iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Χριστός είναι το θεμέλιο της ζωής μου. Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Σωφρόνιος του Έσσεξ_Elder Sophrony of Essex_მამა სოფრონი_ Старец Софроний (Сахаров) Эссекс_ (†1993)ss2-copysofronie-de-la-essex-icoana1-Gerwn-Swfronios-Saharwf1

Άγιος Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Εκοιμήθη στις 11 Ιουλίου 1993

Ο Χριστός είναι το θεμέλιο της ζωής μου.

Για ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας, χρειάζεται άσκηση· χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς τον Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την! Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας ν’ ακολουθήσουμε τον Χριστό.

Δεν μπορούμε να θεωθούμε με την άσκησή μας. Η θέωση ενεργείται με την ενοίκηση του Θεού μέσα μας και όχι με τις δικές μας ικανότητες.

Είναι δυνατό να γίνουμε θύματα πνευματικής πλάνης, αν εκτιμήσουμε αυτό που προσφέρει η θεολογική επιστήμη μάλλον παρά η αγιότητα της ζωής.

Όταν συζητά κανείς με λογικοκρατούμενους ανθρώπους ή άλλους που κρατούν μόνον τους τύπους εξωτερικά, βλάπτεται, διότι ή θα αρχίση να τους διδάσκη, οπότε θα χάση την ταπείνωση, ή θα συναντήση αντίδραση και θα πληγωθή η καρδιά.

Εγώ προτιμώ να με σκοτώσουν οι άνθρωποι του κόσμου, παρά να πάω μαζί τους και να αποκτήσω κοσμικό φρόνημα.

Όταν ζη κανείς πνευματική ζωή, τότε ενώνεται η φύση του με την θεία Χάρη.

Όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας και γινόμαστε κατάσκοποί του, τότε φεύγει ο νους από την μετάνοια.
Διδάσκω τους μοναχούς να μην ομιλούν για τις αδικίες που υφίστανται, αλλά να σιωπούν. Εμείς πρέπει να ζούμε ως εσταυρωμένοι. Αυτό συνιστά η ορθόδοξη πνευματικότητα.

Μετανοούμε προσωπικά αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου.

Οι άνθρωποι μόνοι τους δεν μπορούν να καταλάβουν αν αμαρτάνουν ή όχι. Μόνο ο Κύριος και το Άγιο Πνεύμα το αποκαλύπτουν.

***

Σωφρόνιος του Έσσεξ_Elder Sophrony of Essex_მამა სოფრონი_ Старец Софроний (Сахаров) Эссекс_ (†1993)ss2-copysofronie-de-la-essex-icoana– Όταν ο Θεός δίνη σε κάποιον το χάρισμα του λόγου, δεν δίνει το χάρισμα της θεραπείας σωματικών ασθενειών. Διότι το χάρισμα του θεολογικού λόγου θεραπεύει τον άνθρωπο πνευματικά και ο πνευματικά θεραπευμένος δεν χρειάζεται και θεραπείες από σωματικές ασθένειες.

Ο ψυχικά-ψυχολογικά άρρωστος άνθρωπος πρέπει να μάθη να κλαίη. Έτσι θεραπεύεται από την ασθένειά του.

Όταν προσεγγίζουμε την προσευχή της Γεθσημανή και προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, τότε ανατέλλει το πρόσωπο.

Το ουσιαστικό περιεχόμενο της ζωής του προσώπου είναι η αγάπη.
Στην έρημο αποκτά κανείς την αγάπη για όλο τον κόσμο, ακριβώς γιατί εκεί βιώνει την αγάπη του Θεού. Έτσι γίνεται πρόσωπο-υπόσταση, αγαπά όλο τον Αδάμ.

Δεν πρέπει ποτέ να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κανένα πρόσωπο. Ο καθένας από μας, όσο μικρός και αν είναι, είναι μεγάλος ενώπιον του Αιωνίου. Ο Θεός συνάπτει με κάθε ανθρώπινη ύπαρξη καρδιακή και μοναδική σχέση.

Η Παναγία είπε στον αρχάγγελο Γαβριήλ: “ιδού η δούλη Κυρίου” (Λουκ. α’, 38). Αυτό το “ιδού η δούλη Κυρίου” είναι αποδοχή του Σταυρού. Η Παναγία συμμετείχε σε όλη την ζωή της στον Σταυρό του Υιού της.

Δεκάδες χρόνια προσευχόμουν παρόμοια με την προσευχή του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανή.
Είναι φοβερός πόνος να προσεύχεσαι με δάκρυα για όλο τον κόσμο και να αισθάνεσαι ότι οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται για την σωτηρία τους.

Απολυτίκιον Οσίου Σωφρονίου του Έσσεξ. Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.(11 Ιουλίου)Ποίημα Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια

Τον αρτίως αρθέντα εις ύψος νήψεως, πνευματικής θεωρίας και αενάου ευχής δυσαντίβλεπτον τιμήσωμεν, Σωφρόνιον, ώσπερ θεόπνευστον αυλόν σωστικών μελωδιών και θείαν γραφίδα όντως πνευματοκίνητον πόθω αυτού πρεσβείας εξαιτούμενοι.

Ήχος δ΄. Ως γενναίον εν Μάρτυσι.

Θεολόγον τον άριστον, Γρηγορίου επόμενον Παλαμά, του θείου, εγκωμιάσωμεν διά ψυχής καθαρότητα αρθέντα εις άρρητον θεωρίας μυστικής ύψος ως Παύλος πρότερον και αμήχανον κατιδόντα μορφήν του Φωτοδότου, του φωτίζοντος τον κόσμον, Χριστού, θεόπτην Σωφρόνιον.

Comments are closed.