iconandlight

Iconography and Hand painted icons


Παράδεισος είναι η αγάπη του Θεού.Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Ἰησοῦς_ Χριστὸς_Παντοκράτωρ-_Христо_Пантократор_Jesus-Christ-Pantocrator_Greek Byzantine Orthodox Icon-img_1406_3-79937864

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Εορτάζει στις  28 Ιανουαρίου

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак СиринIsaac_SirinΠαράδεισος είναι η αγάπη του Θεού. Μέσα σ’ αυτήν υπάρχει η τρυφή όλων των μακαρισμών. Σ’ αυτόν τον παράδεισο ο μακάριος Παύλος τράφηκε με υπερφυσική τροφή. Μέχρι να βρούμε λοιπόν την αγάπη, η εργασία μας είναι στη γη των αγκαθιών και μέσα σ’ αυτά σπέρνουμε και θερίζουμε, κι ας είναι ο σπόρος μας σπόρος δικαιοσύνης.

Όποιος βρήκε την αγάπη, κάθε μέρα και ώρα τρώγει το Χριστό κι από αυτό γίνεται αθάνατος (Ίω. 6, 5 8) . Διότι «ό τρώγων -λέει- από τον άρτο πού εγώ θα του δώσω, ποτέ (“εις τον αιώνα”) δε θα πεθάνει». Μακάριος λοιπόν είναι εκείνος πού τρώγει από τον άρτο της αγάπης, πού είναι ό Ιησούς.

Όταν ένας άνθρωπος αποκτήσει την αληθινή αγάπη, τον ίδιο το Θεό ντύνεται μαζί με αυτήν.

Μίκρυνε τον εαυτό σου μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα υψωθείς πάνω απ’ όλους τους άρχοντας τούτου του κόσμου..Καταφρόνησε την τιμή για να τιμηθείς.

Ένας άνθρωπος, πού είναι ντυμένος, στο σώμα και στην ψυχή, με την κοσμική ματαιοδοξία και πού ποθεί να απολαύσει τα αγαθά του κόσμου, δεν μπορεί να φορέσει το Θεό -να γίνει θεοφόρος- μέχρι να τα αφήσει. Γιατί ό ίδιος ό Κύριος είπε ότι «οποίος δεν εγκαταλείψει όλα τα κοσμικά και δε μισήσει την κοσμική ζωή του, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου» (Λουκ. 14, 26).

Ο λόγος του Κυρίου ό αληθινός και αψευδής μας λέει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μέσα του τον πόθο των κοσμικών πραγμάτων και μαζί, την αγάπη τον Θεού (Ματθ. 6, 24). 

Σπείρε την ελεημοσύνη με ταπείνωση και θα θερίσεις το έλεος του Θεού την ημέρα πού θα σε κρίνει.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак Сирин6489978911_0a598ebc87_bΟ ελεών το φτωχό έχει το Θεό να φροντίζει για τις δικές του ανάγκες. Και αυτός πού στερείται για το Θεό, βρήκε θησαυρούς ακένωτους. 
Ο Θεός δε χρειάζεται τίποτε. Ευφραίνεται όμως όταν δει κάποιον να αναπαύει την εικόνα του και να την τιμά για την αγάπη του.

Όταν λοιπόν δώσεις ελεημοσύνη, να ευφραίνεσαι και να πεις: Δόξα σοι ό Θεός, πού με αξίωσες να βρω κάποιον να αναπαύσω. Όταν όμως δεν έχεις τι να δώσεις, μάλλον να χαρείς και να πεις ευχαριστώντας το Θεό: Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, πού μου ‘δωσες αυτή τη χάρη και την τιμή να γίνω φτωχός για το όνομα σου..

Όποιος λοιπόν ακούσει ή δει με τα μάτια του ότι κάτι στενοχωρεί τον αδελφό του και δεν μπορεί να τον αναπαύσει με υλικά αγαθά, αλλά τον συμπονάει και καίεται ή καρδιά του γι’ αυτόν και αυτός είναι αληθινά ελεήμων. Το ίδιο είναι ελεήμων και όποιος δεχθεί ράπισμα από τον αδελφό του και δεν του αντιμιλήσει με την κοσμική αδιαντροπιά και δεν προκαλέσει λύπη στην καρδιά του. 

Η ελεημοσύνη μας κάνει ομοίους με το Θεό. 

Η αγάπη είναι καρπός της προσευχής.

Μίλησε δηλ. με το Θεό σαν γιος με πατέρα.

 Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_008

Στήριζε με το λόγο σου τους ασθενείς και αυτούς πού έχουν λυπημένη καρδιά και, όσο στο χέρι σου έχεις υλικά αγαθά, ελέησε τους και θα σε υποστηρίξει ή δύναμη του Θεού πού συντηρεί τα πάντα.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак СиринA-67-St-Isaac-TallΌταν συναντήσεις κάποιον, ανάγκασε τον εαυτό σου να τον τιμήσει πιο πάνω απ’ ότι αξίζει. Χαιρέτισε τον θερμά. Παίνεσε τον. Όταν απομακρυνθεί, πες γι’ αυτόν κάθε καλό και τίμιο λόγο.
Με τον τρόπο αυτόν θα τον κάνεις καλύτερον απ’ ότι είναι. Πάντοτε ο τρόπος αυτός να σε χαρακτηρίζει. Να είσαι δηλαδή ευπροσήγορος πάντοτε και να αποδίδεις την τιμή σε όλους

Να μην ελέγξεις κανέναν σαν να είσαι εσύ κάτι παραπάνω απ’ αυτόν, ούτε να ονειδίσεις και να προσβάλεις άνθρωπο, ακόμη κι αυτούς πού έχουν πολύ κακό βίο και πολιτεία.

Αν έχεις μέσα σου λύπη, για έναν άνθρωπο πού για κάποιο λόγο, σωματικά ή ψυχικά, είναι άρρωστος, εκείνη την ήμερα να θεωρείς τον εαυτό σου μάρτυρα και να αισθάνεσαι ότι έπαθες για το Χριστό.

 6018c-ypapadi-capella-palatina

Ήχος πλ. δ·. Ω του παραδόξου θαύματος!

Πάτερ Ισαάκ θεσπέσιε, δι· ησυχίας πολλής, πρός ουράνιον έρωτα, τον νουν σου επτέρωσας, σεαυτόν αρνησάμενος· και θεωρίαις θείαις και πράξεσιν, ημάς παιδεύεις προς τελειότητα· όθεν τιμώμέν σε, ως σοφόν διδάσκαλον, και οδηγόν, την αγίαν μνήμην σου, πανηγυρίζοντες.

Ήχος δ’·. Έδωκας σημείωσιν.

Βίβλος η των λόγων σου, οία λειμών ευωδέστατος, διδαχών σου τοις άνθεσιν, ευφραίνει μακάριε, ημών τας αισθήσεις, τας της διανοίας, καί δυσωδίαν των παθών, και άκηδίας εκ των ψυχών ημών, διώκει θείω Πνεύματι· σύ γαρ βιώσας ως άγγελος, κατευθύνεις τον νουν ημών, Ισαάκ προς τα κρείττονα.


The pains of Love…Saint Isaac the Syrian

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак СиринA-67-St-Isaac-Above-all

Be at peace with your own soul then heaven and earth will be at peace with you.The ladder that leads to the Kingdom is hidden within your soul… Dive into yourself and in your soul and you will discover the stairs by which to ascend.

St. Isaac the Syrian the Hesychast,Bishop of Nineveh

Commemorated on January 28

Paradise is the love of God…

Faith is the door to mysteries.

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак Сирин7075 (1)The knowledge of the Cross is concealed in the sufferings of the Cross. 

Spread your cloak over the man who is falling and cover him.
And if you cannot take upon yourself his sins and receive his 
chastisement in his stead, then at least patiently suffer his shame and do not disgrace him“. Homily 51, Ibid ,no.165 in p.143 

A compassionate heart is one on fire for the whole of creation: for humanity, for birds, animals, demons, and all that exists … even our enemies, even the reptiles…

Those who are tormented in hell are tormented by the invasion of love. What is there more bitter and violent than the pains of love? Those who feel they have sinned against love bear in themselves a damnation much heavier than the most dreaded punishments. The suffering with which sinning against love afflicts the heart is more keenly felt than any other torment. It is absurd to assume that the sinners in hell are deprived of God’s love.Love is the offspring of knowledge of the truth which, as is commonly confessed, is given to all.The power of love works in two ways: It torments sinners, as happens here on earth when we are tormented by the presence of a friend to whom we have been unfaithful. And it becomes a source of joy to those who have been faithful. That is what the torment of hell is in my opinion: remorse (bitter regret ). But love inebriates the souls of the sons and daughters of heaven by its charm..

 The man who endures accusations against himself with humility has arrived at perfection. He is marveled at by the holy angels, for there is no other virtue so great and so hard to achieve.

Who does not love a humble and meek man? Only proud men and slanderers, who are foreign to his work.

ΑΝΑΛΗΨΗ_ ΙΜΕΡΕΤΗ_ ΓΕΩΡΓΙΑ_ Ubisi_ უბისის მონასტერი_XIV век. Фреска церкви Св. Георгия в Убиси00031Mysteries are revealed to the humble.

The cell of a solitary is the cleft in the rock where God spoke with Moses, as the Fathers say.

Paradise is the love of God, wherein is the enjoyment of all beatitude, and there the blessed Paul partook of supernatural nourishment.Until we find love, our labor is in the land of tares, and in the midst of tares we both sow and reap, even if our seed is the seed of righteousness.

The man who has found love eats and drinks Christ every day and hour and so is made immortal.Blessed is he who consumes the bread of love, which is Jesus!

Love is sufficient to nourish a man instead of food and drink. This is the wine ‘which makes glad the heart of man.’ Blessed is he who partakes of this wine!Licentious men have drunk this wine and felt shame; sinners have drunk it and have forgotten the pathways of stumbling; drunkards have drunk this wine and became firm in virtue; the rich have drunk it and desired poverty; the poor have drunk it and been enriched with hope; the sick have drunk it and become strong; the unlearned have taken it and been made wise.

Do not approach the words of the mysteries contained in the divine Scriptures without prayer and beseeching God for help, but say: Lord, grant me to perceive the power in them! Reckon prayer to be the key to the true understanding of the divine Scriptures.

Worldly glory is a reef in the sea covered by water;

These short quotes have been taken,
 https://blakemb.wordpress.com/pearls-of-saint-isaac-the-syrian/

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак СиринlreuBhiYOFg

Apolytikion of Isaac the Syrian. Plagal of the First Tone

He that thundered on Sinai with saving laws for man hath also given thy writings as guides in prayer unto monks, O revealer of unfathomable mysteries; for having gone up in the mount of the vision of the Lord, thou wast shown the many mansions. Wherefore, O God-bearing Isaac, entreat the Saviour for all praising thee.

Apolytikion of Isaac the Syrian © Holy Transfiguration Monastery – Brookline, MA

 


Δίψα Θεού , Άγιος Ισαάκ ο Σύρος

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак СиринA-67-St-Isaac-Above-allΆγιος Ισαάκ ο Σύρος

Εορτάζει στις  28 Ιανουαρίου

Θεία ΜΕΤΑΛΗΨΗ67567856Δίψασε τον Χριστό για να σε ξεδιψάσει με την αγάπη Του. 

Ή αγάπη είναι η βασιλεία, πού μυστικά υποσχέθηκε ό Κύριος στους Αποστόλους ότι θα φάνε στη βασιλεία του. Διότι το «να τρώτε και να πίνετε στο δικό μου τραπέζι στη βασιλεία μου» (Λουκ. 22, 30) τι άλλο είναι παρά η αγάπη; Γιατί η αγάπη του Θεού μπορεί να θρέψει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να τρώγει και να πίνει. Η αγάπη, ακόμη, είναι το κρασί πού ευφραίνει την καρδιά του ανθρώπου (Ψ. 93, 16). Μακάριος είναι αυτός πού ήπιε από τούτο το κρασί. Από αυτό ήπιαν οι ακόλαστοι και ένιωσαν ντροπή οι αμαρτωλοί και λησμόνησαν τους δρόμους της αμαρτίας και οι μέθυσοι και έγιναν νηστευτές και οι πλούσιοι και πεθύμησαν τη φτώχεια και οι φτωχοί και πλούτισαν με την ελπίδα και οί άρρωστοι και έγιναν υγιείς και οι αγράμματοι και έγιναν σοφοί.

Ειρήνευσε με τον εαυτό σου, και ο ουρανός κι η γη θα ειρηνεύσουν μαζί σου.

Όποιος αισθάνθηκε τις αμαρτίες του, είναι ανώτερος από εκείνον που ανασταίνει  νεκρούς με την προσευχή του….Ο πορευόμενος στο δρόμο του Θεού πρέπει να τον ευχαριστεί για όλες τις θλίψεις που τον βρίσκουν…μη φοβηθείς τους πειρασμούς, διότι μέσα από αυτούς βρίσκεις θησαυρό… Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης, σου δίνει ο Θεός και τη δύναμη να υπομένεις τις συμφορές σου.Και όσο αγαπάς το Θεό, τόσο μεγαλώνει η χαρά που σου χαρίζει το άγιο Πνεύμα. 

Όποιος στενάζει μια ώρα για την ψυχή του, είναι ανώτερος  από εκείνον που ωφελεί όλον τον κόσμο.’Οποιος αξιώθηκε να δει τον εαυτόν του, είναι ανώτερος από εκείνον που αξιώθηκε να δει αγγέλους.

Αγάπησε την απραξία της κατά Θεόν ησυχίας περισσότερο από τον χορτασμό των πεινασμένων όλης της γης και από την επιστροφή πολλών εθνών στην θεογνωσία.

Όταν εργάζεσαι για την αρετή, να φροντίζεις να σε καταφρονούν οι άνθρωποι και τότε θα τιμηθείς από τον Θεό. Μίσησε την τιμή για να τιμηθείς. Εκείνος που τρέχει πίσω από την τιμή του κόσμου, φεύγει η τιμή από μπροστά του. Και εκείνος που αποφεύγει την τιμή, τον καταδιώκει η τιμή και γίνεται κήρυκας της ταπεινώσεώς του.

Σε αυτόν που γνώρισε τον εαυτόν του, δίνεται η γνώση των πάντων.Διότι η γνώση του εαυτού μας είναι πλήρωμα της γνώσης των πάντων…Να ευλογείς πάντα και να μην καταριέσαι, γιατί η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία, κατηγορία

Μίκρυνε τον εαυτό σου μπροστά σε όλους τους ανθρώπους και θα υψωθείς πάνω απ’ όλους τους άρχοντας τούτου του κόσμου.

Μη διακόψεις τον συνομιλητή σου για να πεις τη γνώμη σου σαν αμαθής και απαίδευτος…Όταν μπεις στο σπίτι εκείνου που σε φιλοξενεί μη στρέφεις από δω κι από κει τα μάτια σου εξετάζοντας τα γύρω αντικείμενα…Μη μπεις αιφνίδια σε ξένο σπίτι ή δωμάτιο, αλλά να κρούσεις προηγουμένως απ’ έξω, κι αφού προτραπείς να μπεις, τότε πέρασε με πολλή ευλάβεια.

Γίνε κοινωνός στα παθήματα όλων, αλλά στάσου με το σώμα σου μακριά από Άγιος Ισαάκ ο Σύρος_ St. Isaac of Syria_ Св. Исаак Сирин-ι.ν.αγιας Σκεπης-Κατουνια Λιμνης ΕυβοιαςDennis Serrard-_7528όλους. Κανένα να μη ελέγχεις και κανένα να μη κατηγορείς για τη συμπεριφορά του, ούτε και τον πιο κακό. Άπλωσε τον χιτώνα σου πάνω σαυτόν που έφταιξε, και σκέπασέ τον. Κι αν δεν μπορείς να φορτωθείς επάνω σου το φταίξιμό του και να δεχτείς για λόγου του την τιμωρία και την ντροπή, τουλάχιστον δείξε υπομονή και μη τον περιφρονήσεις.

Σκέπασε αυτόν που φταίει, όταν βέβαια δεν πρόκειται να σε ζημιώσει. Με τον τρόπο αυτό του δίνεις θάρρος, αλλά και συ κρατάς το έλεος του Θεού.

Αν αγαπάς την καθαρότητα, με τη βοήθεια της οποίας βλέπει κανείς τον Δεσπότη του σύμπαντος, να μην καταλαλείς, αλλά ούτε να ακούσεις κανένα, που να καταλαλεί τον αδελφό. Κι αν κάποιοι τσακώνονται μπροστά σου, κλείσε τα αυτιά σου και φεύγα από κει, για να μην ακούσεις λόγια οργής και πεθάνει η ψυχή σου.

Μέχρι να δεχθεί ο άνθρωπος στην ψυχή του τον Παράκλητο, το άγιο Πνεύμα, έχει ανάγκη από τις θείες Γραφές, για να εντυπωθεί στην καρδιά του η ενθύμηση των αγαθών και διά της συνεχούς αναγνώσεως να ανανεώνεται μέσα του η κίνηση και η ροπή προς το αγαθό…Να καταγίνεσαι στην ανάγνωση των Αγίων Γραφών και των βίων των αγίων.

Ταις του Αγίου σου Ισαάκ του Σύρου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς! Αμήν.

Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης
Να διαβάζετε από το βιβλίο « Ασκητικοί Λόγοι του Ισαάκ του Σύρου» έστω ένα φύλλο την ημέρα. Εκεί μέσα θα βλέπεις τον εαυτόν σου. Είναι καθρέφτης ο Ισαάκ. Τον Ισαάκ τον Σύρον Γέροντα μου τον έχω, να τον έχεις και συ!

Απολυτίκιον Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Ήχος α’

Της ερήμου πολίτης και εν σώματι Άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Πατήρ ημών Ισαάκ , νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας, και τας ψυχάς των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου πάσιν ιάματα.

Μεγαλυναριον

Χαίροις ησυχίας θείος κανών, χαίροις μοναζόντων, ο διδάσκαλος ο σοφός, χαίροις ο παρέχων, τα πρόσφορα εκάστω, της χάριτος τω λόγω, Ισαάκ Όσιε.

περιστέρια_πηγή_Mausoleums_der_Galla_Placidia_in_Ravenna_008

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, Σύ που έκλαψες για το φίλο Σου Λάζαρο και τα μάτια Σου έσταξαν δάκρυα λύπης και συμπάθειας, δέξου τα δάκρυα της πικρίας μου. Με τα πάθη Σου θεράπευσε τα πάθη μου.Με τα τραύματά Σου γιάτρεψε τα τραύματά μου. Με το Άγιο αίμα Σου άγνισε το αίμα μου και η ευωδία του ζωοποιού Σου σώματος ας μοσχομυρίσει και το δικό μου σώμα. Η χολή, που Σε πότισαν, ας γλυκάνει την ψυχή μου απ΄ τις πικρίες, που με πότισε ο αντίδικος. Το σώμα Σου, που το τάνυσαν πάνω στο Σταυρό, ας ανεβάσει σε Σένα το νου μου, που τον τράβηξαν κάτω οι δαίμονες. Το κεφάλι Σου, που έγειρε πάνω στο Σταυρό, ας υψώσει το δικό μου κεφάλι, που το ταπείνωσε ο εχθρός. Τα Πανάγια χέρια Σου, που καρφώθηκαν από τους απίστους στο Σταυρό, ας με τραβήξουν απ΄ τον γκρεμό του χαμού, όπως υποσχέθηκε το Πανάγιο Σου στόμα.Το πρόσωπό Σου, που δέχθηκε χτυπήματα και φτυσίματα από τους καταραμένους, ας ομορφήνει το πρόσωπό μου, που το ασχήμιναν οι ανομίες μου. Η ψυχή Σου, που απ΄το Σταυρό την παρέδωσες στον Πατέρα Σου, ας με οδηγήσει στη Χάρη Σου.

Δεν έχω καρδιά έμπονη πρός αναζήτησή Σου. Δεν έχω μετάνοια,δεν έχω κατάνυξη, πράγματα που φέρνουν τα παιδιά στην κληρονομιά τους. Δεν έχω, Κύριε, δάκρυ ικετευτικό. Σκοτίστηκε ο νους μου από την ματαιότητα του κόσμου , και δεν έχει τη δύναμη να σε ατενίση με πόνο. Ψυχράνθηκε η καρδιά μου απ΄το πλήθος των πειρασμών και δεν μπορεί να θερμανθή με τα δάκρυα της αγάπης για Σένα.

Αλλά Σύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μου τελείαν μετάνοια και καρδιά έμπονη για να βγω και να Σ΄αναζητήσω μ΄όλη μου την ψυχή, γιατί, χωρίς Εσένα, είμαι ξένος κάθε καλού.

Χάρισέ μου, λοιπόν, Αγαθέ, την Χάρη Σου. Ο Πατέρας Σου… ας ανανεώση μέσα μου την Εικόνα Σου.

Σε εγκατέλειψα – μή μ΄εγκαταλείψεις. Μακρύνθηκα από Σένα – έξελθε να μ΄αναζητήσεις, να με βρεις και να με ξαναβάλεις στο κοπάδι των λογικών Σου προβάτων, και να με θρέψεις, μαζί μ΄αυτά, με τη χλόη των Θείων Σου μυστηρίων, των οποίων τόπος είναι η καθαρή καρδιά, στην οποία παρουσιάζεται και η έλλαμψη των αποκαλύψεών Σου, που είναι παρηγοριά κι αναψυχή γι΄αυτούς που κοπίασαν για Σένα με θλίψεις και ποικίλα βάσανα. Είθε ν΄ αξιωθούμε κι εμείς να δούμε αυτή την έλλαμψη, με τη Χάρη και τη φιλανθρωπία Σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.


we grasp at our kinship with the righteous rather …St John Chrysostom

Translation of the relics of St John Chrysostom the Archbishop of Constantinople

Commemorated on January 27

St John Chrysostom

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος -St. John Chrysostom_ Святой Иоанн Златоуст_ წმიდა იოანე ოქროპირი sfantul_ierarh_ioan_sfantul_ierarh_ioan_CX4K3080O Lord Jesus Christ, open Thou the eyes of my heart, that I may hear Thy word and understand and do Thy will, for I am a sojourner upon the earth. Hide not Thy commandments from me, but open mine eyes, that I may perceive the wonders of Thy law. Speak unto me the hidden and secret things of Thy wisdom. On Thee do I set my hope, O my God, that Thou shalt enlighten my mind and understanding with the light of Thy knowledge, not only to cherish those things which are written, but to do them; that in reading the lives and sayings of the saints I may not sin, but that such may serve for my restoration, enlightenment and sanctification, for the salvation of my soul, and the inheritance of life everlasting. For Thou art the enlightenment of those who lie in darkness, and from Thee cometh every good deed and every gift. Amen.

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος -St. John Chrysostom_ Святой Иоанн Златоуст_ წმიდა იოანე ოქროპირი sfantul_ierarh_ioan_sfantul_ierarh_ioan_CX4K3080126-87

“Even if we have thousands of acts of great virtue to our credit, our confidence in being heard must be based on God’s mercy and His love for men. Even if we stand at the very summit of virtue, it is by mercy that we shall be saved.”

When we teach children to be good, to be gentle, to be forgiving (all these are attributes of God), to be generous, to love their fellow men, to regard this present age as nothing, we instill virtue in their souls, and reveal the image of God within them.

“So let the name of the saints enter our homes through the naming of our children, to train not only the child but the father, when he reflects that he is the father of John or Elijah or James; for, if the name be given with forethought to pay honor to those that have departed, and we grasp at our kinship with the righteous rather than with our forebears, this too will greatly help us and our children. Do not because it is a small thing regard it as small; its purpose is to succour us.”

St. John Chrysostom,  An Address on Vainglory and the Right Way for Parents to Bring Up Their Children 50.

“Fathers and mothers: Go and lead your child by the hand into the church.”

The primary goal in the education of children is to teach, and to give examples of a virtuous life.

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος -St. John Chrysostom_ Святой Иоанн Златоуст_ წმიდა იოანე ოქროპირი sfantul_ierarh_ioan_sfantul_ierarh_ioan_Apolytikion of Relics of John Chrysostom.Plagal of the Fourth Tone

The grace of your words illuminated the universe like a shining beacon. It amassed treasures of munificence in the world. It demonstrated the greatness of humility, teaching us by your own words; therefore, O Father John Chrysostom, intercede to Christ the Logos for the salvation of our souls.

Lord Jesus Christ,have mercy on me,the sinner

The Father is my hope, the Son my refuge, the Holy Spirit my protection: All-Holy Trinity, glory to You!


Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί. Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης

Τσαλακωμένη εικόνα….

ζητιάνος_Дедушка Добри-Ντόμπρη Ντόμπρεφ από Μπαιλόβο της Βουλγαρίας-ζητιάνος-The Beggar Нищий уйгур-diado-dobri

Ξέρεις πόσο λυτρωτικό είναι να διαλύεις την εικόνα σου; Να κάνεις συντρίμμια το είδωλο σου και να τσαλακώνεις το προφίλ σου; Να ξεγυμνώνεις το κορμί σου, δίχως να ντρέπεσαι μήπως φανούν οι ουλές της μοναξιά σου; Τα σημάδια των παθών σου; Να αφήνεις όλα τα όπλα του «εγώ» πάνω στο τραπέζι της φαντασίας και ξαρμάτωτος να εγκαταλείπεσαι στην πραγματικότητα της ζωής; Να νιώθεις την ελευθερία του να μην είσαι κάποιος, να μην πρέπει να αποδείξεις τίποτα σε κανένα. Να είσαι ανώνυμος στο έπαινο και απαθής στην κατηγορία. Να είσαι αυτό που είσαι και όχι εκείνο που οι άλλοι θέλησαν ή φαντάστηκαν για τις δικές τους ανάγκες. Να γίνεσαι αυτό που λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος και με συγκλονίζει «σαν να μην υπήρξες ποτέ…». Να μάθεις τελικά ότι ο έπαινος και η κατηγορία είναι ίδια φυλακή;…

http://plibyos.blogspot.gr/2015/01/blog-post_23.html

π.λίβυοςΠαναγία η Χώρα του Αχωρήτου Μονής της Χώρας–Κωνσταντινούπολη_Mother of God chora to achoretou- the container of the uncontainable Chora_Богоматерь,Хора-ту Ахориту-Вместилище Невместимого монастыря Хора Константинополе11 (2)Αυτός που μας αδικεί, μας ευεργετεί

Γέρων Παΐσιος ο Αγιορείτης

– Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί;

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος -St. John Chrysostom_ Святой Иоанн Златоуст_ წმიდა იოანე ოქროპირი chrysostomosΠώς να τον βλέπουμε; Σαν έναν μεγάλο ευεργέτη μας, που μας κάνει καταθέσεις στο Ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό; Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε; Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας; Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια.

Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στην δουλειά του. είχε όμως πολλή καλωσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γογγύση. Ήρθε κάποτε στο Καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει: “Τι με συμβουλεύεις να κάνω;” “Έτσι να κάνεις, του λέω, να αποβλέπης στην θεία δικαιοσύνη και στην θεία ανταπόδοση και να υπομένης. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο Ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχης να λάβης γι’ αυτήν την δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρης, ο Καλός Θεός και σ’ αυτήν την ζωή αμείβει τον αδικημένο. Άν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα Του.” Άμα κάνη κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στην θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται εν λευκώ στον Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ (2) δεν μίλησε, όταν τον πούλησαν οι αδελφοί του για δούλο. Μπορούσε να πη: “Είμαι αδελφός τους”. Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνη υπομονή, είναι βάσανο. Από ‘κει και πέρα θέλει να του έρχωνται τα πράγματα όπως του ταιριάζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται όλα έτσι όπως τα θέλει.

Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος -St. John Chrysostom_ Святой Иоанн Златоуст_ წმიდა იოანე ოქროპირი 2b0a5b2ee12bΕάν κανείς αδικηθή σ’ αυτήν την ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας.

Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού! Πλούτος είναι! Ό,τι έχει ευλογία, στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία, δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά, η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό!

2) Βλ. Γεν. 37, 20 κ.ε.

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Α’. μέρος Α,κεφ.4,Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο, εκδ. Ί. Ήσυχαστ. Εύαγγελ. Ιωάννης ό Θεολόγος, Σουρωτή Θεσ/κης 1999

Αν σκεφτόμασταν ότι ο πιο αδικημένος είναι ο Χριστός, θα δεχόμασταν με χαρά την αδικία. Ενώ ήταν Θεός, κατέβηκε στην γη από πολλή αγάπη και κλείσθηκε εννιά μήνες στην κοιλιά της Παναγίας…. Γι΄ αυτό οι αδικημένοι είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Γιατί ως αδικημένοι έχουν στην καρδιά τους τον αδικημένο Χριστό και αγάλλονται στην εξορία και στην φυλακή σαν να βρίσκωνται στον Παράδεισο, διότι, όπου Χριστός εκεί Παράδεισος.
Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Γ΄, Πνευματικός Αγώνας, έκδοση Ιερόν Ησυχαστήριον Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος”, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 2001, σσ. 71-72.

http://www.youtube.com/watch?v=UwRZnXNC6bU

Όποιος είναι στην εξουσία είναι έξω από την ουσία.
Γέροντας Ιγνάτιος Καπνίσης

Ιησούς_Pantokrator Καθολικό (Μεταμορφώσεως του Σωτήρος) Ιερά Μονή Ρουσάνου - Άγια Μετέωρα

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ψαλμός ΞΘ’ (69)

Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσαι μοι σπεύσον. Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, και καταισχυνθήτωσαν οι βουλόμενοί μοι κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα αισχυνόμενοι, οι λέγοντές μοι: Εύγε, εύγε. Αγαλλιάσθωσαν και ευφρανθήτωσαν επί Σοί, πάντες οι ζητούντες σε, ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες το σωτήριόν Σου. Εγώ δε πτωχός ειμί και πένης, ο Θεός, βοήθησόν μοι. Βοηθός μου, και ρύστης μου ει Συ, κύριε, μη χρονίσης.

Απολυτίκιο,Ήχος πλ.δ’

Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός, εκλάμψασα χάρις την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας τω κόσμω θησαυρούς εναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σοίς λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


Να δώσουμε φτερά στην ψυχή, να εγκαθιδρύσουμε τον Χριστό στις καρδιές…Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 2 Фрески монастыря Дечаны (Высокие Дечаны), Косово, Сербия0_a43Στα έργα του θα βρίσκεις πάντοτε μια γεύση της αιωνιότητας:

“Τι είναι η βασιλεία του Θεού; Θεωρία του Θεού, δοξολογία και υμνωδία μαζί με τους αγγέλους”.

Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή. Καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί”.

”Μη θέλεις να με πείσεις με τα λόγια, αλλά με τα έργα. Μισώ τη διδασκαλία που είναι αντίθετη με τον τρόπο ζωής“.

«Καλύτερα να προσεύχεται ο άνθρωπος και να συνομιλεί με το Θεό, παρά ν’ αναπνέει· και αν μπορεί κανείς να πει και τούτο, πως πρέπει κανείς να μην κάνει τίποτε άλλο παρά τούτο μονάχα το έργο, δηλαδή να προσεύχεται. Είμαι κ’ εγώ από κείνους που επαινούν το θείο νόμο, που μας παραγγέλλει μέρα και νύχτα να μελετούμε, και βράδυ, πρωί και μεσημέρι να ψάλλουμε και να ευλογούμε τον Κύριο, κάθε στιγμή και ώρα. Ακόμη, μπορούμε να πούμε το λόγο του Μωυσέως: κι όταν κοιμόμαστε, κι όταν ξυπνούμε, κι όταν οδοιπορούμε ή κάνουμε οποιοδήποτε άλλο έργο, η μνήμη μας να βρίσκεται στον Καθαρό, με την προσευχή» (Κατά Ευνομιανών).

«Μεγίστη πράξις εστιν η απραξία» (Επιστ. 49).

«Ο πιστός φίλος είναι ισχυρά προστασία» (Σοφ. Σολ. ς´ 14-15) και βασίλειον οχυρωμένον. Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός. Ο πιστός φίλος είναι πολυτιμότερος από χρυσάφι και από πολλούς πολυτίμους λίθους. Ο πιστός φίλος «ανεκλιπής θησαυρός εστιν» (Σ.Σολ.7,14), «φάρμακον ζωής, σκέπη κραταιά, ο δε ευρών αυτόν εύρε θησαυρόν, φίλου πιστού ουκ έστιν αντάλλαγμα» (Σ.Σειρ.6.14-16).  Ο πιστός φίλος είναι κήπος περιφραγμένος και πηγή σφραγισμένη, τα οποία ανοίγουν πότε-πότε διά να τα επισκεφθή και να τα απολαύση κανείς. Ο πιστός φίλος είναι λιμάνι αναψυχής».

“Καλύτερα να νικιέται κάποιος όταν πρέπει, παρά να νικά με τρόπο αθέμιτο και επικίνδυνο”.

Καθαρθήναι δεί πρώτον, είτα καθάραι∙ σοφισθήναι και ούτω σοφίσαι∙ γενέσθαι φως και φωτίσαι∙ εγγίσαι Θεώ και προσαγαγείν άλλους∙  αγιασθήναι και αγιάσαι, χειραγωγήσαι μετά χειρών, συμβουλεύσαι μετά συνέσεως”.(Λόγος 3,«Απολογητικός της εις Πόντον φυγής». 71. PG 35. 480 B)

«Είναι καλό να ακολουθείς το Χριστό, όταν εκείνος διώκεται», Λόγος εις τα Θεοφάνεια, είτουν γενέθλια του Σωτήρος

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου
«Απολογητικός της εις Πόντον φυγής» (αποσπάσματα)

Είναι στ᾽ αλήθεια άριστη συνήθεια όποιος αρχίζει ένα λόγο ή ένα έργο, να τ᾽ αρχίζει από τον Θεό και στον Θεό να καταλήγει.

Γρηγόριος ο Θεολόγος_Св Григорий Богослов Иконы_ St. Gregory the Theologian_7546_5Ντράπηκα για λογαριασμό των άλλων, όσοι χωρίς να είναι καλύτεροι από το πλήθος –αλλά ενώ, ακόμη τρομερότερο, είναι και πολύ χειρότεροι– με χέρια ακάθαρτα, άνιπτα, όπως ακριβώς λέγεται, και με αμύητες ψυχές εισάγουν τους εαυτούς των εις τα αγιώτατα· και πριν γίνουν άξιοι αυτοί οι ίδιοι να πλησιάσουν στα ιερά πράγματα, διεκδικούν το άγιο βήμα, συγκεντρώνονται και σπρώχνονται γύρω στην Αγία Τράπεζα, νομίζοντας το ιερατικό αξίωμα όχι τύπο αρετής, αλλά ευκαιρία βιοπορισμού, όχι υπεύθυνη υπηρεσία αλλά αξίωμα ανεξέλεγκτο.

Στον άνθρωπο όμως, που είναι δύσκολο να μάθει να διοικείται, υπάρχει ο κίνδυνος να είναι πολύ δυσκολώτερο το να μάθει να κυβερνά ανθρώπους και μάλιστα με τη δική μας εξουσία, που διέπεται από θείους νόμους και οδηγεί προς τον Θεό και η οποία όσο είναι υψηλότερη και λαμπρότερη, τόσο μεγαλύτερους κινδύνους περικλείει για κείνον, βέβαια, που διαθέτει νού.

Πραγματικά μου φαίνεται, ότι αυτό το έργο (του ποιμένος) είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, το να κυβερνάς ανθρώπους, οι οποίοι, περισσότερο απ᾽ όλα τα ζώα, είναι πολυμήχανοι και μεταξύ τους τόσο διαφορετικοί.

Στη δική μας όμως θεραπευτική σκοπός είναι να δώσουμε φτερά στην ψυχή, να την αρπάξουμε από τον κόσμο και να τη δώσουμε στον Θεό και ή να διαφυλάξουμε σώο το «κατ᾽ εικόνα» ή να το καθοδηγήσουμε όταν κινδυνεύει ή γκρεμισμένο να το ανασυγκροτήσουμε και να εγκαθιδρύσουμε τον Χριστό στις καρδιές με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος· βασικά αποβλέπουμε στο να κάνουμε Θεό τον άνθρωπο, κοινωνό της μακαριότητος των ουρανών· εκείνον που πλάστηκε να είναι πνευματικός.

Το να έχει κανείς μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, αφαιρεί πολύ από εκείνο που είναι· και η ματαιοδοξία είναι μεγάλο εμπόδιο στην αρετή.

Θεμελιώδες καθήκον κάθε πνευματικού ηγέτου (ποιμένος δηλαδή) είναι το να παραβλέπει σε κάθε περίπτωση το δικό του συμφέρον χάριν του συμφέροντος των άλλων.

ΓΡΗΓΟΡΙΟς ΘΕΟΛ--

Απολυτίκιον Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.  Ήχος α’.

    Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τας των ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας• ως γαρ τα βάθη του Πνεύματος εκζητήσαντι, και τα κάλλη του φθέγματος προσετέθη σοι. Αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, πάτερ Γρηγόριε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


Become light, and then give light: draw near to God, and so bring others near; St. Gregory the Theologian

St. Gregory the Theologian

The wounded Eagles of Theology

Γρηγόριος ο Θεολόγος_Святой Григорий Богослов_ St. Gregory the Theologian0_ef77d_f3561515_origHere is a lovely passage from Oration 2 ,”In Defence of His Flight to Pontus, and His Return, After His Ordination to the Priesthood, with an Exposition of the Character of the Priestly Office”

For indeed the very best order of beginning every speech and action, is to begin from God, and to end in God.

For the guiding of man, the most variable and manifold of creatures, seems to me in very deed to be the art of artsand science of sciences.

But the scope of our art is to provide the soul with wings, to rescue it from the world and give it to God, and to watch over that which is in His image,(Genesis 1:26) if it abides, to take it by the hand, if it is in danger, or restore it, if ruined, to make Christ to dwell in the heart (Ephesians 3:17) by the Spirit: and, in short, to deify, and bestow heavenlybliss upon, one who belongs to the heavenly host.

That vain glory is a great hindrance to men’s attainment of virtue.

A man must himself be cleansed, before cleansing others: himself become wise, that he may make others wise; become light, and then give light: draw near to God, and so bring others near; be hallowed, then hallow them; be possessed of hands to lead others by the hand, of wisdom to give advice.

http://www.newadvent.org/fathers/310202.htm

Apolytikion St. Gregory the Theologian. First Tone

The pastoral flute of your theology conquered the trumpets of orators. For it called upon the depths of the Spirit and you were enriched with the beauty of words. Intercede to Christ our God, O Father Gregory, that our souls may be saved.