iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος και η Μονή Καταμόνας

Ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος και η Μονή Καταμόνας

Δίκαιος Συμεών Η προφητεία52295891Ο Άγιος Συμεών ήταν άνθρωπος «δίκαιος και ευλαβής» και κατοικούσε στα Ιεροσόλυμα, ήταν ένας από τους 70 Εβραίους ερμηνευτές, σοφούς του εβραϊκού λαού (για την ακρίβεια εβδομήκοντα δύο – 6 σοφοί για κάθε μια τις 12 φυλές) , τους οποίους ο Πτολεμαίος Β΄ο Φιλάδελφος (Φαραώ της Αιγύπτου) κάλεσε στην Αλεξάνδρεια (γύρω στο 280 π.Χ.) με σκοπό να μεταφράσουν την Παλαιά Διαθήκη για πρώτη φορά από τα Εβραϊκά στην ελληνική γλώσσα της εποχής, την Κοινή Ελληνιστική,τη πιο διαδομένη γλώσσα της τότε εποχής.

Μετά την αποπεράτωση αυτού του έργου, κατά την επιστροφή, ο Συμεών σχολίαζε με τους συνοδοιπόρους του την προφητεία του Ησαΐα: «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσουσιν το όνομα αυτού Εμμανουήλ»(Ησ. ζ’ 14). Εξέφραζε μάλιστα την δυσπιστία του για την εκπλήρωση της προφητείας και το αδύνατο του πράγματος. Ξαφνικά δέχθηκε αοράτως ένα ράπισμα και άκουσε μία φωνή, η οποία του έδινε την υπόσχεση ότι: «δεν θα πέθαινε, πριν ιδή τον Σωτήρα του Κόσμου και Παρθενικό Τόκο και τον πάρει στην αγκαλιά του», καθώς λέγει ο Γεώργιος ο Ζυγαδηνός.
Θέλοντας μάλιστα να επιβεβαιωθεί για τα λεγόμενα, έρριξε στο Νείλο ποταμό το δαχτυλίδι του, λέγοντας ότι θα πίστευε, μονάχα αν θα το ξαναεύρισκε. Και πράγματι. Το ίδιο βράδυ, Θεού ευδοκία, βρήκε έκπληκτος το δαχτυλίδι του στα σπλάχνα ενός ψαριού, που ετοιμαζόταν να φάει.
Μετά τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, σταθερός πλέον στην πίστη παρέμεινε στο ναό, προσευχόμενος και μελετώντας τα προφητικά βιβλία. Προετοίμαζε καθημερινά τον εαυτό του για την μεγάλη συνάντηση. Και όταν έφθασε σε βαθειά γηρατειά, σάραντα ημέρες μετά την γέννηση του Θεού Λόγου, πληροφορείται από το Άγιο Πνεύμα να πάει γρήγορα στο Ιερό. Χωρίς χρονοτριβή έφθασε μεταρσιωμένος στην είσοδο του Ιερού. Και εκεί εκπληρώθηκε η ουράνια υπόσχεση, για την οποία και μόνο ζούσε την μακροχρόνια ζωή του. 

Συμεών ο Θεοδόχος_ Saint Simeon Theodochos _ Святой Симеон Богоприимец _352366

Υποδέχθηκε στην γηρασμένη αγκαλιά του, με χαρά και αγαλλίαση αλλά και με συστολή και φόβο, το αναμενόμενο Σωτήριο Βρέφος. Διέκρινε σ’ Αυτό με τα μάτια της ψυχής του το κρυμμένο φως της Θεότητος και ανεγνώρισε ότι είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος και ο αληθινός Θεός.Γι αὐτό υμνώντας και ευλογώντας τον Θεό ανεφώνησε με χαρά: «Νυν απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη•… ». Παράλαβε Κύριε αυτήν την ώρα ειρηνικά την ψυχή μου, αφού εκπληρώθηκε η μεγαλύτερη επιθυμία της ζωής μου. «Ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριον σου, ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ», διότι αξιώθηκα να δω με τα μάτια μου και να εγγίσω με τα χέρια μου, Αυτόν που λαχταρούσαν να δουν όλοι οι προφήτες και περίμεναν όλες οι γενεές, το Φως όλων των λαών, τη Σ ω τ η ρ ί α του κόσμου.Και μετά στρεφόμενος προς την Θεοτόκο είπε τα εξής προφητικά λόγια: «Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες, θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών. Όσο για σένα, ο πόνος για το παιδί σου θα διαπεράσει την καρδιά σου σαν δίκοπο μαχαίρι».

Ευθύς αμέσως πλήρης χαράς και ειρήνης ανεχώρησε από αυτήν την ζωή, σε ηλικία 270 ετών κατά τους Μελέτιο Αθηνών και Ευθύμιο Ζυγαδηνο. Ο τάφος του σώζεται, ενώ το ιερό του λείψανο μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί αυτοκράτορος Ιουστίνου Β΄ (565-578 μ.Χ.) στο ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τον οποίο είχε οικοδομήσει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’(527-565 μ.Χ.).

Σύμφωνα με την παράδοση η κατοικία του βρισκόταν σε ένα δασώδες προάστειο, νοτιοδυτικά της Ιερουσαλήμ. Το προάστειο αυτό ονομάσθηκε αργότερα Καταμόνας, επειδή σ’ αυτό αποσυρόταν συχνά ο Χριστός (κατά-μόνας), για να προσευχηθεί. Στην τοποθεσία αυτή σήμερα είναι κτισμένο ένα Μοναστήρι όπου σώζεται μέχρι σήμερα ο τάφος του Συμεών.

 Από το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού Ίβηρες μοναχοί, ανήγειραν πάνω στα αρχαία ερείπια του Καταμόνας ψηλό και δυνατό πύργο και νέες οικοδομές για την κατοίκηση Ιβήρων μοναχών και επισκεύασαν τον ιερό ναό, που ήταν σε αυτό, στο όνομα του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, φυλάσσοντας την αρχαία παράδοση, ότι εκεί ήταν το σπίτι και ο κήπος της οικογενείας τους. Κατά τη διάρκεια των αιώνων πολλές φορές οι Ίβηρες βασιλιάδες ανακαίνισαν το Καταμόνας, στο οποίο φαίνεται ότι κατοικούσαν Ίβηρες-Γεωργιανοί μοναχοί, που υπάγονταν στο μοναστήρι του Τιμίου Σταύρου.

Από το έτος 1666 και έπειτα η Μονή έμεινε ερημωμένη, φέροντας μόνο το επώνυμο Καταμόνας. Το έτος (1859) αγόρασε τα ερείπια και αρκετά μεγάλη περιοχή της Μονής Καταμόνας ο μοναχός Αβράμιος από τη Μάδυτο. Άρχισε αμέσως να ανασκάπτει τα ερείπια και να καλλιεργεί τη γύρω περιοχή, για να φυτέψει αμπέλι και ελαιόδενδρα, έκτισε πύργους και μετά την ανακάλυψη του τάφου του αγίου Συμεών ανέγειρε και ιερό ναό.Τόσο ο Ναός, όσο και ο χώρος γύρο από αυτόν είναι ένας παράδεισος.

…είθε ο Άγιος Θεός να ενοικήσει εν ημίν! στον κόσμο μας, στην καρδιά μας, στο νου μας σε όλον τον εαυτό μας! ”ελθέ και σκήνωσον εν ημίν…” για να βιώσουμε την θεοδοχία στον παληό μας κόσμο και να αναφωνήσουμε μαζί τον Θεοδόχο Συμεών το νυν απολύεις τον δούλον Σου Δέσποτα!

Ιερά Μονή Καταμόνας_კატამონი-Internet-2

Ιερά Μονή Καταμόνας_კატამონი-Internet-1

Ιερά Μονή Καταμόνας_კატამონი-0_b04e1_9d8fdb10_x

Ιερά Μονή Καταμόνας_კატამონი-Τάφος Αγίου Συμεών595.(Ιερά Μονή Αγίου Συμεών (κατά μόνας)

Advertisements

Comments are closed.