iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Θεός κάνει σ’ εμάς αυτό το οποίον είναι αδύνατον να γίνη από εμάς. Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα

άσωτος γιος_ the Prodigal Son_ Притча о блудном сыне5448749-8129157

Γέροντος Ραφαήλ Νόϊκα

Χωρίς την ταπείνωσί μας, δεν κατέρχεται η Χάρις του Θεού να μας επισκιάση και αγιάση. Προσεύχονται και οι αλλόθρησκοι και οι αιρετικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σώζονται.

Ακόμη και οι ορθόδοξοι, εάν προσεύχωνται με ματαιοδοξία και υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η Χάρις του Θεού μέσα τους, αλλά πνεύμα πλάνης. Κάθε εντολή που δόθηκε από τον Χριστό είναι αδύνατον να την εκπληρώση μόνος του ο άνθρωπος, χωρίς την βοήθειά Του. Η σωτηρία δεν είναι στην δυνατότητα του ανθρώπου, αλλά «ο,τι είναι αδύνατον στον άνθρωπο, είναι δυνατόν στον Θεό» (Ματ.19,26).

Σας τα λέγω αυτά, διότι πολλές φορές σκανδαλιζόμεθα, όταν βλέπουμε πόσο δύσκολη είναι η προσευχή. Και συμπληρώνω: Δεν είναι δύσκολο, είναι αδύνατον, χωρίς την βαθειά ταπείνωσι και την αναγνώρισι του Χριστού μας, ως του μοναδικού δυναμένου να επιτελέση τα πάντα στην ζωή μας, με την δική μας συγκατάθεσι! Και πιστεύω ότι, εάν καταλάβετε στο βάθος της αυτή την αλήθεια, ο λόγος μου αυτός θα σας παρηγορήση, αντί να σας απελπίση.

Το καθήκον μας είναι να ζητούμε τον Θεό.
Και ο Θεός κάνει σ᾿ εμάς αυτό το οποίον είναι αδύνατον να γίνη από εμάς. Κάθε στιγμή θα πρέπει να ανανεώνουμε τον δεσμό μας με τον Θεό, εάν δεν ζη η προσευχή αδιάκοπα στην ψυχή μας σαν δωρεά του αγίου Πνεύματος. Σας λέγω τώρα ένα σπουδαίο έργο. Ενίοτε σκεπτόμεθα, ίσως με φόβο, εκείνα που θα έλθουν και ιδιαίτερα τον θάνατο, ο οποίος περιμένει τον καθένα μας.
Έτσι κάνω κι εγώ: «Κύριε, δεν γνωρίζω τι θα γίνη μέχρι τον θάνατό μου, αλλά μέχρι τότε λύτρωσέ με από το κακό, διότι Συ, εάν με αφήσης μόνο μου, γνωρίζεις τι έχω να κάνω».

Πως να προσευχώμεθα για τους άλλους;

Δεν υπάρχει «άλλοι» για τους Χριστιανούς. Εγώ είπα πολλά για μένα, αλλά για σένα μίλαγα. Εσένα, σε ξέρω μέσα από μένα, σε ξέρω μέσα από τον πόθο σου, από τις ελπίδες σου, από την αδυναμία σου, τις αμαρτίες σου, ακόμη και τις πιο κρυφές. Σε ξέρω και από την μεγαλοπρέπεια που έλαβε ο Κύριος μέσα σου, αφού είσαι μια εικόνα όμοια με την δική Του.
Όταν βλέπεις τον πλησίον σου, όσο μακριά κι αν είναι γεωγραφικά ή πνευματικά, να είσαι σίγουρος ότι είναι το άλλο σου «εγώ». Και αυτός, είτε είναι φίλος, είτε είναι εχθρός έχει ανάγκη από την ίδια μαρτυρία που έχεις και εσύ. Προσευχήσου, καλέ άνθρωπε γι’ αυτόν που σου κάνει κακό, γι’ αυτόν που αμαρτάνει. Και να ευχαριστείς τον Θεό για κάθε καλό που κάνεις για τον πλησίον. Η ζήλια να είναι μακριά από μας, αντί να ζηλεύω πρέπει να σκέφτομαι, πως το «άλλο μου εγώ», δηλαδή ο πλησίον, μου έχει φτάσει σε αυτά που ο εαυτός μου δεν έχει φτάσει. Αλλά μαζί με εκείνον, είναι σαν να έχω φθάσει και εγώ. Ο θάνατος του αδελφού μου είναι και θάνατός μου. Η ζωή του αδελφού μου είναι και ζωή μου. Ο άγιος Σιλουανός λέγει: «Μακάριος είναι εκείνος που αγαπά τον αδελφό του, διότι ο αδελφός μας είναι η ζωή μας».

Απόσπασμα από το βιβλίο: Ομιλίες με τον π.Ραφαήλ Νόικα και π.Συμεών, εκδόσεις ΣΠΗΛΙΩΤΗ

Ποίημα του κυρίου Ιωσήφ.
Κανών α’, Ωδή α’ ,Τριωδίου
Ήχος β’ , Την Μωσέως ωδήν

Τας αγκάλας νυνί, τας πατρικάς προσεφαπλώσας δέξαι, Κύριε, καμέ, ώσπερ τον Άσωτον, Πανοικτίρμον, όπως ευχαρίστως δοξάζω Σε.

Ωδή ζ΄ . Εικόνος χρυσής.
Ιθύνας προς Σε, τας οδούς μου Αγαθέ, και την καρδίαν, ανακαινώσει Θείου Πνεύματος, παλαιωθέντα ανάπλασον, της αγιωσύνης τω κάλλει, καλλωπίσας βοώντά Σοι· ευλογητός ει ο Θεός, ο των πατέρων ημών.

Advertisements

Comments are closed.