iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων ανακάλυψε τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου.

Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων

Εορτάζει στις 7 Δεκεμβρίου

Από τον βίο του Αγίου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων
Η μεταφορά των λειψάνων των Αγίων Μαρτύρων Γερβασίου και Προτασίου (14 Οκτωβρίου)

Αμβρόσιος Μεδιολάνων_St Ambrose Bishop of Milan_Свт. Амвросий Медиоланский_ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ 3Ο Άγιος Αμβρόσιος είχε τελειώσει την κατασκευή της Βασιλικής την οποία είχε οικοδομήσει πλησίον του τάφου του αδελφού του Αγ. Σατίρου, στο κοιμητήριο των Αγίων Μαρτύρων. Ήδη ζώντος του Αγίου, ο λαός την ονόμασε Αμβροσιάνα. Τα πλήθη, τον παρακαλούσαν να τελέσει με λαμπρότητα τα εγκαίνια της Βασιλικής που ήταν αφιερωμένη στους Μάρτυρας, αυτός όμως απαντούσε, ότι θα το κάμει, αν πρώτα βρει Λείψανα Μαρτύρων.

Ενώ έλεγε αυτά μια εσωτερική θεία έλλαμψη τον συνέπαιρνε. Ο Άγιος Αυγουστίνος και άλλοι λένε, ότι ο Άγιος Αμβρόσιος είχε αυτή τη στιγμή μία θεία αποκάλυψη. Ο ίδιος γράφοντας στη αδελφή του Μαρκελλίνα ομιλεί μόνο για μία προαίσθηση του τόπου, όπου θα έσκαπτε για να βρει τον κρυμμένο θησαυρό. Και πράγματι η προαίσθησης του βγήκε αληθινή. Η χαρά του ήταν υπερβολική, όταν ανακάλυψε θαυματουργικώς τα λείψανα των Αγίων Γερβασίου και Προτασίου. Περισσότερο από τρεις αιώνες ευρίσκοντο θαμμένα τα σώματα των δύο Μιλανέζων αδελφών Γερβασίου και Προτασίου, των δύο τούτων αθλητών της Πίστεως, οι οποίοι μαρτύρησαν κατά τον πρώτο διωγμό στην εποχή του Νέρωνα (54-68).

Ο Άγιος Αμβρόσιος με τον κλήρο μετέφερε στα Μεδιόλανα τα άγια Λείψανα των Μαρτύρων αυτών. Όταν έφθασαν στα Μεδιόλανα έγιναν πολλά θαύματα, ένας τυφλός ανέβλεψε, και τα δαιμόνια που φώλιαζαν μέσα σε δύο δαιμονισμένους κραύγασαν ότι οι άγιοι τους επέβαλαν αβάστακτες δοκιμασίες. Οι Μιλανέζοι ευχαρίστησαν πολύ τον Άγιο Αμβρόσιο, διότι προσέφερε στην πόλη τους τα οστά δύο περιφανών τροπαιούχων, από τα πρώτα χριστιανικά άνθη. Τα λείψανα των δύο Μαρτύρων ο Άγιος Αμβρόσιος τα έθεσε κάτω από την Αγία Τράπεζα της Βασιλικής, στις 16 ‘Ιουνίου 386. Λίγα χρόνια αργότερα,στην εποχή του Αρκαδίου και Ονώριου το 395, ο άγιος Αμβρόσιος μετα από μια αποκάλυψη από τον Θεό προέβη στην ανακομιδή των λειψάνων των αγίων Ναζαρίου και Κελσίου, που ήταν ενταφιασμένα σ’ έναν κήπο έξω από την πόλη.

Στον ναό του αγίου Αμβροσίου (San Ambroge) στο Μιλάνο βρίσκονται σήμερα τα ιερά λείψανα του Αγίου Αμβροσίου. Επίσης στον ίδιο ναό υπάρχουν τα λείψανα των δύο Μιλανέζων αδελφών Γερβασίου και Προτασίου και των αγίων Ναζαρίου και Κελσίου.

Η κοίμηση του

Πολλά θαυμάσια έκανε ο Παντοδύναμος με τις προσευχές του Αγίου Αμβροσίου. Έτσι απλώθηκε η φήμη του σχεδόν σ’ όλον τον κόσμο και πολλοί ήρχοντο από μάκρυνες χώρες να δουν τον Άγιο και ν’ ακούσουν τα λόγια εκείνα, που ήσαν γλυκύτερα και από το μέλι και την αμβροσία. Με αγιότητα βίου, πολιτεύτηκε ο γλυκύτατος Αμβρόσιος. Έγραψε πολλά ψυχωφελή βιβλία και εφύλαξε το ποίμνιο του, μακριά από τους νοητούς λύκους!

Ο Άγιος παρέδωσε με προσευχή, την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού σε ηλικία 57 ετών. Ήταν η 4η Απριλίου το 397 μ. Χ. Επειδή αυτή την ημέρα συνήθως πέφτει Πάσχα, ή Μ. Εβδομάδα, δια τούτο η Εκκλησία τον εορτάζει στις 7 Δεκεμβρίου, που χειροτονήθηκε Επίσκοπος. Το Άγιο λείψανο του τοποθετήθηκε στην Μητρόπολη Μεδιολάνων, που τόσο την λάμπρυνε. Και μετά θάνατον έκανε πολλά θαύματα, εις δόξαν Πατρός και Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του Παντοδυνάμου Θεού. Αμήν.

***

Απολυτίκιον Αγίου Αμβροσίου Μεδιολάνων. Ήχος α’

Τον της αμβροσίας επώνυμον, και της Ιταλίας διδάσκαλον, τον προστάτην της Χριστού Εκκλησίας, και Μεδιολάνων τον πρόεδρον, τον του επάρχου υιόν, και των πτωχών αντιλήπτορα μέγιστον, Αμβρόσιον τον ένδοξον Ιεράρχην πάντες τιμήσωμεν, πρεσβεύει γαρ Κυρίω ελεηθήναι τας ψυχας ημών

Δόξα. Ήχος πλ. δ΄.
Ευ δούλε αγαθέ και πιστέ, ευ εργάτα του αμπελώνος Χριστού. Συ και το βάρος της ημέρας εβάστασας, συ και το δοθέν σοι τάλαντον επηύξησας, και τοις μετά σε ελθούσιν ουκ εφθόνησας. Διό πύλη σοι ουρανών ηνέωκται. Είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου, και πρέσβευε υπέρ ημών, Άγιε Αμβρόσιε.

Εικονική περιήγηση στην Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου στο Μιλάνο
http://www.basilicasantambrogio.it/la-basilica/tour-virtuale/

Ας ζούμε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είμεθα άξιοι να μεταλαμβάνωμε κάθε ημέρα. Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων
https://iconandlight.wordpress.com/2015/12/06/%CE%B1%CF%82-%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF-%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5/
Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων
https://iconandlight.wordpress.com/2014/12/06/%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%89/
Άγιος Αμβρόσιος Επίσκοπος Μεδιολάνων
https://iconandlight.wordpress.com/2013/12/07/%E1%BC%85%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BC%90%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BD/
Advertisements

Comments are closed.