iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Στην εποχή μας η αγιότης περιφρονείται. επίσκοπος Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης

Οι άγιοι Πάντες, «οι αληθείς και γνήσιοι φίλοι του Θεού» και δικοι μας.

«Ων ουκ ην άξιος ο κόσμος» (Έβρ. 11,38)

Οι άγιοι, οι φίλοι του Θεού, είναι και οι δικοί μας καλοί φίλοι. Μας παραστέκουν στον αγώνα της ζωής, μας παρηγορούν, μας συμβουλεύουν, μας ενθαρρύνουν και μας εμπνέουν. Είναι οι άγιοι το ζωντανό και εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Ο Άγιος είναι ο πλέον ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος αποθέτει πάσα τη ζωή, την ύπαρξη και τη βιοτική του μέριμνα στο Χριστό, γενόμενος όλος ένσαρκη εικόνα Χριστού.Η δόξα της Εκκλησίας είναι οι εν Χριστώ μεταμορφωμένοι και ανακαινισμένοι, χάριτι Θεία, Άγιοί της, οι ένσαρκες αυτές εικόνες Ιησού Χριστού, στις οποίες ενοικεί ο «Παράκλητος της Αληθείας» και δι’ αυτών επενεργεί η άκτιστη αγιαστική και θαυματουργική ενέργεια της Τριαδικής Θεότητος στους ανθρώπους και στη σύνολη κτίση.

επίσκοπος Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης

ΠΑΝΤΕς ΑΓΙΟΙ-1302627996_st.-pauls-mount-athos-038Στην εποχή μας η αγιότης περιφρονείται. Άλλα μήπως κι όταν ζούσαν στη γη οι άγιοι γνώρισαν τιμή; Κάθε άλλο. Και τότε ο κόσμος άλλους θαύμαζε ζήλευε αυτούς που διασκέδαζαν, οργίαζαν, κολυμπούσαν στο χρήμα, κατοικούσαν στα μέγαρα ενώ οι άγιοι έμεναν μακριά απ’ όλα αυτά. Δε μπορούσαν να ζήσουν μέσα σε πολιτείες. Αναγκάζονταν να φεύγουν, να βγαίνουν έξω, να ζουν στα βουνά, να φορούν γιδοτόμαρα, να κρύβονται σε σπηλιές, για ν’ αποφύγουν συμβιβασμούς και να κρατήσουν την πίστη και την καθαρότητα τους. Γι’ αυτούς τους αγίους λέει σήμερα ο απόστολος• «Ων ουκ ην άξιος ο κόσμος» (Έ6ρ. 11,38). Τι θα πει αυτό; “Ας το κάνουμε λιανά.

Φαντασθείτε με το νου σας μια θεόρατη ζυγαριά. Στο ένα μέρος της βάλτε όλα τα πλούτη, όλο το χρυσάφι, όλο το ασήμι, όλα τα διαμάντια, όλα τα τιμαλφή της γης. Βάλτε ακόμη όλο τον ορυκτό πλούτο πού υπάρχει στο υπέδαφος. Ανοίξτε και τις τράπεζες και φέρτε όλο το χρήμα. Τέλος βάλτε πάνω και τα διάσημα των αξιωμάτων, κορώνες, σπαθιά, παράσημα, διπλώματα, βραβεία και επαίνους, ό,τι εκλεκτό και πολύτιμο έχε ιό κόσμος. Και στο άλλο μέρος της ζυγαριάς βάλτε – Τι; Ένα μάρτυρα, έναν ασκητή. Η ζυγαριά δεν θα γείρει προς τα πλούτη θα γείρει προς το μέρος του αγίου! Τόση αξία έχει η αγιότης.

Υπερβολικά θεωρούνται αυτά; ‘Αλλ’ αυτό ακριβώς λέει σήμερα ο απόστολος• ότι ο κόσμος δεν ήταν άξιος να έχη στις τάξεις του τέτοια διαμάντια, τέτοια αναστήματα• «ων ουκ ην άξιος ο κόσμος». Δεν είναι αυτό υπερβολή. Θα μπορούσα ν’ αναφέρω πολλά παραδείγματα για να σας δείξω, ότι ένας άγιος αξίζει παραπάνω απ’ όλο το ντουνιά…Δεν έπαυσε, αδέρφια μου, η Εκκλησία να γεννά αγίους εδώ στη γη. Όπως το χώμα βγάζει τριαντάφυλλα, έτσι και αύτη η γη, και η δική μας χώρα, δέ’ θα παύση μέσ’ στα αγκάθια τα πολλά να γεννά και κρίνα και τριαντάφυλλα .Υπάρχουν και σήμερα άγιοι. Τα ονόματα τους δεν τα γράφουν οι εφημερίδες ούτε ακούγονται από τα ραδιόφωνα. Αυτοί Είναι άγνωστοι. 

Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα
(Κεφ. 3, 1-9)

Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μη άψηται αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι. Και ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών, και η αφ’ ημών πορεία σύντριμμα, οι δε εισιν εν ειρήνη. Και γαρ εν όψει ανθρώπων εάν κολασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς, και εύρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίω εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρώ επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως σπινθήρες εν καλάμη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη, και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας, οι πεποιθότες επ’ αυτόν, συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτώ, ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού.

Απολυτίκιον Ήχος α’. Του λίθου σφραγισθέντος.
(Ποίημα του οσίου Νικοδήμου του ῾Αγιορείτου)

Βλαστούς ευαγγελίου και καρπούς αμαράντους, χορούς αγίων Πάντων ευφημήσωμεν πάντες, εν ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, μιμούμενοι αυτών τας αρετάς, και αγώνας τους γενναίους, από ψυχής συμφώνως ανακράζοντες· δόξα τω στεφανώσαντι υμάς· δόξα τω αγιάσαντι· δόξα τω εν τη γη και ουρανώ υμάς δοξάσαντι.

Advertisements

Comments are closed.