iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Όσιος Ιωάννης ο ησυχαστής, επίσκοπος Κολωνίας

Όσιος Ιωάννης ο ησυχαστής, επίσκοπος Κολωνίας
Εορτάζει στις 3 Δεκεμβρίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ 1203_ioanis_savaitis osiosioannis01Ο τιμιώτατος Ιωάννης ανεχώρησε στην έρημο του Ρουβά, το πεντηκοστό έτος της ηλικίας του. Ησύχασε εκεί σε σπήλαιο έξι χρόνια αποξενωμένος από κάθε ανθρώπινη συναναστροφή, διότι εποθούσε να ομιλεί με τον Θεό σε ησυχία και να καθαρίσει το οπτικό της διανοίας με τη μακρά φιλοσοφία, ώστε με ανοικτό πρόσωπο να αντικατοπτρίζει τη δόξα του Κυρίου, φροντίζοντας με κάθε τρόπο να προκόβει από δόξα σε δόξα με την επιθυμία για τα ανώτερα.
Κάθε δύο ή τρείς ημέρες, υποχωρώντας στη φυσική ανάγκη του σώματος, έβγαινε από το σπήλαιο και περιτριγύριζε την έρημο, για να συγκεντρώσει τα μελάγρια που φύονται αυτομάτως, από τα οποία τρέφονται οι αναχωρητές της ερήμου.

Κάποια ημέρα, στην αρχή της εκεί διαμονής του, πριν να γνωρίσει αυτήν την έρημο, εβγήκε για τη συλλογή που ανέφερα, αλλά έχασε το δρόμο κι’ έπεσε σε απότομους γκρεμούς˙ επειδή δεν ευρήκε από ποιο δρόμο να επιστρέψει στο σπήλαιο και δεν είχε τη δύναμη να βαδίσει, έπεσε λιπόθυμος. Και να, ξαφνικά με την επίσκεψη της θείας δυνάμεως έγινε μετάρσιος, όπως ο προφήτης, Αββακούμ, κι ευρέθηκε στο σπήλαιο του[19]. Καθώς όμως προχωρούσε ο καιρός, εγνώρισε εκείνη την πανέρημο και εντόπισε το χώρο από όπου μεταφέρθηκε μετάρσιος, και ευρήκε ότι η απόσταση ήταν πέντε μίλια.

Ένας αδελφός που ήλθε στο Ρουβά έμεινε κοντά του λίγον καιρό ζώντας τον αναχωρητικό βίο μαζί του. Ο αδελφός αυτός, επειδή μάλλον εκουράσθηκε άπ’ αυτήν την άσκηση, λέγει στον γέροντα, καθώς ήδη επλησίαζε η εορτή του Πάσχα: «Ας ανεβούμε λοιπόν στη Λαύρα, πάτερ, για να τελέσουμε την έορτη του Πάσχα μαζί με τους πατέρες, διότι εδώ δεν έχομε τίποτε φαγώσιμο εκτός από αυτά τα μελάγρια».

Ο θεσπέσιος όμως Ιωάννης δεν ήθελε ν’ ανεβεί εκεί, αφού ο πατέρας μας Σάββας δεν ήταν, αλλ’ είχε αποχωρήσει από τη Λαύρα, όπως είπαμε, και ενουθέτησε τον επειγόμενο αδελφό με τα λόγια:

«Ας ησυχάσομε, αδελφέ, και ας πιστεύομε ότι εκείνος που έθρεψε στην έρημο εξακόσιες χιλιάδες επί σαράντα χρόνια, αυτός θα διαθρέψει κι εμάς όχι μόνο με τα αναγκαία, αλλά και με τα περιττά. Διότι αυτός είπε, «δεν θα σ’ αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω», και στο ευαγγέλιο λέγει, «να μη αγωνιάτε λέγοντας, τι θα φάμε και τι θα πιούμε και τι θα ντυθούμε, διότι γνωρίζει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ότι τα χρειάζεσθε όλα αυτά, αλλά να ζητείτε τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη του Θεού, κι όλα αυτά θα προστεθούν σ’ εσάς». Υπόμενε λοιπόν, τέκνο, και προτίμησε τη στενή οδό από την πλατειά[20]. Διότι η εδώ άνεση γεννά την αιώνια τιμωρία, ενώ η παρούσα κακοπάθεια ετοιμάζει την απόλαυση των αγαθών».

Ο αδελφός, επειδή δεν επείσθηκε μ’ αυτούς και τους παρομοίους λόγους, αναχώρησε και εβάδισε την οδό προς τη Λαύρα. Αφού αναχώρησε, έρχεται ένας άνθρωπος εντελώς άγνωστος στον γέροντα με ένα όνο φορτωμένο πολλά αγαθά˙ το φόρτωμα είχε καθάριους άρτους ζεστούς, οίνο και έλαιο, νωπά τυριά και αυγά και σταμνί με μέλι. Αφού τα ξεφόρτωσε, ανεχώρησε.

Ο τιμιώτατος πατέρας μας Ιωάννης ενθουσιάσθηκε για την επίσκεψη του Θεου˙ ο αδελφός που ανεχώρησε, έχασε το δρόμο και αφού κατατσακίσθηκε αρκετά, επέστρεψε την τρίτη ημέρα πεινασμένος και εξαντλημένος, απολαύοντας τους καρπούς της παρακοής του. Και όταν ευρήκε τα τόσα αγαθά στο σπήλαιο, καταδίκασε την απιστία και απείθειά του και έπεσε με εντροπή μπροστά στον γέροντα, ζητώντας να λάβει συγχώρηση από αυτόν. Ο γέροντας πονώντας για την ανθρώπινη ασθένεια, συμπάθησε τον αδελφό, τον ανέστησε και τον ενουθέτησε λέγοντας: «Γνώριζε με ακρίβεια, ότι μπορεί ο Θεός να ετοιμάσει τράπεζα στη έρημο»[21].

19. Βήλ και Δράκων, Δανιήλ 14,36.
20. Ματθ. 7,14. 13.
21. Ψαλμ. 77,20
Πηγή: Άγιος Ιωάννης ο Ησυχαστής· Επίσκοπος Κολωνίας ο Σαββαΐτης – Βίος Αγίου -Ασματική Ακολουθία – Παρακλητικός Κανών – Χαιρετισμοί, Επιμέλεια-Προσφορά: Βασίλειος Μιχ. Δανός, Εκδόσεις Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου 2010.

Απολυτίκιον. Ήχος α’, Της ερήμου πολίτης

Της ερήμου πολίτης και εν σώματι Άγγελος, και θαυματουργός ανεδείχθης, θεοφόρε Ιωάννη , πατήρ ημών όσιε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς, των πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Advertisements

Comments are closed.