iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Δέηση κατά τη διάρκεια της αρρώστιας, Από την ποίηση του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

Γρηγόριος ο Θεολόγος_Святой Григорий Богослов_ St. Gregory the Theologian.St.+Gregory+the+Theologian

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο υψιπετής αετός της Θεολογίας  

Εορτάζει στις 25 Ιανουαρίου

«Κάμνουσα… ψυχή εγγίζει Θεώ». Η ψυχή στον πόνο της προσεγγίζει το Θεό. (επιστολή 20 προς τον αδελφό του Καισάριο)
Η μόνωση, είναι η συνεργός και η μητέρα της θείας και θεοποιού αναβάσεως. Μόνο έτσι η ψυχή θα μπορέσει να προσεγγίσει το Θεό.
«Εμοί δε μεγίστη πράξίς εστιν η απραξία».
“Καθαρθήναι δεί πρώτον, είτα καθάραι∙ σοφισθήναι και ούτω σοφίσαι∙ γενέσθαι φως και φωτίσαι∙ εγγίσαι Θεώ και προσαγαγείν άλλους∙  αγιασθήναι και αγιάσαι, χειραγωγήσαι μετά χειρών, συμβουλεύσαι μετά συνέσεως”.(Λόγος 3. 71. PG 35. 480 B)
«Ειρήνη φίλη, το γλυκύ και πράγμα και όνομα…Ειρήνη το εμόν μελέτημα και καλλώπισμα…Ειρήνη φίλη, το παρά πάντων μεν επαινούμενον αγαθόν, υπ’ ολίγων δε φυλασσόμενον..».

Από την ποίηση του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

ΟΑ’ Δέηση κατά τη διάρκεια της αρρώστιας

Άρρωστος , άρρωστος, βαρύ το σώμα μου το νιώθω.
Ίσως με εμπαίζουν για το πάθημα κάτι αλαζόνες.
Καραδοκούν να δουν ως και θανάσιμα συμπτώματα.
Τα γόνατα μου λύθηκαν, δε με κρατούν τα πόδια.
Μπορεί και κάποια πάλη με τον πονηρό. Ευγνωμοσύνη ωστόσο
στον Κυβερνήτη μου. Καλύτερα το πράγμα έτσι πού ήρθε.
Όμως συγκράτησε μου την αρρώστια. Μια λέξη και την συγκρατείς. Σωτήριος είναι ο λόγος Σου.
Αν όχι, δώσ’ υπομονή ν’ αντέξω σ’ όλα.
Ο σκόρος τη δουλειά του. Φύλαξε την Εικόνα άπ’ τη φθορά.
Ακέριον έτσι θα ‘χεις και το δούλο Σου.
(Βίβλος β’. Έπη ιστορικά. Τομή α’. Περί εαυτού. PG 37,στιχ.1418-9)

ΑΛΥΠΙΟς ΚΙΕΒΟΥ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟς-0Aycz8WFIUo

Ο∆ʹ. Προς Χριστόν
Προς τί η τυραννία; ήρθα στη ζωή, καλώς.
Γιατί χτυπιέμαι από τις τρικυμίες της ζωής;
Θα πω έναν λόγο, θρασύ μεν, αλλά θα τον πω:
Αν δεν ήμουν δικός Σου, θά’μουν, Χριστέ μου, αδικημένος.
(Ρ.G, τόμ. 37,Τομή β’. Έπη ηθικά, στιχ.1421)

***

Θʹ. Περί αρετής.
Γρηγόριος ο Θεολόγος_Святой Григорий Богослов Иконы_ St. Gregory the Theologian1330536059_gregory2Αν ταπεινοφρονείς, έχεις γίνει του Χριστού πλάσμα
και πνοή και σεβαστό μέρος εκείνου που σ’ έπλασε˙
είσαι ουράνιος κι επίγειος, Θεός που έγινες και είσαι έργο αΐδιο,
με του Χριστού τα πάθη βαδίζοντας σε άφθαρτη δόξα.
Γι’ αυτό μη χαρίζεσαι στο σώμα, να μην αγαπάς
τα περιττά της ζωής αυτής αλλά να το κάνεις ωραίο ναό.
Ο θνητός είναι ναός του μεγάλου Θεού που τον έπλασε
και κινείται από τη γη και βαδίζει πάντα προς τον ουρανό.
Αυτόν εγώ παρακαλώ να τον διατηρείς ευωδιαστό
με κάθε πράξη σου και λόγο και να έχει πάντα μέσα το Θεό,
άριστο πάντοτε, πραγματικό όχι φαινομενικό.
Μη κοκκινοβαμμένο, πολύχρωμο καράβι, που αστράφτει
από ψεύτικη ομορφιά, μη ρίξεις στην πλάτη της θάλλασας
αλλά καλοκάρφωτο, καλοτάξιδο, στέρεα δεμένο
από τα Χέρια του ναυπηγού, που πετάει γοργά στα κύματα.
(PG 37, Τομή β’. Έπη ηθικά, στιχ. 678 – 679).

***

Γνωμικά τετράστιχα, ποίημα ΛΓ’

*Όταν κάποια προσβολή κάποτε καίει την ψυχή σου,
φέρε στο νού το Χριστό και τα χτυπήματα του
και πόσο μέρος απ’τις πληγές του Κυρίου είναι τούτα·
κι αυτό θα είναι το νερό να σβήσεις τη λύπη σου.

Απολυτίκιον Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ήχος α’.

Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τας των ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας ως γαρ τα βάθη του πνεύματος εκζητήσαντι, και τα κάλλη το φθέγματος προσετέθη σοι˙ αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, πάτερ Γρηγόριε σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις ο ουράνιος θείος νους, στόμα το πυρίπνουν, ο της χάριτος οφθαλμός, σάλπιγξ ευσεβείας, πηγή θεολογίας, υπερκοσμίων μύστης, σοφέ Γρηγόριε.

Εις την Λιτήν, Στιχηρό, ιδιόμελο.
Ήχος α’ Ανατολίου
Ενθέοις πράξεσι, το σώμα συν τη ψυχή, νομίμως προκαθηράμενος, τω της θεολογίας όρει προσέβης, τα θεία μυσταγωγούμενος, Θεοφάντορ Γρηγόριε· και τον άδυτον υπελθών γνόφον, την θεοτύπωτον εδέξω νομοθεσίαν, ομοούσιον, εγγεγραμμένην Τριάδα· ην προσκυνούντες διά σού, ανυμνούντες λέγομεν· Η εν Τριάδι γινωσκομένη Μονάς ελέησον ημάς.

Advertisements

Comments are closed.