iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχείας, Τα λιοντάρια σεβάσθηκαν την καρδιά του.

Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, επίσκοπος Αντιοχείας .

Εορτάζει στις 20 Δεκεμβρίου

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία. »

Τα λιοντάρια σεβάσθηκαν την καρδιά
Σίμωνος μοναχού του Αγιορείτου.

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος_ Св. Игнатий Богоносец епископ Антиохийски_ St. Ignatius of Antioch__s0868013Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ιγνάτιος ήταν Επίσκοπος στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του βασιλιά Τραϊανού (98 – 117). Λέγεται ότι, όταν ήταν ακόμα βρέφος, τον πήρε στα χέρια του ο Ιησούς Χριστός, ενώ εδίδασκε τον λαό στα Ιεροσόλυμα, λέγοντας:

«Όστις ουν ταπεινώσει εαυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτος εστίν ο μείζων εν τη βασιλεία των ουρανών, και ος εάν δέξηται παιδίον τοιούτον εν επί τω ονόματί μου εμέ δέχεται» (Ματθ. 18:4-5).

Ο Άγιος Ιγνάτιος έγινε μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννου και χειροτονήθηκε Επίσκοπος Αντιοχείας από τους ίδιους τους ιερούς Αποστόλους.

Όταν ο Τραϊανός νίκησε τους Τατάρους, κατελήφθη από μεγάλη φιλοδοξία και άρχισε αγριώτατο πόλεμο κατά των Χριστιανών, για να τους εξαναγκάση να προσκυνήσουν τους θεούς του, που τον είχαν βοηθήσει – όπως πίστευε – να νικήση. Έστειλε λοιπόν σ’ όλες τις πόλεις μήνυμα, πως, όσοι Χριστιανοί δεν θέλουν να θυσιάσουν στα είδωλα, πρώτα θα βασανίζονταν και μετά θα θανατώνονταν. Κάποιοι στρατιώτες τους τον πληροφόρησαν τότε, πως ο Ιγνάτιος δίδασκε τους ανθρώπους να προσκυνούν Θεό νεώτερο, εσταυρωμένο και αναστηθέντα, να μισούν την ευμάρεια και, το χειρότερο, να καταφρονούν τους θεούς των βασιλέων.

Μόλις τ΄ άκουσε αυτά ο Τραϊανός, διέταξε να τον φέρουν μπροστά του.

-Συ είσαι ο Ιγνάτιος εκείνος, που καταφρονείς τα προστάγματά μας και διαστρέφεις με την διδαχή σου όλη την Αντιόχεια, παρακινώντας τους ανθρώπους να καταφρονούν τους θεούς μας;

-Πώς ονομάζεις θεούς τα άψυχα είδωλα; Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού και Πατρός, ο οποίος εδημιούργησε όλο τον κόσμο και ο οποίος, εάν τον εγνώριζες, βασιλεύ, θα στερέωνε τον θρόνο της βασιλείας σου και θα ελάμπρυνε το διάδημα της κεφαλής σου, απάντησε πλήρης θερμοτάτης πίστεως ο θείος Ιγνάτιος.

Όλο το βράδυ ο Τραϊανός σκεπτόταν πώς να γλυτώση από τον Ιγνάτιο, για να μη προσελκύση και άλλους στην πίστι του Χριστού, αποφάσισε λοιπόν να τον δώση βορά στα άγρια θηρία, ώστε έτσι να παραδειγματισθούν και άλλοι.

Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες μετέφεραν τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ιγνάτιο στο θέατρο, για να τον ρίξουν στα λιοντάρια, εκείνος στράφηκε προς το πλήθος του λαού και με γενναίο φρόνημα είπε:

-Ώ άνδρες Ρωμαίοι και θεατές του αγώνα μου, να γνωρίζετε, ότι δεν έκανα κανένα κακό, άλλ’ ούτε και σε τίποτα έφταιξα, για να αξίζω τέτοιον θάνατο! Τον δέχομαι όμως με ευχαρίστησι, για να πάω κοντά στον Αγαπημένο μου Ιησού, τον εμόν Έρωτα, την εμήν Αγάπην. Γι’ αυτό αφήνομαι να με αλέσουν με τα δόντια τους τα άγρια θηρία, σαν καθαρό σιτάρι που είμαι, να γίνω και καθαρό ψωμί για τον Κύριό μου.

Μόλις είπε τα λόγια αυτά, οι Ρωμαίοι στρατιώτες ελευθέρωσαν τα λιοντάρια, τα οποία τον κατεσπάραξαν. Άφησαν μόνο τα μεγαλύτερα οστά και την καρδιά του Αγίου ανέπαφα! Βλέποντάς την δε ακέραια οι στρατιώτες, την έσχισαν με τις λόγχες τους και βρήκαν γραμμένες μέσα, με χρυσά γράμματα, δύο λέξεις: «Ιησούς Χριστός».

Όταν τα έμαθε όλ’ αυτά, και με τι θείο φρόνημα τα αντιμετώπισε ο θείος Ιγνάτιος, ο Τραϊανός μετενόησε γι’ αυτό που έκανε και εθέσπισε νόμο, βάσει του οποίου κανείς ηγεμόνας ή άρχοντάς του δεν επιτρεπόταν πλέον να σκοτώση Χριστιανό.

Μέγας Συναξαριστής
Από το βιβλίο: Η Ζωοφιλία των Αγίων και η Αγιοφιλία των ζώων.Επιμέλεια, Σίμωνος μοναχού.Εκδόσεις «Ο Αγιος Στέφανος», Αθήναι 2006, Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

***

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος_ Св. Игнатий Богоносец епископ Антиохийски_ St. Ignatius of Antioch__Decani2380”Να είστε ένα σώμα με αδιαίρετη καρδιά (Φιλ. VI, 28)
Τέλεια πίστη κι αγάπη στον Ιησού Χριστό…Αρχή είναι η πίστη και τέλος η αγάπη… Κανείς δεν αμαρτάνει, όταν στηρίζεται στην πίστη˙ κανείς δε μισεί, όταν είναι γεμάτος αγάπη. Το δέντρο είναι φανερό από τους καρπούς του. Όσοι λένε ότι πιστεύουν, θα το αποδείξουν από τα έργα τους… Είναι καλύτερο να σιωπά κανείς και να έχει πίστη, παρά να μιλά διαρκώς για την πίστη και να μην παρουσιάζει έργα. Η διδασκαλία είναι καλή, μόνον όταν εκείνος που μιλά πράττει… Όλα λοιπόν να τα πράττουμε σα να κατοικεί μέσα μας ο Κύριος, για να είμαστε εμείς οι ναοί Του κι Αυτός μέσα μας ο Θεός μας… Μην πλανάστε, αδελφοί μου, όσοι καταστρέφουν το ναό, αποκλείεται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού (Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου Εφεσ. XΙV, 1 – ΧVI, 2).”

Γέροντας Ιγνάτιος Καπνίσης:
Όλοι οι Άγιοι Πατέρες καταλήγουν στο: Τέλειος Χριστιανός θα πει ταπεινός άνθρωπος.
Χωρίς την ταπείνωση όλες οι αρετές είναι μηδέν. Στην ταπείνωση υπάρχουν όλες οι αρετές.
Ο Κύριος σε όλη Του την Ζωή εδίδαξε και εφήρμοσε την ταπείνωση.

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ (Σαχάρωφ):
Να ταπεινωνόμαστε συνεχώς: Ιδού το έργο μας! Ο Κύριος είπε: «Ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται» (Λουκ. 14,11). Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να υψώνει.
Σε μια κοινωνία που ο καθένας φαντάζεται ότι είναι πρώτος, δεν υπάρχει πρόοδος για κανένα. Αντίθετα, για όποιον πιστεύει ότι είναι πάντοτε ο τελευταίος, η συνάντηση με τον άλλο γίνεται πάντοτε ευκαιρία για ωφέλεια και πνευματική πρόοδο. Αξίζει συνεπώς να είναι κανείς τελευταίος. Αν είμαι ο πρώτος, αυτό είναι καταχθόνια πλήξη. Αν είμαι ο τελευταίος, είναι συνεχής χαρά, γιατί πάντοτε μαθαίνω κάτι χρήσιμο. Αν έχουμε τη στάση αυτή μαζί με προσευχή, κάθε συνάντηση μας αποβαίνει «προφητικό γεγονός».
Αν ζητείτε το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να μεταβάλει οποιαδήποτε κατάσταση ακόμη και την πιο αρνητική. Συνεπώς αν υπακούετε στον πνευματικό σας πατέρα, αν έχετε εμπιστοσύνη σ’ αυτόν, μη φοβάστε ότι θα οδηγηθείτε λανθασμένα. Ο Θεός θα βρίσκει πάντοτε τον τρόπο να σας αποκαλύπτει την αλήθεια.

Απολυτίκιον Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Ήχος γ’. Θείας πίστεως

Θείω έρωτι, επτερωμένος, του σε ψαυσαντος, χερσίν αχράντοις, Θεοφόρος ανεδείχθης Ιγνάτιε και εν τη Δύσει τελέσας τον δρόμον σου, προς την ανέσπερον λήξιν εσκήνωσας. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος. 

Ερασθείς της ωραιότητος του Δεσπότου, και προς αυτόν την έφεσιν ανένδοτον έχων, τούτου τα παθήματα, προθύμως εζήλωσας, μάρτυς Θεοφόρε Ιγνάτιε.

Να είσαστε καρφωμένοι στο σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού και στερεωμένοι με αγάπη στο αίμα του…Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος
https://iconandlight.wordpress.com/2015/12/19/%CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%86%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA/

Comments are closed.