iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Αναστάς Κύριος είναι τα πάντα, Αυτός είναι όλη η Αγάπη μας, όλη η Αλήθειά μας όλη η Χαρά μας, όλον το Αγαθόν μας όλη η Ζωή μας… οσίου Ιουστίνου του Τσέλιε της Σερβίας.

ΙΟΥΣΤΙΝΟς ΠΟΠΟΒΙΤς_Иустин Сербский (Попович)_justin-popovici-q_2i6QYZTQA

άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς (14 Ιουνίου)

Μυρίπνοες οσμαίς σοφίας από τα ιερά κείμενα του οσίου Πατρός Ιουστίνου του Τσέλιε της Σερβίας.

Στίχοι
Ιουστίνος ύπνωσεν Σέρβος ο μέγας,
Θεολόγων σύνεδρος, Αγίων φίλος.
Θεανθρώπω ήνωται υπνώσας λέων Ορθοδοξίας.

Αγιότητα είναι η ζωή εν Πνεύματι Αγίω και με το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει ορθοδοξία εκτός των Αγίων. Στον κόσμο της ανθρώπινης πραγματικότητας η αγιότητα είναι το μέτρο της ορθοδοξίας. Το μέτρο της αγιότητας είναι το μέτρο της ορθοδοξότητας.

Η παιδεία χωρισμένη από την αγιότητα, αντιτιθέμενη εις το Ευαγγέλιον, γίνεται μια τραγική ματαιοπονία.

Μόνο ο αγιασθείς άνθρωπος δύναται να αγιάζη και άλλους, μόνον γενόμενος αυτός φως δύναται να φωτίζη τους άλλους. Ναί, η προσευχή αγιάζη και φωτίζη.

Αρχή της ευαγγελικής παιδαγωγίας του ανθρώπου είναι να γίνη ο αμείλικτος κριτής προς τον ίδιο τον εαυτό του. Ευαγγελικός κριτής, που σημαίνει: Αδιαλείπτως και ακούραστα να κρίνη με γνώμονα το Ευαγγέλιο, κάθε λογισμό του, κάθε επιθυμία του, κάθε αίσθησή του, κάθε έργο του.

Οι χριστιανοί ζούν «εν σοφία», εάν ζούν κατά το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι «η σοφία του Θεού».

Σοφός εκείνος πού χτίζει το οικοδόμημα της ψυχής του στην τήρηση των ιερών εντολών του Ευαγγελίου. Άφρων είναι εκείνος πού πράττει το αντίθετο. Γιατί όλα όσα οικοδομούνται επάνω στον Ιησού Χριστό αντέχουν σε όλες τις καταιγίδες και φουρτούνες και στα δεινά των πειρασμών, της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου.

Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος «τα μυστήρια τοις ταπεινόφροσι αποκαλύπτονται». Γι’ αυτό αυτοί είναι τέλειοι «εν τη σοφία».

Για μας τους Χριστιανούς, τους φωτισμένους και διαφωτισμένους εν Χριστώ, τα πάντα σε αυτό τον κόσμο έχουν νόημα και αξία εφόσον αποτελούν μέσον και οδό προς την αιωνιότητα. Επειδή εμείς, βλέπουμε εκείνο πού δεν φαίνεται και ατενίζουμε το αόρατο.

Ατενίζουμε τα πάντα υπό το πρίσμα της αιωνιότητας, δηλ. υπό το πρίσμα του Χριστού, αφού Εκείνος είναι ο αιώνιος Θεός και Κύριος.

Δια τούτο, δια την ανθρωπίνην ύπαρξιν ο Αναστάς Κύριος είναι τα πάντα εν πάσιν εις όλους τους κόσμους: ο,τι το Ωραίον, το Καλόν, το Αληθές, το Προσφιλές, το Χαρμόσυνον, το Θείον, το Σοφόν, το Αιώνιον. Αυτός είναι όλη η Αγάπη μας, όλη η Αλήθειά μας όλη η Χαρά μας, όλον το Αγαθόν μας όλη η Ζωή μας, η Αιωνία Ζωή εις όλας τας θείας αιωνιότητας και απεραντοσύνας.

ΙΟΥΣΤΙΝΟς ΠΟΠΟΒΙΤς_Иустин Сербский (Попович)_justin-popovici-q_2i6QYZTQA_P3150007Ολόκληρον το Ευαγγέλιον συνοψίζεται εις μίαν παραγγελίαν του Θεού προς όλους ημάς: «Άγιοι γίνεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί» (Α’ Πετρ. 1,16). Η οδός των χριστιανών είναι: «η των αγίων οδός» (Εβρ. 9,8). Δεν υπάρχει ορθοδοξία εκτός των Αγίων. 

Ο άνθρωπος ο οποίος έχει την διαρκή προσευχητικήν διάθεσιν συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο ευαγγελικόν προς τους αδερφούς του, προς όλους τους ανθρώπους, προς όλην την κτίσιν.

Ο ασκητής της πίστεως, είναι ολόκληρος υφασμένος από ταπείνωση και ελεημοσύνη, από μετάνοια και αγάπη. Αυτός «αγαπά τους αμαρτωλούς, μισεί δε τα έργα αυτών».

Επειδή ο χριστιανός είναι ναός του Θεού στον οποίο κατοικεί το Πνεύμα του Θεού (Α’ Κορ. 6,19), η ζωή του δεν είναι τίποτε άλλο από μια συνεχής θεία λατρεία. Κάθε σκέψη του χριστιανού, κάθε του αίσθηση, κάθε του πράξη μετέχει στη θεία λατρεία που αδιάκοπα επιτελείται στο θρόνο της καρδιάς του…Ο χριστιανός είναι ναός του Θεού: αν η ψυχή του είναι ζωντανό εικονοστάσι.Κι αν οι σκέψεις, οι αισθήσεις, οι πράξεις του είναι αναρίθμητα καντήλια που καίνε μπροστά τους. Κι αν οι ευαγγελικές του αρετές είναι χρυσά θυμιατήρια από τα οποία η ευωδία της μυρωμένης ευώδους ευαγγελικής διάθεσης αναδίνει ειρηνικά και ασταμάτητα.

Πουθενά η φιλαρχία δεν είναι τόσο φοβερή αμαρτία όπως στην Εκκλησία. Εάν περάσει στην καρδιά του ανθρώπου, διώχνει απ’ αυτήν την αγάπη, και μαζί με την αγάπη την αλήθεια. Και στην θέση τους ενθρονίζει κάθε κακό.

Η αμαρτία είναι η επιθυμία να γίνουμε «ως Θεοί», χωρίς τον Θεό και εναντίον του Θεού. Η μυστική εν χάριτι μεταμόρφωση του νού ανάγεται στην απελευθέρωσή του από την υψηλοφροσύνη και στην αποδοχή της ταπεινοφροσύνης. 

Με τη χάρη αυξάνει η ταπεινοφροσύνη, διότι η «χάρις διδάσκει τον άνθρωπο είναι πτωχόν τω πνεύματι».

Φοβεροί πειρασμοί πολεμούν αυτούς που επιθυμούν να ζήσουν τη πνευματική ζωή.

Ιουστίνος Ποποβιτς_Иустин Сербский (Попович)___23508Οι άνθρωποι θα μισήσουν και θα διώξουν τους Χριστιανούς, αλλά δεν θα μπορέσουν να τους βλάψουν. Διότι το Άγιο Πνεύμα, το οποίον κατοικεί στους πιστούς δεν έχει σώμα, για να μπορούν οι ανθρωποι να το σκοτώσουν ή να το διώξουν από τον κόσμο. Γι’ αυτό οι άνθρωποι του «κόσμου τούτου» δεν μπορούν με καμία απειλή και θλίψη, με κανένα διωγμό ή βάσανο να κάνουν να σιωπήση και να σταματήση η μαρτυρία των μαθητών του Χριστού για τον Ιησού ως Θεάνθρωπο και Σωτήρα, ούτε να τους φοβήσουν με οποιοδήποτε θάνατο. Σ’ όλα αυτά οι πιστοί θα μείνουν χαρούμενοι και άφοβοι διότι την χαρά και την αφοβία θα τους τη δίνει το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος των πιστών και όλης της Εκκλησίας του Χριστού.

Η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε παναγάπη. Αποκτάται δε διά της προσευχής, διότι είναι δώρον του Χριστού. Και η ορθόδοξος καρδία με ένταση προσεύχεται: Κύριε της αγάπης δώσε μου την αγάπη Σου διά τους πάντας και τα πάντα!!

Δεν θέλω ούτε τη ζωή, ούτε τον θάνατο χωρίς Εσένα , Γλυκύτατε Κύριε !
Δεν θέλω ούτε την αλήθεια , ούτε την δικαιοσύνη, ούτε τον Παράδεισο, ούτε την αιωνιότητα.
Όχι , όχι ! Εσένα μόνον θέλω , Εσύ μόνον να είσαι εις όλα , εν πάσι και υπεράνω όλων !…

Ωδή θ΄. Άπας γηγενής.

Νούς χριστοειδής, καρδία θεόφλεκτος, αγάπης οίκημα, άγαλμα θεόμορφον, του Θεανθρώπου τερπνόν γεγένησαι, Θεολογίας τέμενος, δέδειξαι Όσιε, Ιουστίνε, Ορθοδόξων καύχημα, και της άνω Σιών μέλος άγιον.

Όταν ο Χριστός, ελεύσηται Όσιε, του κρίναι άπαντας, τότε συ μεσίτευσαι, υπέρ τιμώντων την θείαν μνήμην σου, και εντρυφώντων έργοις σου, τοις γεγραμμένοις σαφώς, ενεργεία, του Αγίου Πνεύματος, και πηγάζουσι νέκταρ της Χάριτος.

Advertisements

Comments are closed.