iconandlight

Iconography and Hand painted icons


The Protection of our Most Holy Theotokos and Mother of God “Quick to Hear”

Παναγία η ΓοργοϋπήκοοςMother of God Quick to Hear-Gorgoepikoos-Скоропослушницу-Bogorodica Brzopomocnica-Gorgoipikos

The Protection of our Most Holy Theotokos
(Commemorated on October 28 in the Greek tradition.)

Mother of God “Quick to Hear”

Commemoration of the apparition of the Pillar with the Robe of the Lord under it at Mtskheta in Georgia (Светицховели- სვეტიცხოველი )

St Sidonia of Georgia(1th century)
St Sidonia,disciple of St. Nina and Abiatar of Georgia (4th century)
Holy Emperor Mirian III of Iberia and Empress Nana of Mtskheta, Georgia, Equals-to-the-Apostles (4th century

Commemorated on October 1

My icon shall be called “She who is Quick to Hear, for I shall speedily fulfill the petitions of those who hasten to it.”
by Saint Nikolai Velimirovič

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου_ Protection of our Most Holy Lady the Mother of God _ Покров Пресвятой Богородицы _-Покров Пресвятой Богородицы pokrov_014From time immemorial, the Church has celebrated the Most-holy Theotokos as the patroness and protectress of the Christian people, who, by her intercessory prayers, implores God’s mercy for us sinners. The help of the Most-holy Mother of God has been clearly shown numerous times, to individuals and to nations, in peace and in war, in monastic deserts and in densely populated cities. The event that the Church commemorates and celebrates today confirms the Theotokos’ consistent protection of Christian people. On October 1, 911, during the reign of Emperor Leo the Wise, there was an All-night Vigil in the Blachernae Church of the Mother of God in Constantinople. The church was full of people. St. Andrew the Fool-for-Christ was standing in the rear of the church with his disciple Epiphanius. At four o’clock in the morning, the Most-holy Theotokos appeared above the people, holding her omophorion outstretched as a protective covering for the faithful. She was clothed in gold-encrusted purple, and shone with an ineffable radiance, surrounded by apostles, saints, martyrs and virgins. St. Andrew said to Blessed Epiphanius: “Do you see, brother, the Queen and Lady of all praying for the whole world?” Epiphanius replied: “I see, Father, and am struck with amazement!” The Feast of the Protection was instituted to commemorate this event, and to remind us that we can prayerfully receive the unceasing protection of the Most-holy Theotokos in any time of difficulty.

The Prologue from Ohrid: Lives of Saints by Saint Nikolai Velimirovič for Old Calendar date October 1, and New Calendar date October 14.

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου_ Protection of our Most Holy Lady the Mother of God _ Покров Пресвятой Богородицы ___pokrova07

Troparion The Protection of our Most Holy Lady the Mother of God (Tone 4)
Today the faithful celebrate the feast with joy
illumined by your coming, O Mother of God.
Beholding your pure image we fervently cry to you:
“Encompass us beneath the precious veil of your protection;
deliver us from every form of evil by entreating Christ,
your Son and our God that He may save our souls.”

Troparion Icon of the Mother of God “Quick to Hear”, in Tone IV:
Let us make haste to the Theotokos amid our misfortunes,
and fall down now before her holy icon,
crying out with faith from the depths of our soul:
Hearken quickly to our entreaty, O Virgin,
in that thou art called ‘she who is quick to hear’
For thee do we, thy servants,
have as a ready helper in our needs.

Direct the desiring power of our soul to divine zeal, that it may thereby love God wholly and ever strive towards Him as the all-blessed End of desire.

Through the prayers of Thy most pure Mother, Lord Jesus Christ, have mercy on us!

https://iconandlight.wordpress.com/orthodox_greek_icons_blog/

Σβετιτσχοβέλι Μτσχέτα_Светицховели- სვეტიცხოველი- Mtskheta in Georgiap_Svetitskhoveli_in_the_city_of_Mtskheta__Photo_by_Gia_Chkhatarashvili

Advertisement


Παναγία η Γοργοϋπήκοος και ο εορτασμός του Ζωοδόχου Στύλου (Σβετιτσχόβελι) με τον Άρραφο Χιτώνα του Κυρίου στη Mtskheta της Γεωργίας

Παναγία η ΓοργοϋπήκοοςPanagia-Gorgoepikoos-Скоропослушницу-

Παναγία η Γοργοϋπήκοος

Εορτασμός της εμφάνισης του Ζωοδόχου Στύλου (Σβετιτσχόβελι) με τον Άρραφο Χιτώνα του Κυρίου στη Mtskheta της Γεωργίας (4ος αι.)

Άγιοι ισαπόστολοι Βασιλείς της Γεωργίας Μιριάν και Νάνα (4ος αι.)
Αγία Σιδωνία (33 μ.Χ.)
Αγία Σιδωνία, μαθήτριας της Αγίας Νίνα και Αγίου Αβιάθαρ της Mtskheta (4ος αι.)

Εορτάζουν στις 1 Οκτωβρίου

Απολυτίκιον Παναγίας Γοργοεπηκόου Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης

Ως θεοβρυτον κρήνη των αύλων χαρίτων σου την θαυματουργόν Σου εικόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες εκ ταύτης των θαυμάτων τας ροάς αντλούμε δαψιλώς ως εξ Εδέμ συ γαρ Γοργουπήκοος βοηθός πέλεις των εκβοώντων σοι Δόξα τοις σοις χαρίσμασιν Αγνή,δόξα τη παρθενία Σου ,δόξα τη προς ημάς Σου ανεκφράστω προνοία Άχραντε.

Παναγία η ΓοργοϋπήκοοςMother of God Quick to Hear0Скоропослушницу-Brzopomocnica 1

Απολυτίκιον Αρράφου του Χριστού Χιτώνος. Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.

Προσκυνούντες τον τόπον εναποθέσεως του Σού Αρράφου Χιτώνος, Λόγε Θεού και Θεέ, οι πιστοί πανευλαβώς Σε ικετεύομεν· Εν τη ενότητι της Σης αγαπήσεως ημάς συντήρει εις τους αιώνας και στίφη αιρετιζόντων δίωκε, Σώτερ, η Αλήθεια.

Κοντάκιον Αρράφου του Χριστού Χιτώνος. Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω.

Μετανοίας με χιτώνα τάχος ένδυσον
και αεί με εν ενότητι συντήρησον
μετ’ αγίας Εκκλησίας Σου, Ζωοδότα,
του Αρράφου Σου Χιτώνος τόπον άγιον
εν Ματσχέτα προσκυνούντα, Λόγε Κτίσαντος
και κραυγάζοντα· Δόξα, Σώτερ, τω κράτει Σου.

Σβετιτσχοβέλι Μτσχέτα_Светицховели- სვეტიცხოველი- Mtskheta in GeorgiaSvetitskhoveli_fresco._King_Mirian

Μτσχέτα_Mtskheta_Мцхе́та _მცხეთა__Georgia_Mtskheta_IMG_9184_1990

 


The Saint Gregory Enlightener of Armenia spent fourteen years in that pit, forgotten by the entire world, but not by God.Saint Nikolai Velimirovič

Saint Gregory Enlightener of Armenia

Commemorated September 30

by Saint Nikolai Velimirovič

Γρηγόριος φωτιστής της Αρμενίας_Saint Gregory the Enlightener, Bishop of Armenia_Святой Григорий Просветитель Армении_0b3d180d0b8d0b3d0bed180d0b8d0b9-d0b0d180d0bcd18fd0bdd181d0bad0b81Marvelous changes occur daily in the destiny of men-in the present, as in times past. Those humiliated for the sake of God’s righteousness are raised to great heights, and the blasphemers of the Faith are converted to servants of the Faith. King Tiridates threw St. Gregory into a deep pit. The saint spent fourteen years in that pit, forgotten by the entire world, but not by God. Who among men could have thought that the greatest light of the Armenian people was to be found in the darkness of a pit? And who would have ever thought that the powerful and tyrannical King Tiridates would one day save the life of that same Gregory, whom he had condemned to death, and would help him more than the rest of the whole world could help him? After fourteen years, God revealed Gregory as still alive. Gregory then miraculously healed the insane king. King Tiridates, the unrestrained persecutor of Christ, was baptized and became the greatest zealot for the Christian Faith! It could be said that, with God’s help, Gregory and Tiridates were both drawn out of the pit of darkness-Gregory a physical one, and Tiridates a spiritual one. Oh, the infinite wisdom of God in governing the destinies of men! The formerly wild and passionate Tiridates was softened and ennobled so much by repentance and the Christian Faith, that he came to resemble St. Gregory more than his old, unrepentant self.

The Prologue from Ohrid: Lives of Saints by Saint Nikolai Velimirovič for Old Calendar date September 30, and New Calendar date October 13.
http://livingorthodoxfaith.blogspot.gr/2010/04/prologue-september-30-october-13.html

Troparion Saint Gregory Enlightener of Armenia (Tone 4)

By sharing in the ways of the Apostles, you became a successor to their throne. Through the practice of virtue, you found the way to divine contemplation, O inspired one of God; by teaching the word of truth without error, you defended the Faith, even to the shedding of your blood. Hieromartyr Gregory entreat Christ God to save our souls.


Άγιος Γρηγόριος Φωτιστής της Αρμενίας κι ο λάκκος ,Khor Virap, όπου ήταν φυλακισμένος

Άγιος Γρηγόριος Φωτιστής της Αρμενίας

Εορτάζει στις 30 Σεπτεμβρίου

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__Γρηγόριος ΑρμενίαςГригорий Армянский, сщмч. ΑΓ ΟΡΟΣ ΖΩΡΖΗΟ άγιος Γρηγόριος έζησε επί βασιλείας Διοκλητιανού (284-305 μ.Χ.). Ήταν Πάρθος κατά την καταγωγή, υιός του Ανάκ, συγγενής του Κουσαρώ, βασιλιά της Αρμενίας.

Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία με το βασιλιά των Περσών Αρτασείρα, σκότωσε τον Κουσαρώ. Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν το φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος.

Μετά από χρόνια όταν ο γιός του Κουσαρώ, ο Τηριδάτης έγινε βασιλιάς της Αρμενίας, συνέλαβε τον Γρηγόριο  ως χριστιανό και υπέμεινε γι’  αυτό πολλές τιμωρίες και βασανιστήρια. Όταν έμαθε μάλιστα ο Τηριδάτης ότι είναι υιός του Ανάκ του Πάρθου, που δολοφόνησε τον πατέρα του, του έδεσε τα χέρια και τα πόδια και τον έστειλε στην πόλη Αρταξά στο Khor Virap , όπου τον έριξαν σε βαθύ λάκκο, γεμάτο από θηρία και ερπετά. Στον λάκο αυτό έζησε δεκαπέντε χρόνια, τρεφόμενος κρυφά από μία γυναίκα χήρα.

Στο μεταξύ ο Θεός, επέτρεψε ο βασιλιάς Τηριδάτης να παραφρονήσει, έτρωγε τις σάρκες του και ζούσε μαζί με τα γουρούνια στα βουνά. Η αδελφή του Κουσαροδούκτα είδε τότε ένα όνειρο κι άκουσε φωνή που έλεγε: Αν δεν βγει από τον λάκκο ο Γρηγόριος, ο Τηριδάτης δεν πρόκειται να γίνει καλά. Πράγματι, η Κουσαροδούκτα απελευθέρωσε τον Γρηγόριο, ενώ την ίδια ώρα θεραπεύτηκε κι ο βασιλιάς ,μετανόησε ,βαπτίσθηκε χριστιανός με όλο του το έθνος και ανακήρυξε το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους της Αρμενίας το 301 μ.Χ. Ο θείος Γρηγόριος έγινε επίσκοπος της Αρμενίας,βάπτισε στον Ευ­φράτη ποταμό τον Τιριδάτη και πολλούς Αρμενίους, Ασσυρίους και Πέρσες,έχτισε Ναούς προς τιμήν της αγίας μάρτυρος Γαϊανής και των άλλων παρθένων και πολλούς άλλους .Τελικώς ανεχώρησε στα υψηλότατα βουνά της Aρμενίας, κοντά στα σπήλαια του Manayark στο Όρος Sebuh και εκεί ησύχασε κατά τον πόθον πού είχε σε έρημο τόπο. Μετά το θάνατό του, το σώμα του μεταφέρθηκε στο χωριό Thodanum (T’ordan, σημερινο Doğanköy, κοντά στο Erzincan).

Έτσι λοιπόν διαπεράσας ο μακάριος τον δρόμο της ζωής του, μαρτυρικώς, αποστολικώς, και ασκητικώς, μεταβαίνει προς τον Κύριο τον ποθούμενο ειρηνικά στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους 325 μ.Χ.

Khor Virap (σημαίνει «βαθύς λάκκος» ή «βαθύ πηγάδι») είναι ένα Αρμενικό μοναστήρι που βρίσκεται στην πεδιάδα Αραράτ στην Αρμενία, περίπου 100 μέτρα κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, περίπου 8 χιλιόμετρα νότια της Artashat. Είναι  τόπος μεγάλου προσκυνήματος λόγω του ότι είναι ο λάκκος όπου ήταν φυλακισμένος εδώ για 14 χρόνια ο άγιος Γρηγόριος από τον βασιλιά Τιριδάτη. Το πηγάδι είναι σε βάθος 60 μέτρων, μια μεγάλη σκάλα κατεβαίνει σε ένα μεγάλο κελί ,τη φυλακή του αγίου.

Απολυτίκιον Aγίου Γρηγορίου Επισκόπου Αρμενίας  Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τη γεωργία, ενεούργησας, βροτών καρδίας, κατασπείρας την του Λόγου επίγνωσιν, και λαμπρυνθείς μαρτυρίου τοις στίγμασιν, ιεραρχία Γρηγόριε έφανας. Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Μεγαλυνάριον.

Γρήγορος τοις τρόποις αναδειχθείς, προς θεογνωσίας, διεγείρεις τον φωτισμόν, τους τη δυσσεβεία, υπνώττοντας αθλίως,  Γρηγόριε τρισμάκαρ, αξιοθαύμαστε.Γρηγόριος ΑρμενίαςГригорий Армянский, сщмч.5225

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__ Khor Virap_ βαθύς λάκκος_ Хор Вирап_ Խոր Վիրապ_55092584

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__ Khor Virap_ βαθύς λάκκος_ Хор Вирап_ Խոր Վիրապ_Khor_Virap_1153

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__ Khor Virap_ βαθύς λάκκος_ Хор Вирап_ Խոր Վիրապ_Khor-virap-alex-amirbekyan

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__ cell at Khor Virap_ βαθύς λάκκος_ Хор Вирап_ Խոր Վիրապ_P1050475-600x450-90-5

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__ cell at Khor Virap_ βαθύς λάκκος_ Хор Вирап_ Խոր Վիրապ_khor-virap-monastery11

Γρηγόριος Αρμενίας Φωτιστής _St. Gregory the Illuminator of Armenia_ Святой Григорий Просветитель Армении__ Khor Virap_ βαθύς λάκκος_ Хор Вирап_ Խոր Վիրապ_ararat4


God rules the world—only God, and no one else. Archimandrite John (Krestiankin) of the Pskov-Caves

Хора (Константинополь)_архив мастерской Красавиных.www.sankire.ru (6)

Archimandrite John (Krestiankin) of the Pskov-Caves 

There are no forgotten people in God, and God’s Providence watches over everyone. God rules the world—only God, and no one else.”

The world is governed by God’s Providence alone, and in this is salvation for one who believes; in this is the strength to endure earthly sorrows.”

My dears, the world is governed by God’s Providence and not by us mortals.”

I will tell you from experience that the sooner we accept what God has given us, the easier it will be to bear God’s good yoke, His easy yoke. It becomes heavy from our inner resistance.”

The main thing in spiritual life is faith in God’s Providence and discernment with counsel.”

Remember, my child, that the most valuable thing is to learn to commit yourself entirely to God’s will.”

Lord! You know all things; do with me as You will. Amen.”


Όταν νομίζουμε ότι ο Θεός κλείνει μια πόρτα , να είμεθα βέβαιοι ότι ανοίγει ένα παράθυρο. π.Στεφάνου Αναγνωστόπουλου

Όταν νομίζουμε ότι ο Θεός κλείνει μια πόρτα , να είμεθα βέβαιοι ότι ανοίγει ένα παράθυρο.

ΧΡΙΣΤΟς_Christ_Δε χρειάζεται ο άνθρωπος να απελπίζεται για κανέναν, ούτε για τον εαυτό του ούτε για τους άλλους, πολύ δέ περισσότερο για τα μέλη της οικογένειάς του. Όταν βλέπουμε ή νομίζουμε ή θεωρούμε ότι ο Θεός κλείνει μια πόρτα , να είμεθα βέβαιοι ότι κλείνει μέν την πόρτα, αλλά ανοίγει ένα παράθυρο.Και δεν ανοίγει μόνο ένα, αλλά ίσως και δύο και τρία και πέντε, οπότε κλείνοντας την πόρτα, μπορεί να μην στείλει το φως απο την πόρτα, αλλά θα το στείλει οπωσδήποτε από το παράθυρο.Θα έλθει και φως και δροσιά και Χάρις και ενέργεια Θεού. Επομένως, να περιμένουμε τη Χάρι να ενεργήσει. Εκείνο, που πρέπει να γίνει, είναι να εκμεταλλευώμεθα εμείς το φως, που μπαίνει μέσα από αυτό ή από αυτά τα παράθυρα.Μην το αφήνουμε να πηγαίνει χαμένο, διότι έρχεται νυξ ( το λέει και η Γραφή ) και όταν θα έλθει η νύχτα, τότε πιθανόν να είναι αργά. Να εκμεταλλευώμεθα τον καιρό τώρα, διότι ” οι καιροί ου μενετοί “, όχι μόνο γιατί δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο, αλλά δεν ξέρουμε τί καιροί θα έλθουν κι αν θα είναι καλοί και κατάλληλοι για τη σωτηρία μας. Προσοχή λοιπόν!!!

Απο το βιβλίο: π.Στεφάνου Αναγνωστόπουλου Ιερέως, ΑΝΑΣΑΣΜΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ

«Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ. τω Θεώ παραθώμεθα»


Prophet Baruch,the disciple and faithful friend of the great prophet Jeremiah.

The Holy Prophet Baruch

Commemorated on September 28
Βαρούχ προφήτης_Baruch prophet_ Варух Пророк_p186ffgsl21sh3uqs1dksj8d18il3He was a disciple and faithful friend of the great prophet Jeremiah. He prophesied the return of the Jews from the Babylonian Captivity, the destruction of Babylon, and the coming of the Son of God to earth. It is held that he was slain by the Jews in Egypt, as was the Prophet Jeremiah, in the seventh century before Christ.

The Prologue from Ohrid: Lives of Saints by Saint Nikolai Velimirovič for Old Calendar date September 28, and New Calendar date October 11

The Holy Prophet Baruch was an inseparable companion, disciple, friend and scribe of the great Prophet Jeremiah (May 1). Baruch meaning “Blessed”.He wrote an entire scroll of his prophetic sayings and read them to the people in the Temple of Jerusalem. Together with his teacher, St Baruch grievously lamented the destruction of Jerusalem by Nebuchadnezzar, and he taught and censured the Jews, and he suffered spite and vexation from them. He witnessed the stoning of the holy Prophet Jeremiah, and buried his body.The holy Prophet Baruch prophesied the return of the Jews from the Babylonian Captivity, and the desolation of Babylon. He clearly prophesied the coming into the world of the Son of God, Who would “dwell with mankind.” His prophecy begins with the words, “He is our God, and no other can compare with Him” (Bar 3:36).

Troparion Prophet Baruch— Tone 8

You were worthy of the light of prophecy . Becoming a companion to Jeremiah.  You foretold the self-emptying of God the Word , Which he wrought for the salvation of the world.  Now all heirs of his kingdom honor you, O holy Prophet Baruch!


Προφήτης Βαρούχ ο «Ευλογημένος», αφοσιωμένος φίλος και μαθητής του προφήτη Ιερεμία

Προφήτης Βαρούχ

Εορτάζει στις 28 Σεπτεμβρίου

Βαρούχ προφήτης_Baruch prophet_ Варух Пророк_p186ffgsl21sh3uqs1dksj8d18il3Ο Προφήτης Βαρούχ ήταν αχώριστος σύντροφος, μαθητής,αφοσιωμένος φίλος και γραφέας του μεγάλου προφήτη Ιερεμία (1 Μαΐου). «Μπαρούχ», σημαίνει «ευλογημένος», έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν φιλαλήθης και θαρραλέος.Ο Βαρούχ στο ομώνυμό του βιβλίο μέσα στην Αγία Γραφή, προλέγει καθαρά για την ενανθρώπηση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οταν ήταν φυλακισμένος ο Ιερεμίας,  έγραψε με υπαγόρευσή του προφητείες, με την εντολή να τις αναγνώσει στο λαό και τους άρχοντες σε ημέρα νηστείας (Ιερεμίας 36,8). Είχε την ευλογία του Θεού, όπως δηλώνει το ίδιο το όνομά του, που στα ελληνικά μεταφράζεται «Ευλογημένος». Αυτή την ευλογία μεταφέρει και μεταδίδει και σε μας μέσα από τα πέντε κεφάλαια του προφητικού βιβλίου του.Ο Βαρούχ υπέστη και φυλάκιση, διότι οι Ιουδαίοι τον μισούσαν για τη φιλαλήθη και θαρραλέα του γλώσσα. Τον κατηγορούσαν μάλιστα, ότι αυτός παρακινούσε εναντίον τους τον προφήτη Ιερεμία. Μαζί με το δάσκαλό του, θρήνησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αιτία της ερημώσεως της Ιερουσαλήμ (586 π.Χ.) και της αιχμαλωσίας των κατοίκων της, λέγει, είναι η παράβαση του νόμου, η περιφρόνηση του κηρύγματος των προφητών. Μπορούν όμως όλα να διορθωθούν, αν ο λαός μετανοήσει ειλικρινά και αλλάξει ζωή. 

***

Πώς έγινε η άλωση της Ιερουσαλήμ

Εκείνες τις μέρες είπε ο Κύριος στον Ιερεμία:
Ιερεμία, σήκω και βγές από την πόλη μαζί με το Βαρούχ, επειδή πρόκειται να την αφανίσω για το πλήθος των αμαρτιών των κατοίκων της. Εσείς θα γλιτώσετε, γιατί οι προσευχές σας είναι σα στύλοι ακλόνητοι ανάμεσα τους, και περικυκλώνουν την πόλη σαν ένα διαμαντένιο τείχος.Βγές λοιπόν τώρα κιόλας έξω απ’ αυτήν, πριν την πολιορκήσουν οι στρατιωτικές δυνάμεις των Χαλδαίων. Σε παρακαλώ, Κύριε, είπε ο Ιερεμίας, δούλος Σου είμαι κι επίτρεψέ μου να σου πω κάτι.
Μίλησε, είπε ο Κύριος.
Κύριε, παραδίνεις αυτή την πόλη στα χέρι των Χαλδαίων, για να ‘χουν μετά να καυχιόνται πώς την κυρίεψαν; Κύριε μου, αν είναι θέλημα Σου να χαθεί η πόλη, ας αφανιστεί καλύτερ’ απ’ τα χέρια Σου. Όχι απ’ τους Χαλδαίους.
Και είπε ο Θεός:
Εσύ σήκω και φύγε. Και μην ανησυχείς, οι Χαλδαίοι δεν πρόκειται να καυχηθούν. Γιατί μόνοι τους δε μπορούν να μπουν στην Ιερουσαλήμ, αν εγώ δεν τους ανοίξω τις πύλες της. Πήγαινε στο Βαρούχ και πες του ότι σου είπα. Και την έκτη ώρα της νύχτας ελάτε στα τείχη. Και θα δείτε ότι, αν δεν ανοίξω εγώ τις πύλες, οι εχθροί δε θα μπορέσουν να μπουν.
Βαρούχ προφήτης_Baruch prophet_ Варух Пророк_Baruch_(Kirillo-Belozersk) Αυτά είπε ο Θεός κι απομακρύνθηκε από τον Ιερεμία. Εκείνος πήγε και τα φανέρωσε όλα στο Βαρούχ. Τότε ήρθαν μαζί στο Ναό, ξέσκισαν τα ρούχα τους, έριξαν χώμα στα κεφάλια τους και θρηνούσαν για πολύ.
Την έκτη ώρα σηκώθηκαν και ήρθαν στα τείχη της πόλης. Εκεί άκουσαν ήχους από σάλπιγγες. Είχαν έρθει άγγελοι από τον ουρανό με λαμπάδες στα χέρια και στάθηκαν στα τείχη. Όταν τους είδαν οι προφήτες, έκλαψαν πικρά: Τώρα διαπιστώνουμε πώς είν’ αληθινός ο λόγος πού λάλησε ο Θεός.
Και ικέτεψαν τους αγγέλους: Σας παρακαλούμε, μην καταστρέψετε την πόλη πριν μιλήσουμε στο Θεό.
Στράφηκε τότε ο Ιερεμίας στο Θεό: Σε παρακαλώ, Κύριε, πρόσταξε να Σου μιλήσω!
Μίλησε!
Να, μάθαμε πώς θα παραδώσεις την Ιερουσαλήμ στα χέρια των έχθρων της και θα συρθεί αιχμάλωτος ο λαός Σου στη Βαβυλώνα. Λοιπόν, τι να κάνουμε τ’ άγια σκεύη του Ναού Σου;

Να τα παραδώσεις στη γη, λέγοντας της: “Άκουσε γη τη φωνή του Θεού, πού σε δημιούργησε, πού σ’ έβαλε πάνω στα νερά των θαλασσών, πού σε σφράγισε μ’ εφτά καιρούς, και πάρε αυτά πού θα σε ομορφαίνουν. Πάρε και φύλαξε τ’ άγια σκεύη της λειτουργίας, μέχρι να συναθροιστεί πάλι ο αγαπημένος λαός”.
Σε παρακαλώ Κύριε, είπε πάλι ο Ιερεμίας στο Θεό, τι να κάνω με τον Αιθίοπα Αβιμέλεχ, πού πολύ ευεργέτησε εμένα, το δούλο Σου; Αυτός είναι που μ’ έβγαλε από το λάκκο του βορβόρου, όπου με είχαν ρίξει, και δε θέλω να δει τον αφανισμό της πόλης, γιατί ‘ναι μικρόψυχος και θα πεθάνει απ’ το φόβο του.
Στείλε τον στο αμπέλι του Αγρίππα και θα τον σκεπάσω με τη σκιά του όρους μέχρι να επιστρέψει ο λαός από την αιχμαλωσία.
Μετά απ’ αυτά, έφυγαν οι προφήτες και πήγαν στο Ναό. Πήραν τα σκεύη της λειτουργίας και τα έκρυψαν στη γη, καθώς τους είχε παραγγείλει ο Θεός.

Ήταν η ώρα που βασίλευε ο ήλιος.
Και να! Ο στρατός των Χαλδαίων ήρθε και κύκλωσε την Ιερουσαλήμ. Και σάλπισε ο μεγάλος άγγελος, λέγοντας:
Μπείτε μέσα στην πόλη όλοι οι Χαλδαίοι! Να, σας άνοιξα την πύλη!
Τότε ο Ιερεμίας πήρε τα κλειδιά του Ναού, βγήκε από την πόλη, τα έριξε μπροστά στον ήλιο και είπε:
Πάρε τα και φύλαξε τα μέχρι τη μέρα πού θα σου τα ζητήσει ο Κύριος. Γιατί εμείς δε βρεθήκαμε άξιοι να τα φυλάξουμε.

Ο βασιλιάς Σεδεκίας πήρε γι’ ανόητες φλυαρίες τα λόγια του προφήτη.Γι` αυτό και δε σώθηκε απ’ την πολεμική ορμή των Βαβυλωνίων. Ο Ναβουζαρδάν,ο αρχιμάγειρας του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, μπήκε στην Ιερουσαλήμ και της έβαλε φωτιά απ’ άκρη σ’ άκρη, ενώ το Ναό του Θεού τον έκανε σκόνη, καθώς είχε προφητέψει ο Ιερεμίας…

Απ’το βιβλίο: Διηγήσεις φοβερές και ωφέλιμες, Ι. Μ. Παρακλήτου Ωρωπού, Αττικής ,1992

Απολυτίκιον. Ήχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Προφητικής αξιωθείς λαμπηδόνας, Ιερεμία τω κλεινώ συνεδέθης, και τούτω ομοδίαιτος εγένου σοφέ, όθεν προηγόρευσας, θεηγόρω σου γλώττη, την του Λόγου κένωσιν, εις ανάπλασιν κόσμου, ης μετασχόντες πίστει αληθεί, Βαρούχ Προφήτα, ενθέως τιμώμεν σε.


as everywhere is an earthly paradise for humble souls…Holy Elders of Optina

Spiritual Counsels of the Holy Elders of Optina

ΟΠΤΙΝΑ SoborOptinskihStartsevWherever we may decide to withdraw to or resettle, we will drag along our inner chaos, for just as everywhere is an earthly paradise for humble souls, for the proud everywhere will be torture and hard labor, worse than death.  Do not assume that you will have quiet outside your present environment, but seek it in the spirit of humility of Christ and within your own heart.

There never was and there never will be a place on earth free from sorrows.  The only sorrowless place possible is the heart, when the Lord is present there.

ascens

The Morning Prayer of the Elders of Optina

O Lord, grant that I may meet all that this coming day brings to me with spiritual tranquility. Grant that I may fully surrender myself to Thy holy Will.

At every hour of this day, direct and support me in all things. Whatsoever news may reach me in the course of the day, teach me to accept it with a calm soul and the firm conviction that all is subject to Thy holy Will.

Direct my thoughts and feelings in all my words and actions. In all unexpected occurrences, do not let me forget that all is sent down from Thee.Grant that I may deal straightforwardly and wisely with every member of my family, neither embarrassing nor saddening anyone.

O Lord, grant me the strength to endure the fatigue of the coming day and all the events that take place during it. Direct my will and teach me to pray, to believe, to hope, to be patient, to forgive, and to love. Amen.


Αγάπησε την ησυχία και την σιωπή. Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης

ΑΣΚΗΤΗΡΙΟ-προσευχομενος_praying _Молитва _4533c59b91ca66294f300648a282 4Γέροντας Ιερώνυμος της Αιγίνης

Το Πνεύμα δεν αγαπά ούτε πολλές συναναστροφές, ούτε φιλίες! Όλα αυτά να τα αποφεύγεις.

Θέλεις να αγαπάς πολύ τους ανθρώπους; Αγάπησε πολύ τον Χριστό μας και θα δεις πόσο θα αγαπάς και τους ανθρώπους και ας μη τους βλέπεις.

Πάντοτε και τον κάθε άνθρωπον, ολίγον σε απόστασιν να κρατάς. Ήλθε; Καλώς ήλθε! Δεν ήλθε; Καλώς δεν ήλθε. Δηλ. να είσαι απαθής.

Σε κανέναν μη λες το μυστικό σου ή τι κάνεις. Με δύο τρία λόγια, Όταν σε ρωτούν, να κόβεις, να τελειώνεις.

Μη δένεις τον νου σου με άνθρωπο. Μη λέγεις τους λογισμούς σου και το μυστικό σου εις κανένα! Οι άνθρωποι μεταβολή παίρνουν.

Άλλοι πάλι, παντού, αλλού τρέχουν για να βρουν χαρά και ηρεμία, μόνον στον Χριστόν μας δεν τρέχουν.

Επικοινωνίες κόψε! Σε φθάνουν τα δικά σου!

Οι άλλοι, ότι γράμματα ξέρουν, αυτά και σου λένε. Τα δικά τους ζουν, τα δικά τους ξέρουν, αυτά σου λένε. Τα δικά σου δεν τα ζουν, δεν τα ξέρουν, δεν τα αγαπούν! Πώς λοιπόν αφού δεν γνωρίζουν τη γλώσσα σου, θέλεις να σου μιλήσουν!

Στον άλλο να λέγεις τόσα, όσα νομίζεις ότι θα σηκώσει, όχι περισσότερα.

Αγάπησε την ησυχία και την σιωπή. Ν’ αποφεύγεις κατά το δυνατόν τους ανθρώπους.

Όλους ν’ αγαπάς, αλλά και κανένα “μην αγαπάς”, δηλαδή με κανένα μη δένεται ο νους σου εκτός του Χριστού μας.

Εις Διάκονο: Πρόσεχε! Είσαι καλός τώρα, αλλά και Άγγελοι πέφτουν. Να κλείνεσαι στο δωμάτιο σου, να μελετάς, να προσεύχεσαι. Αν δεν είναι ανάγκη, να μη βγαίνεις έξω. «Κάθου εις το κελλίον σου, λέγει ο Ισαάκ Σύρος και αυτό θα σε διδάξει τα πάντα». Η Όσια Μαρία ή Αιγύπτια, τεσσαράκοντα έτη, έζησε εις την έρημον και πρόσωπον άνθρωπου δεν είδε. Ξέρεις τι έπαθε;

– Τι Γέροντα;

Αγίασε!

Εις κληρικό: Όσο μπορείς απέφευγε τα έξω. Κλείσου στο δωμάτιο σου. Σφίξε τον νουν σου ν’ ανοίξει να δεις πνευματικόν φως. Να λέγεις πότε να φθάσεις στο δωμάτιό σου και να κλειστείς. Μελέτησε, προσευχήσου. Αν δεν θα είσαι ενισχυμένος, πώς θα ενισχύσεις άλλους; Και ο κόσμος τρέχει, ζητά την δίψα της ψυχής να ικανοποίηση από την Εκκλησία, από τα όργανά της, από το ράσο. Τι θα δώσεις αν δεν έχεις και πως θα έχεις αν δεν ζητήσεις από τον Θεόν; Να κοπιάζης στην προσευχή και μελέτη και θα ενισχύεσαι.

Ένας ευλογημένος (Ιερέας) άρχιζε το βράδυ προσευχή και μέχρι το πρωί δεν χόρταινε.