iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Κύριε, βοήθησέ μας να μετανοήσουμε, προτού πεθάνουμε, για να μπορούμε να ζούμε αιώνια!. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Προσευχή_PRAYER- Моление-Иларион Великий

Οι εν ταις ερήμοις, και όρεσι και σπηλαίοις, ήκατε αθροίσθητε, συν ημίν βαϊοφόροι, υπαντήσαι τω Βασιλεί και Δεσπότη· έρχεται γαρ σώσαι τας ψυχάς ημών” (Όρθρος Παρασκευής).

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Και κηρυχθήναι επί τω ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη (Λουκ. κδ’ 47)

Αυτή είναι η τελική συμβουλή του Σωτήρα Χριστού προς του αγίους Αποστόλους. Στα λόγια αυτά περικλείεται, όπως μέσα σε ένα καρυδότσουφλο, το Ευαγγέλιο της συμφιλίωσης ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Τι ζητά ο Θεός και τους ανθρώπους. Τι ζητά ο Θεός από τους ανθρώπους και τι τους δίνει; Ζητά τη μετάνοιά μας και δίνει την άφεση των αμαρτιών. Εκείνος ζητά λίγα. Εκείνος δίνει τα πάντα. Ας μετανοήσουν μόνον οι άνθρωποι για τις αμαρτίες που διέπραξαν κι ας πάψουν να αμαρτάνουν• και τότε θα λάβουν τα πάντα απ’ τον Θεό – όλα, όχι μόνον όσα οι καρδιές τους μπορούν να επιθυμήσουν, αλλά περισσότερα, πολύ περισσότερα. Στ’ αλήθεια Εκείνος έχει υποσχεθεί τα πάντα στους δικαίους. Οι δίκαιοι θα είναι κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, αυτοί θα είναι οι Υιοί του Θεού και τα τέκνα του Φωτός, τα τέκνα της αθανασίας, συνόμιλοι των αγγέλων, αδελφοί του Χριστού. Οι δίκαιοι θα απολαύσουν την πλησμονή της ζωής, της ειρήνης, της σοφίας, της δυνάμεως και της χαράς. Οι δίκαιοι θα έχουν τα πάντα, διότι τα πάντα είναι επηγγελμένα σ’ αυτούς.

Μόνο να μετανοήσουν οι άνθρωποι και τότε θα τα λάβουν όλα! Ο επαίτης ας λουστεί, ας καθαριστεί κι ας ενδυθεί την αγνότητα προ των πυλών την βασιλικής αυλής και αμέσως θα οδηγηθεί εντός της βασιλικής αυλής. Εκεί θα συναντήσει τον Βασιλέα ο οποίος θα τον αγκαλιάσει και τότε θα έχει τα πάντα. Θα ζήσει με τον Βασιλέα, θα συγκαθήσει στο βασιλικό τραπέζι και θα συνδειπνήσει μαζί Του• θα τα έχει όλα, όλα, όλα!

Ω αδελφοί μου, αυτά δεν είναι μόνο λόγια• αυτή είναι η ζωντανή και αγία αλήθεια. Διότι γνωρίζουμε ότι πολλοί μετανοημένοι -άνδρες, όσο και γυναίκες- τα έλαβαν όλα σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Πολλοί έχουν παρουσιαστεί από τον άλλο κόσμο κι έχουν αποδείξει την αλήθεια αυτών των λόγων δίνοντας μαρτυρία για το πώς ζουν τώρα ως υιοί και θυγατέρες του Βασιλέως. Αυτοί μετανόησαν εγκαίρως, όσο ζούσαν• υπάρχει χρόνος και για εμάς να μετανοήσουμε, αν επιθυμούμε να είμαστε μαζί τους ως κληρονόμοι της Βασιλείας.

Πολυεύσπλαχνε Κύριε, βοήθησέ μας να μετανοήσουμε, προτού πεθάνουμε, για να μπορούμε να ζούμε αιώνια!

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Ο πρόλογος της Αχρίδος: πνευματικό ημερολόγιο, Φεβρουάριος, εκδ. Άθως, σ.233-235

Ο Λάζαρος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, μετά την ανάστασή του, έζησε τριάντα περίπου χρόνια. Κατά την παράδοση, ήταν σκυθρωπός και αγέλαστος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, και αυτό οφειλόταν στα όσα είχε δει κατά την τετραήμερη παραμονή του στον Άδη. Καθ’ όλο αυτό το διάστημα δεν εγέλασε ποτέ, λέγει μια κυπριακή παράδοση, παρά μόνο μια φορά όταν είδε μια γυναίκα του λαού να κλέβει από ένα μπακάλικο ένα πήλινο δοχείο, μια «τσούκα».
Τότε ο άγιος χαμογέλασε κι είπε: Για δέστε: Το ένα χώμα (η γυναίκα) κλέβει τ’ άλλο (τη τσούκα).

Ιωαννικιος_eH9H6fjw57k (1)

Γέροντας Σωφρόνιος του Έσσεξ

Με τη μετάνοιά μας, δε ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα· ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου, το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου.
Καλύτερα, ασφαλώς να μην αμαρτήσουμε. Αλλά όταν η μετάνοια είναι πύρινη, μπορεί να αποκαταστήσει κάθε απώλεια.
Οφείλουμε να φυλάξουμε το πνεύμα της μετανοίας κατά τη διάρκεια όλης της ζωής μας μέχρι τέλους. Η μετάνοια είναι η βάση κάθε ασκητικής και πνευματικής ζωής.
Μπορούμε να κλαίμε για ώρες, για εβδομάδες, για χρόνια, μέχρις ότου το είναι μας να αναγεννηθεί ολοκληρωτικά από το λόγο του Χριστού, από τις εντολές Του και προπαντός από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος

Όταν κλαίη ο άνθρωπος και προσεύχεται, τότε το όνομα του Χριστού μπαίνει μέσα στην καρδιά σαν άγκυρα.

Όταν εισέλθη μέσα μας κάποιος λογισμός ή μια παράνομη αγάπη, αυτό φεύγει με το κλάμα. Με τα δάκρυα, φεύγει οποιοδήποτε κακό από την ψυχή.

Τα δάκρυα είναι απαραίτητα στην προσευχή και γενικά στην πνευματική ζωή. Δεν χρειάζονται πολλά δάκρυα, αλλά έστω και μια σταγόνα με εσωτερικό καρδιακό πένθος. Αυτό το πένθος έχει μεγάλη σημασία. Είναι αδύνατη η κατάνυξη χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα είναι ένδειξη ότι ο νους ενώθηκε με την καρδιά εν Αγίω Πνεύματι, γι’ αυτό οι Πατέρες δίδουν μεγάλη σημασία στα δάκρυα κατά την προσευχή.

Συνιστώ στους μοναχούς έξω αν είναι πρόσχαροι, όπως είναι οι Άγγλοι. Όταν όμως μπαίνουν στο κελλί τους, αμέσως με το κλείσιμο της πόρτας να αρχίζουν το κλάμα, μέσα σε πένθος.
– Όταν δεν υπάρχη ώρα για ευχή με το κομποσχοίνι, τότε αυτή αντικαθίσταται με το πένθος και το κλάμα.

Τα δάκρυα είναι απαραίτητα για τον Μοναχό και τον Χριστιανό. Υπάρχουν δάκρυα κοσμικά και δάκρυα θεϊκά. Η διάκριση μεταξύ τους φαίνεται από το ότι τα κοσμικά-εγωϊστικά δάκρυα προέρχονται από την περιφρόνηση των ανθρώπων, από την απώλεια των κοσμικών αξιών και των αγαθών, ενώ τα πνευματικά-θεϊκά δάκρυα προέρχονται από την μετάνοια, την επιθυμία της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής.

Ο Μοναχός ομοιάζει με τους εμπόρους. Οι έμποροι την μία μέρα κερδίζουν εκατομμύρια δραχμές και την άλλη μέρα τίποτε ή τα χάνουν όλα. Έτσι συμβαίνει και στον μοναχό. Κερδίζει μια μέρα με τα δάκρυα και την προσευχή και την άλλη μέρα τα χάνει όλα με την φλυαρία.

Η απλανής προσευχή γίνεται – έρχεται με το κλάμα. Αν θέλη κανείς να γίνη πραγματικός μοναχός, πρέπει να μάθη να προσεύχεται. ….Όταν ο μοναχός συνηθίση να κλαίη με αυτόν τον τρόπο και το Μοναστήρι του γίνεται εμπόδιο, τότε βγαίνει στην έρημο. Όταν έρχωνται αυτόματα κλάματα μέσα σε διαρκές πένθος, τότε αυτό είναι μια απόδειξη ότι πρέπει να ησυχάση στην έρημο. Όταν κάποια μέρα ο μοναχός κλαύση για δυό-τρεις ώρες με καθαρό λογισμό, τότε ο νους του μπορεί να βρίσκεται στον Θεό για πολλές ημέρες και να μην αποσπάται από εκεί και να μη χρειασθή να κάνη την καθιερωμένη προσευχή και τον κανόνα.

Να κλαίτε για να μην  ξηρανθούν οι καρδιές σας!

Καταγώγια μοναστών, αθροίσθητε ως άρνες λογικοί, τω αρχιποίμενι Χριστώ, υπαντήσαι νυν κλαδηφόροι, προέρχεται θέλων, ως αρνίον σφαγήναι ο Κύριος, όπως την του λύκου, εξάρη τυραννίδα. ” (Όρθρος Παρασκευής).

Μαρτυρικόν

Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζετε, και πάσαν νόσον θεραπεύετε, και νυν πρεσβεύσατε, ρυσθήναι των παγίδων του εχθρού, τας ψυχάς ημών δεόμεθα.

Comments are closed.