iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης και ο Άγιος Δημήτριος από το Μιστί της Καππαδοκίας

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης

Εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου

Η λέ­πρα του Μα­ρια­νού

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 Στην Αυ­λώ­να ή­ταν κά­ποι­ος άρ­χον­τας, ο Μα­ρια­νός. Αυ­τός λοι­πόν αρ­ρώ­στη­σε βα­ριά, ώ­στε κιν­δύ­νευ­ε α­πό ώ­ρα σε ώ­ρα να πε­θά­νει. Πολ­λοί για­τροί τον επισκέ­φθη­καν, αλ­λά κα­νείς δεν μπό­ρε­σε να τον θε­ρα­πεύ­σει· έ­πα­σχε α­πό λέ­πρα και α­νέ­δι­δε δυ­σω­δί­α. Κά­ποι­α νύ­χτα του φα­νε­ρώ­θη­κε ο Α­γιος Δη­μή­τριος και του εί­πε: Άν­θρω­πε, για­τί βα­σα­νί­ζε­σαι έ­τσι και ξο­δεύ­εις χρή­μα­τα μά­ται­α; Ε­σύ αλ­λι­ώς δεν μπο­ρείς να θε­ρα­πευ­θείς, μό­νον έ­λα στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και πέ­σε μπρο­στά στον τά­φο μου με πί­στη και τό­τε θα δεις την δύ­να­μη του Θεού. Πή­γε λοι­πόν ο άρ­χον­τας Μα­ρια­νός στον τά­φο του Α­γί­ου και την νύ­κτα βλέ­πει πά­λι τον Ά­γιο και του φά­νη­κε σαν να πή­ρε λά­δι α­πό την καν­δή­λα του και τον έ­χρι­σε, κι α­μέ­σως με το χρί­σμα ε­κεί­νο θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Από το βιβλίο: Άγιος Δημήτριος Πολιούχος Θεσσαλονίκης,σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά κ. Ιωάννη.

***

Άγιος Δημήτριος από το Μιστί της Καππαδοκίας ή αϊ -Ρημήτ

Εορτάζει στις 26 Οκτωβρίου

Δημήτριος εκ Μιστίου Καππαδοκίας_ ΑΊ ΡΗΜΗΤ -St .Demetre of Misti -Konaklı nigde Cappadokia-_ св. Дими́трий Мисти йский Каппадокии _26 October_9ceb1cf82Ο  Άγιος Δημήτριος ήταν από το Μιστί της Νίγδης της Καππαδοκίας όπου έζησε βίο οσιακό . Έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος .Τα χαριτόβρυτα λείψανά του βρέθηκαν με θαυματουργικό τρόπο κατά τα έτη 1860 με 1870 όταν μια αγράμματη αλλά θεοσεβής γυναίκα η Ελευθερία Ελεκίδου από το Μιστί είδε ένα όνειρο. Οδηγεί τον σύζυγό της κι όλους του κατοίκους του Μιστίου σε μια κατακόμβη ανάμεσα στα χωριά Μιστί και Λιμνά, όπου τα βρήκαν  αναβλύζοντα μυρίπνοον ευωδία και δίνοντας έκτοτε πλούσιες ευλογίες και πολλές ιάσεις σε όσους τον επικαλούνται. Κατά την Μικρασιατική καταστροφή οι Καππαδόκες μετέφεραν τα άγια λείψανα και την εικόνα του αγίου Δημητρίου στο χωριό Ιάνα της Αλεξανδρούπολης. Στην εικόνα εμφανίζεται ένας Άγιος με λαϊκή καππαδοκική ενδυμασία, μάλλον ποιμένας ή γεωργός, ο οποίος κρατάει σταυρό. Τα λείψανα του Αγίου μέχρι πρόσφατα, φυλάσσονταν στην Καππαδοκική Εστία της Αλεξανδρουπόλεως, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου Ιάνας και από τον Ιανουάριο του 2012 τα αποθησαύρισαν στον Ι.Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλεξανδρουπόλεως.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης _Преподобный старец Паисий Святогорец_ St.Paisios of the Holy Mountain_OCIOS-PAICIOS1 - Copy (2)

Απολυτίκιον Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου

Μέγαν εύρατο εv τοις κιvδύvοις, σε υπέρμαχοv, η οικουμένη, Αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενον. Ως ουν Λυαίου καθείλες την έπαρσιν, εν τω σταδίω θαρρύvας τον Νέστορα, ούτως  Άγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Απολυτίκιον Οσίου Δημητρίου εκ Μιστίου Καππαδοκίας. Ήχος δ΄. Ταχύ προκατάλαβε.

Χριστώ ηκολούθησας καταλιπών τα της γης, και βίον ισάγγελον επαλιθεύσω σαφώς, ως άσαρκος Όσιε· συ γαρ εν τω Μιστίω, προσχωρών θείω πόθω, σμίλλη πικρά την πάλαι, πικράν γεύσιν απώσω· διό Δημήτριε Καππαδόκη, αξίως δεδόξασαι.

Είθε οι πρεσβείες των Αγίων Δημητρίου του Μυροβλύτου και Δημητρίου εκ Μιστίου Καππαδοκίας να μας σκέπουν, προστατεύουν, ενισχύουν και βοηθούν για την σωτηρία μας, διαφυλάττουν δε από πάσης επιβουλής και κακίας.

Καππαδοκία – Πατρίδα της Καρδιάς μας…

https://www.youtube.com/watch?v=4vtYd4p8Cfo

https://www.youtube.com/watch?v=8jMzsPB2MSg

https://www.youtube.com/watch?v=00VaKcv47HA

https://www.youtube.com/watch?v=apJSoAO7kL0

https://www.youtube.com/watch?v=-88lPAl2w5o

https://www.youtube.com/watch?v=sEurPLxSuys

Μιστί Καππαδοκίας-ναός-αγ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Βλάσιος_Misti-Konaklı nigde-Cappadocia-chur.St.VASILIOS-Vlasios_Мисти Каппадокии_misli-kilisesi-aziz-vasilyos_8_1107123128_n

ΧΑΡΤΗςΚαππαδοκίας-χαρτης_ Cappadocia-map_Каппадокии -карта_kappadokia

χάρτης – Χωρία Καππαδοκίας  ,  http://www.kappadokes.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=28
Advertisements

Comments are closed.