iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Αχ, αν ήξερες μόνο τι χαρά, τι γλυκύτητα αναμένει μια δίκαιη ψυχή στον ουρανό! Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ

Ανάληψη του Κυρίου-Вознесение Господне _analipsi1

Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ
Εορτάζει 2 Ιανουαρίου και στις 19 Ιουλίου (ανακομιδή του αγίου λειψάνου του)

Ο Ιησούς έστη εν μέσω αυτών και λέγει αυτοίς· Ειρήνη υμίν. (Ιωαν. 24: 36)

Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες ψυχές θα βρουν γύρω σου τη σωτηρία.

“Χαρά μου, σε ικετεύω απόκτησε το Πνεύμα της Ειρήνης.

Αχ, αν ήξερες μόνο τι χαρά, τι γλυκύτητα αναμένει μια δίκαιη ψυχή στον ουρανό! Θα αποφάσιζες σε αυτή τη πρόσκαιρη ζωή να υποφέρεις οποιεσδήποτε λύπες, διωγμούς και συκοφαντίες με ευγνωμοσύνη. Εάν αυτό το ίδιο το κελλί μας ήταν γεμάτο σκουλήκια, και αν αυτά τα σκουλήκια επρόκειτο να τρώνε τη σάρκα μας ολόκληρη τη ζωή μας πάνω στη γη, θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό με μεγάλη ευχαρίστηση, μόνο για να μην στερηθούμε, εκείνη την ουράνια χαρά που ο Θεός ετοίμασε γι ‘αυτούς που τον αγαπούν. Εκεί δεν υπάρχει ασθένεια ,ούτε λύπη,ούτε κλαυθμός. Εκεί υπάρχει γλυκύτητα και ανέκφραστη αγαλλίαση.Εκεί οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο”.

– Τίποτε δεν είναι ανώτερο από την εν Χριστώ ειρήνη, η οποία εξουδετερώνει κάθε επίθεση των εναερίων και επιγείων πνευμάτων.
Η ειρήνη της ψυχής, αποκτάται με την υπομονή στις θλίψεις. Λέει η Γραφή: ”Διήλθομεν δια πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν” (Ψαλμ.ξε’12).

Σεραφείμ Σάρωφ_St. Seraphim of Sarov_ Преподобный Серафим Саровский_8beaefead56c7da…- Η ψυχή μου, είπε ο Μοτοβίλωφ, είναι γεμάτη με μια ανέκφραστη σιγή και ειρήνη.
– Αυτή είναι η ειρήνη, για την οποία μιλούσε ο Κύριος, όταν έλεγε στους μαθητάς του: « Ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν· ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν » ( Ιωάν . 14, 27). « Ει εκ του κόσμου ήτε, ο κόσμος αν το ίδιον εφίλει· ότι δε εκ του κόσμου ούκ εστέ, αλλ ‘ εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί υμάς ο κόσμος» ( Ιωάν . 15, 19).«Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωάν. ιστ´ 33). Σ’ αυτούς τους ανθρώπους που διαλέχτηκαν από τον Θεό και μισήθηκαν από τον κόσμο, τους δίνει ο Θεός την ειρήνη, την οποία και ἐσύ τώρα νοιώθεις μέσα σου, Αυτή είναι «η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν»(Φιλ. 4: 7) σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου. Ο Σωτήρας μας την ονομάζει δική Του ειρήνη, καρπό της δικής Του γενναιοδωρίας και όχι του κόσμου τούτου,γιατί καμμιά επίγεια ευδαιμονία δεν μπορεί να τη δώση . Σταλμένη από ψηλά, από τον ίδιο το Θεό, ονομάζεται ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ.

Αίνοι, Ιδιόμελα, Τριωδίου
Ήχος πλ. δ’

Δανιήλ ο Προφήτης, ανήρ επιθυμιών γενόμενος, το εξουσιαστικόν Θεού θεωρήσας, ούτως εβόα· Κριτήριον εκάθισε, και βίβλοι ηνεώχθησαν. Βλέπε, ψυχή μου, νηστεύεις; τον πλησίον σου μη αθέτει. βρωμάτων απέχη; τον αδελφόν σου μη κατακρίνης, μη τω πυρί παραπεμπομένη, κατακαής ωσεί κηρός, αλλ’ ανεμποδίστως εισάξη σε Χριστός, εις την βασιλείαν αυτού.

Δόξα… Ήχος α’

Προκαθάρωμεν εαυτούς, αδελφοί, τη βασιλίδι των αρετών· ιδού γαρ παραγέγονε, πλούτον ημίν αγαθών κομίζουσα, των παθών κατευνάζει τα οιδήματα, και τω Δεσπότη καταλλάττει τους πταίσαντας· διό μετ’ ευφροσύνης ταύτην υποδεξώμεθα, βοώντες Χριστώ τω Θεώ, ο αναστάς εκ των νεκρών, ακατακρίτους ημάς διαφύλαξον, δοξολογούντάς σε τον μόνον αναμάρτητον.

 

Advertisements

Comments are closed.