iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Στέλνει στον πλησίον του φως και τον προφυλάσσει απ’το κακό. Άγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης του Ωρωπού

Σεραφείμ Σάρωφ_St. Seraphim of Sarov_ Преподобный Серафим Саровский_171-580x43538334b

Άγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης του Ωρωπού

…Όταν εύχεται κανείς για τον πλησίον του, μια καλή δύναμη βγαίνει απ’αυτόν και πηγαίνει στον αδελφό και τον θεραπεύει και τον δυναμώνει και τον ζωογονεί. Πράγματι, αυτός που έχει μέσα του το καλό, στέλνει την καλή αυτή δύναμη στους άλλους μυστικά και απαλά.
Στέλνει στον πλησίον του φως που δημιουργεί έναν κύκλο προστασίας γύρω του και τον προφυλάσσει απ’το κακό. Όταν έχουμε για τον άλλο αγαθή διάθεση και προσευχόμαστε, θεραπεύουμε τον αδελφό και τον βοηθάμε να πάει προς τον Θεό… Αυτό που δεν εκφράζεται, έχει συνήθως περισσότερη δύναμη απ’τα λόγια.

Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να καθαρίσομε το βάθος του εαυτού μας από κάθε κακία. Όταν η ψυχή μας είναι αγιασμένη, ακτινοβολεί το καλό. Στέλνομε τότε σιωπηλά την αγάπη μας χωρίς να λέμε λόγια.

Βέβαια, αυτό στην αρχή είναι λίγο δύσκολο. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο. Έτσι ήταν η αρχή και γι΄ αυτόν. Έλεγε με πόνο: «ου γαρ ο θέλω ποιώ αγαθόν, αλλ᾿ ο ου θέλω κακόν τούτο πράσσω». Και στη συνέχεια: «Βλέπω δε έτερον νόμον εν τοις μέλεσί μου αντιστρατευόμενον τω νόμω του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εν τω νόμω της αμαρτίας τω όντι εν τοις μέλεσί μου. Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος! τις με ρύσεται εκ του σώματος του θανάτου τούτου;». Ήταν πολύ αδύνατος τότε και δεν μπορούσε να κάνει το καλό, ενώ το επιθυμούσε και το ορεγότανε.

Αυτά τα έλεγε στην αρχή. Κι όταν, λοιπόν, έτσι σιγά σιγά δόθηκε στην αγάπη και στη λατρεία του Θεού, βλέποντας τις διαθέσεις του ο Θεός εισήλθεν εις αυτόν και εσκήνωσεν εν αυτώ η θεία χάρις. Έτσι κατόρθωσε να ζεί τον Χριστό. Μπήκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα του κι αυτός που έλεγε, «δεν μπορώ να κάνω το καλό, ενώ το επιθυμώ», κατόρθωσε, με τη χάρι του Θεού, να γίνει ανίκανος για το κακό. Πρώτα ήταν ανίκανος να κάνει το καλό, μετά που ήλθε ο Χριστός μέσα του έγινε ανίκανος να κάνει το κακό. Και φώναζε μάλιστα: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί Χριστός». Το έλεγε, το κήρυττε με καύχηση, ότι «έχω τον Χριστό μέσα μου», ενώ πρωτύτερα έλεγε: «Ήθελα να κάνω το καλό, αλλά δεν μπορούσα». Που πήγε το «ταλαίπωρος εγώ ο άνθρωπος…»; Πάει! Η χάρις μέσα του ετελείωσε το έργο της. Από ταλαίπωρος έγινε χαριτωμένος. Τον επλήρωσε η χάρις, αφού πριν ταπεινώθηκε.

Καταλάβατε; Όλοι με το Πνεύμα του Θεού γινόμαστε ανίκανοι προς κάθε αμαρτία. Καθιστάμεθα ανίκανοι, διότι μέσα μας ζεί ο Χριστός. Είμαστε πλέον ικανοί μόνο για το καλό. Έτσι θ΄ αποσπάσομε την χάρι του Θεού, θα καταστούμε ένθεοι. Άμα δοθούμε κατά κεί, άμα δοθούμε στην αγάπη του Χριστού, τότε όλοι θα μεταβληθούν, όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Ο θύμος, η οργή, η ζήλεια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, χαρά, λαχτάρα, θείος έρως. Παράδεισος!

Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, ο καλέσας τη επιφοιτήσει του Παναγίου Πνεύματος εις ενότητα πάντας…Δώρησαι ημίν δια του Αγίου Σου Πνεύματος την δύναμιν του ταπεινούν εαυτούς ο είς ενώπιον του ετέρου, εν τω κατανοείν ότι, εάν τις πλείον αγαπά, πλείον και ταπεινούται. Δίδαξον ημάς εύχεσθαι ο είς υπέρ του άλλου, αλλήλων τα βάρη βαστάζειν εν υπομονή, και ένωσον ημάς τω συνδέσμω της ακαταλύτου αγάπης εν τω Ονόματι Σου τω Αγίω, χαριζόμενος ημίν ωσαύτως του οράν εν εκάστω αδελφώ και εκάστη αδελφή ημών την εικόνα της αρρήτου δόξης Σου και μη επιλανθάνεσθαι ότι: Ο αδελφός ημών η ζωή ημών εστι.

Ο Θεός, ο Θεός μου, περί πολλών και μεγάλων δέομαι Σου εγώ, Συ δε μή παρίδης με μηδέ απορρίψης με από του Προσώπου Σου δια την θρασύτητα μου και την παρρησίαν μου, αλλά τη δυνάμει της αγάπης Σου οδήγησον με κατά τα διαβήματα Σου· δος μοι αγαπάν Σε ως Συ ενετείλω ημίν, εξ όλης της καρδίας μου, εξ όλης της διανοίας μου, εξ όλης της ισχύος μου, δι’ όλου του είναι μου.

Advertisements

Comments are closed.