχολείται κανεις με την ανάγνωση της Καινής Διαθήκης και του Ψαλτηρίου. Έτσι ο νους του ανθρώπου φωτίζεται και υφίσταται μια θεία αλλοίωση.«Πρέπει να τρέφεις, έλεγε, την ψυχή με το λόγο του Θεου, γιατί ο λόγος του Θεου είναι ο «άρτος των Αγγέλων.Μ αυτόν πρέπει να τρέφονται οι ψυχές που αγαπούν με πάθος το Θεό».

Όταν ο νους και η καρδιά ενωθούν στην προσευχή και οι λογισμοί δεν διασκορπίζονται, τότε η θεία χάρη φωτίζει και θερμαίνει την ψυχή και μια μυστική αγαλλίαση και ειρήνη πλημμυρίζει όλο τον εσωτερικό άνθρωπο. Οφείλουμε να ευχαριστούμε για όλα το Θεό και να παραδίδουμε τον εαυτό μας στο θέλημά Του. Οφείλουμε επίσης να αναφέρουμε σ’ Αυτόν όλους τους λογισμούς, τους λόγους και τις πράξεις μας και να προσπαθούμε, ώστε να υπηρετούν όλα μόνο το θέλημά Του.

εισοδια-2Studenica,Κι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης στην Κλίμακα γραφει:«Όπως  εκείνος που κρατά αρώματα προδίδεται και χωρίς να το θέλει από την ευωδία, έτσι και όποιος έχει μέσα του το Πνεύμα του Κυρίου, αναγνωρίζεται από τα λόγια του και την ταπεινοφροσύνη του».

Είπε ο αββάς Ησαϊας: «Τη σιωπή να την αγαπάς περισσότερο από το λόγο, γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η ομιλία τον διασκορπίζει».

Ο ανθρώπος που ζει ησυχαστικά επιλέγει και εγκολπώνεται το θέλημα του Θεού αδιαφορώντας για τα ποικίλα ανθρώπινα θελήματα.

Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_008

Απολυτίκιον Εισοδίων Υπεραγίας Θεοτόκου.Ήχος δ’.

Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού, τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αύτη και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν’ Χαίρε της οικονομίας, του Κτιστού η εκπλήρωσις.

Κοντάκιο. Ήχος δ’. Ό υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Ο καθαρότατος Ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος πάστας και Παρθένος, το ιερόν θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται, εν τω οίκω Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν Πνεύματι Θείω ην ανυμνούσιν Άγγελοι Θεού’ Αυτή υπάρχει, σκηνή επουράνιος.

Comments are closed.