iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, στο αλώνι της καρδιάς μας να μη αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία

Απ’ τις «υπέρ μέλι και κηρίον» γλυκύτατες ομιλίες του θεοφόρου πατέρα μας, Μακαρίου του Αιγυπτίου

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος _Macarius of Egypt the Great_ Макарий Великий Египетский_Makarii_EgyptΟ μακάριος Μωϋσης με τη δόξα του Αγίου Πνεύματος που έλαμπε στο πρόσωπό του, την οποία κανείς άνθρωπος δεν μπορούσε ν’ ατενίσει, προτύπωσε πως θα δοξασθούν στην ανάσταση των δικαίων τα σώματα των Αγίων. Ο Μωϋσης έμεινε στο όρος 40 μέρες και 40 νύχτες και δεν έφαγε ούτε ήπιε. Άρα δεχότανε κάποια τροφή πνευματική! Αυτήν την τροφή γεύονται από τώρα οι άγιες ψυχές από το Άγιο Πνεύμα!

Ερώτηση: Ποιό είναι το θέλημα του Θεού, στο οποίο καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει;

Απάντηση: Η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της αρετής. Δηλαδή ο καθαρισμός και ο αγιασμός της καρδιάς, που γίνεται με τη μετοχή του Αγίου Πνεύματος, που το νιώθουμε μέσα μας. «Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δούν το Θεό»(Ματθ. 5, 8), είπε ο Κύριος και: «Να γίνεστε και σείς τέλειοι, όπως είναι τέλειος και ο ουράνιος Πατέρας σας»(Ματθ. 5, 48). Καί ο Δαβίδ λέει• «Ποιός είναι άξιος ν’ ανέβει στο όρος του Κυρίου και να σταθεί στον άγιο τόπο Του;»• και απαντά. « Αυτός που έχει αθώα χέρια και καθαρή καρδιά»(Ψαλμ. 23, 3-4).

Και ο Μωϋσής, θέλοντας με παραδείγματα να μας δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει ν’ ακολουθεί πότε το καλό και πότε το κακό, αλλά μόνο το καλό, λέει «στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις βόδι με γαιδούρι ν’ αλωνίσεις τα σπαρτά σου», δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς μας να μη αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία -καθαροί και ακάθαρτοι λογισμοί- αλλά μόνον η αρετή.. «Δεν θα καλλιεργήσεις στο χωράφι σου μαζί δύο είδη καρπών και δεν θα διασταυρώσεις (=σμίξεις) ζώα διαφορετικού γένους». Μ’ άλλα λόγια να μη μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο Πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο Πνεύμα του Θεού, και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του Πνεύματος (αγάπη, χαρά, ειρήνη κ.λ.π.). Καί ο ψαλμωδός• «Συμμορφωνόμουνα σ’ όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε δρόμο αδικίας».

Ο πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε τα καλύτερα των υπαρχόντων του και πήρε την ευλογία του.(Γέν. 14, 19). Έτσι και μείς τους καλύτερους λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και την αγάπη Του και στον μυστικό και υπερλόγο έρωτά Του, οπότε ακόπως και με χαρά θα προοδεύομε στην αρετή, με τη βοήθεια της θείας χάρης, οπότε και το φορτίο της δικαιοσύνης των εντολών θα μας φανεί ελαφρό (Ματθ. 11, 30), βοηθούμενοι από τον ίδιο τον Κύριο με την πίστη μας προς Αυτόν.

Ο,τιδήποτε καλό κάνει ο άνθρωπος; ο πονηρός θέλει να το λερώνει με τα δικά του σπέρματα. Δηλαδή με την κενοδοξία, την οίηση, το γογγυσμό, ούτως ώστε το καλό να μη γίνεται προς δόξαν Θεού ή με προθυμία. Ο Άβελ π.χ. πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι’ αυτό και ο Θεός δέχθηκε τη θυσία του Άβελ και δεν δέχθηκε τα δώρα του Κάιν (Γέν. 4, 3-5). Απ’ αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό, αν το κάνουμε με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό, δεν γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό.

Παράφρασις Συμεών του Μεταφραστού εις 150 κεφάλαια εις τους 50 λόγους του Οσίου Μακαρίου Περί της πνευματικής τελειότητος
Advertisements

Comments are closed.