iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, σκοπός και προορισμός κάθε ανθρώπου, είναι η θέωση.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θαυματουργός

Εορτάζει στις 14 Νοεμβρίου

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσευχόταν αδιάλειπτα λέγοντας:
“Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος.
Υπεραγία Θεοτόκε, φώτισόν μου το σκότος”.
«Λάμψον ημίν Κύριε το της σης θεογνωσίας ακήρατον φως»

Γρηγόριος ο Παλαμάς- Saint Gregory Palamas _ Святой Григорий Палама_82ag-gregorios-palamasΓεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1296. Οι γονείς του, αριστοκράτες που είχαν μετοικήσει από τη Μικρά Ασία μπροστά στην εισβολή των Τούρκων, άνηκαν στην αυλή του ευσεβούς αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου (1282-1328).Ο πατέρας του Κωνσταντίνος ήταν Συγκλητικός και ιδιαίτερος σύμβουλός του και παιδαγωγός του Διαδόχου του αυτοκρατορικού θρόνου Έκαμε πνευματικό του πατέρα τον Θεόληπτο Φιλαδελφείας ο οποίος τον εισήγαγε στην ιερά νήψη και τη νοερά προσευχή.

Μόνασε στο όρος Παπίκιο, στη Θράκη , μετά στα περίχωρα της Μονής Βατοπεδίου, υπό την καθοδήγηση του Γέροντος αγίου Νικοδήμου του ησυχαστή (11 Ιουλίου) που είχε έλθει από το όρος του Αυξεντίου του Ολύμπου Βιθυνίας της Μικράς Ασίας και σε διάφορους τόπους του Άθωνα.
Ο θείος Γρηγόριος κραύγαζε αλάλητα προς τον Θεό από βαθέων με λυγμούς λέγοντας:
«Φώτισόν μου το σκότος! Φώτισόν μου το σκότος!».
Βαθύς και πνευματικός, ο λόγος αυτός!
Μετά από λίγο καιρό, η Θεοτόκος προς την οποία προσέφευγε ήδη από τη νεότητα του, του έστειλε τον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο για να του υποσχεθεί την προστασία της στη ζωή αυτή και την άλλη. Η ψυχή του ωστόσο ποθούσε το μέλι της ησυχίας. Για τον λόγο αυτό αποσύρθηκε μετά από τρία χρόνια στη σκήτη την ονομαζόμενη Γλωσσία (σημ. Προβάτα), υπό την καθοδήγηση ενός περιβόητου μονάχου, του Γρηγορίου από το Βυζάντιο [6 Άπρ.]
Το 1326 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, αφού έλαβε σε μια οπτασία τη διαβεβαίωση ότι ήταν θέλημα Θεού. Αναχώρησε κατόπιν για την περιοχή της Βέροιας και συνέστησε σκήτη σε τόπο ήδη αγιασμένο από τον όσιο Αντώνιο τον Νέο [17 Ιαν.],
Επέστρεψε στον Άθω και εγκαταστάθηκε στο κελλί του Αγίου Σάββα, λίγο πιο πάνω από τη Μεγίστη Λαύρα. Εδώ έφτασε σε ύψη αγιότητας και έλαβε από την Κυρία Θεοτόκο το χάρισμα της θεολογίας.

Από το αγιορείτικο ασκητήριό του ο άγιος Γρηγόριος κλήθηκε να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία, και μάλιστα την ησυχαστική της παράδοση, που πολεμήθηκε σκληρά από τον υπερφίαλο λατινόφρονα μοναχό Βαρλαάμ τον Καλαβρό (περ. 1290-1350)
Ο Βαρλαάμ επολέμησε αυτή την αλήθεια με μίσος και σατανικό πάθος, απορρίπτων την δυνατότητα της θεωρίας του θείου και Ακτίστου Φωτός, την οποία είχαν, ως βαθειά εσωτερική εμπειρία, οι Ασκητές.
Γρηγόριος Παλαμάς- Saint Gregory Palamas _ Святой Григорий Палама_0_143963_e96e4d98_origΟ σκοπός, δίδασκε ο θείος Γρηγόριος, ο απόλυτος σκοπός και προορισμός κάθε ανθρώπου, είναι η θέωση. Κάθε άνθρωπος να φτάσει στη θέωση. «Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν» (Α΄ Τιμ. 2, 4). Η «επίγνωση της αληθείας» είναι η θέωση. Να ενωθούμε με την άκτιστη Χάρη του Θεού. Η χάρις αύτη είναι η ίδια η δόξα του Θεού που αναβλύζοντας από το σώμα του Χρίστου την ήμερα της Μεταμορφώσεως εθάμβωσε τους μαθητές και η οποια, απαστράπτοντας τώρα μέσα στην καθαρισμένη από τα πάθη καρδιά, μας ενώνει πραγματικά με τον Θεό, μας φωτίζει, μας θεώνει. Θεολόγοι είναι αυτοί που βλέπουν το άκτιστο φως, αυτοί που φθάνουν εις την θεοπτίαν.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη συνέχεια γίνεται υπερασπιστής του μοναχισμού της πατερικής παραδόσεως, τον οποίον πολεμούσε ο Βαρλαάμ.

Κατηγορήθηκε ως καινοτόμος και μάλιστα ως αιρετικός. Αυτή ήτανε η κρίση του 14ου αιώνος.
Το 1343 φυλακίσθηκε στη φυλακή των ανακτόρων και το 1344 καταδικάσθηκε σε ακοινωνησία!
Ο πατριάρχης Ισίδωρος (1347-1350) το Μάρτιο του 1347 τον χειροτόνησε Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης.
Καθώς δοκιμαζόταν από μια μακροχρόνια και βαρεία ασθένεια, του φανερώθηκε ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για να τον καλέσει να τον συναντήσει εν μέσω του χορού των αγίων ιε­ραρχών, την ημέρα μετά από την εορτή του. Και πράγματι, ο άγιος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό στις 14 Νοεμβρίου 1359. Όταν εκοιμήθη, το πρόσωπο του ακτινοβολούσε φώς όμοιο με εκείνο πού καταύγαζε τον άγιο Στέφανο (Πράξ. 6, 15). Την υπερούσια αυτή λαμπρότητα του προσώπου του Αγίου την είδαν σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της πόλεως, οι οποίο έτρεξαν τότε κατά τον ενταφιασμό του ιερού εκείνου Λειψάνου. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑς456.jpgΑπολυτίκιον Ήχος πλ. δ’

Ορθοδοξίας ο φωστήρ, Εκκλησίας το στήριγμα και διδάσκαλε, των μοναστών η καλλονή, των θεολόγων υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκης το καύχημα, κήρυξ της Χάριτος, ικέτευε διαπαντός σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.
Το της σοφίας ιερόν και θείον όργανον Θεολογίας την λαμπράν συμφώνως σάλπιγγα Ανυμνούμέν σε Γρηγόριε θεορρήμον. Αλλ’ ως νούς νοί τω πρώτω παριστάμενος, Προς αυτόν τον νούν ημών Πάτερ οδήγησον, Ίνα κράζωμεν, χαίρε κήρυξ της χάριτος.

Comments are closed.