iconandlight

Iconography and Hand painted icons

Ο Χριστός ποτέ δεν εξευτέλισε οποιουσδήποτε αμαρτωλούς τόσο πολύ, όσο εξευτέλισε τους υποκριτές. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Προφήτης Ιεζεκιήλ

Εορτάζει στις 23 Ιουλίου

Ώ πωλητές του λόγου, ώ υποκριτές, πόσο άνοστη έγινε η ζωή απ’ τη σοφία σας! Πόσο βαριά και ασφυκτική έγινε η ατμόσφαιρα από τη λιπαρή σοφία σας για όλα τα πνεύματα που έχουν συνηθίσει στον αιθέρα και στο φως!
Πώς είναι δυνατόν να γίνεται σεβαστό το ψέμα; Έτσι αναρωτιέται ο άνθρωπος στου οποίου την καρδιά και το νου βρίσκεται η Αλήθεια.
Ώ πωλητές του λόγου, ώ υποκριτές! Είστε η κραυγαλέα απόδειξη εκείνης της κατάρας που κρέμεται πάνω από το ανθρώπινο γένος.
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Ιεζ. 34, 11 διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ιδού εγώ εκζητήσω τα πρόβατά μου και επισκέψομαι αυτά. 12 ώσπερ ζητεί ο ποιμήν το ποίμνιον αυτού εν ημέρα, όταν η γνόφος και νεφέλη εν μέσω προβάτων διακεχωρισμένων, ούτως εκζητήσω τα πρόβατά μου και απελάσω αυτά από παντός τόπου, ου διεσπάρησαν εκεί εν ημέρα νεφέλης και γνόφου.
(νεοελληνική απόδοση,11Διότι αυτά λέγει ο Κύριος Κύριος• Ιδού, εγώ θα αναζητήσω και θα φροντίσω και θα επισκεφθώ τα λογικά μου πρόβατα. 12 Όπως δε ένας στοργικός ποιμήν εις ημέραν σκότους και πυκνής νεφώσεως αναζητεί να εύρη το ποίμνιόν των ανάμεσα εις άλλα σκορπισμένα πρόβατα, έτσι και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά μου. Θα τα περισυλλέξω και θα τα επαναφέρω εις την μάνδραν των από κάθε τόπον, στον οποίον έχουν διασκορπισθή κατά την ημέραν εκείνην της πυκνής νεφώσεως και του σκότους…)

Υποκρισία: Το Κέλυφος του Θανάτου
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (Επίσκοπος Αχρίδος) 

Ιεζεκιήλ Προφήτης_Prophet Ezekiel_пророк Иезекииль-p191oa6giq9ulkla10s41jrh5bs7ΟΣΟ ΟΜΟΡΦΑ ο λαός μας στα Βαλκάνια διακοσμεί αυγά! Τόσο πιο όμορφα για να στολίση το Πάσχα. Για να αυξήση την χαρά του Πάσχα. Για να κάνη τους φιλοξενουμένους του πιο ευτυχείς. Κάποτε μάλιστα τα βαμμένα αυγά αποτελούν πραγματικά έργα τέχνης. Αν τα βαμμένα αυγά διατηρηθούν πάρα πολύ, σαπίζουν εσωτερικά και αναδίδουν μια ανυπόφορη δυσοσμία ή στο τέλος στεγνώνουν εντελώς.

Τότε είναι που το χρωματισμένο κέλυφος διατηρεί μέσα του τον θάνατο.

Πιο φοβερή είναι η εικόνα του Ιησού για τους υποκριτές, οι οποίοι είναι όμοιοι «τάφοις κεκονιαμένοις, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας» (Ματθ. κγ´ 27).

«Προσέχετε την ελεημοσύνην υμών μη ποιείν έμπροσθεν των ανθρώπων προς το θεαθήναι αυτοίς. ει δε μήγε, μισθόν ούκ έχετε παρά τω πατρί υμών τω εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. στ΄ 1).

Η δικαιοσύνη που είναι ευάρεστη στον Θεό, όπως απεκαλύφθη από τον Ιησού στο όρος των Μακαρισμών, είναι η ακόλουθη: έλεος, προσευχή, εμπιστοσύνη και πίστι στον Θεό ως τον μόνο Κύριο, έλλειψις στενοχώριας για την αύριο, αναζήτησις πριν από οτιδήποτε άλλο της Βασιλείας του Θεού, ύπαρξις πίστεως που να λαμβάνη από τον Θεό ότι θέλει, να βρίσκη ότι ζητά, να ανοίγη μια κλειστή θύρα, και επίσης: να μη κρίνης αυστηρά, να μη μετράς με ψεύτικο μέτρο, ώστε να μη σου συμβεί παρομοίως να μη κοιτάς το κάρφος στο μάτι του αδελφού σου, ενώ υποκριτικά κρύβεις το δοκάρι στο δικό σου μάτι να κάνης στον συνάνθρωπό σου ότι θα ήθελες να σου κάνουν. Όχι φόβος της στενής, αλλά καθαρής και αγίας οδού, η οποία οδηγεί στην ζωή, και αποφυγή της άνετης και εύκολης και πλατειάς οδού, η οποία οδηγεί στον θάνατο. Απόδοσις αγαθών καρπών στον Θεό τον Οικοκύρη, ο Οποίος σε φύτευσε σαν καλό δένδρο. Όχι υπερηφάνια για τα μεγάλα σου έργα, αλλά επιτέλεσις του κάθε πράγματος σύμφωνα με το θέλημα του Πατρός υμών του εν τοις ουρανοίς. Εκπλήρωσις στην πράξι όλων των παραγγελιών του Χριστού, και με τον τρόπο τούτο ανέγερσις του οίκου της αιωνιότητός σου, όπως ένας σοφός άνθρωπος, ο οποίος κτίζει το σπίτι του όχι στην άμμο, αλλά στον βράχο, ώστε ούτε οι καταιγίδες, ούτε οι άνεμοι, ούτε οι βροχές να μπορούν να το βλάψουν (βλ. Ματθ., κεφ. ζ´ 24-25).
Οι Φαρισσαίοι, οι Γραμματείς και υποκριτές, κάνουν καθετί αντίθετο από τους Λόγους και την σοφία του Θεού. Όταν ελεούν, το κάνουν στα κεντρικά μέρη και στις οδούς και δεν το κάνουν αυτό για την δόξα του Θεού, ούτε για να βοηθήσουν τους πτωχούς, αλλά μόνον για να τους ιδούν οι άνθρωποι.

Όταν προσεύχωνται στον Θεό, προσεύχονται στους δρόμους, μόνον για να τους ιδούν οι άνθρωποι.

Όταν νηστεύουν, κάνουν τα πρόσωπα τους να φαίνωνται άσχημα και ατημέλητα και χλωμά, ώστε και πάλι να τους ιδούν οι άνθρωποι. Αλλοίμονον! Κάνουν τα πάντα μόνον για να τους ιδούν οι άλλοι, ότι είναι δήθεν ελεήμονες, προσευχητικοί και μεγάλοι νηστευτές.

Τα κάνουν όλα αυτά και τα κάνουν και σήμερα για δύο λόγους: για να λάβουν από τους ανθρώπους δόξα και χρήματα. Όσο για τον Θεό, δεν τον υπολογίζουν καθόλου, σαν να μην υπάρχη. Στην πραγματικότητα, οι υποκριτές είναι οι πιο εντελώς άθεοι άνθρωποι. Εξαπατώντας τους ανθρώπους, λαμβάνουν αυτό που θέλουν, και αυτό είναι η τελική πληρωμή τους. Από τον Θεό δεν έχουν να περιμένουν τίποτε, επειδή δεν Τον χρέωσαν με καμμιά από τις πράξεις τους, αλλά επέσυραν μόνον την οργήν Του.

Γι΄ αυτούς είπε ο Κύριος: «εγγίζει μοι ο λαός ούτος εν τω στόματι αυτού και εν τοις χείλεσιν αυτών τιμώσί με, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ΄εμού» (Ησ. κθ΄ 13).

Εφ΄όσον δεν τηρούν το θέλημα του Θεού Πατρός, τηρούν το θέλημα του πατρός του ψεύδους. Ο πατέρας όλων των ψευδών, ο διάβολος, τους διδάσκει ότι είναι κανονικό, φυσικό και λογικό να κάνουν έτσι, και ότι και άλλοι πριν από αυτούς έκαναν ομοίως και έζησαν θαυμάσια, κερδίζοντας από τους ανθρώπους δόξα και πλούτη. Αυτή είναι η καταστροφική οδός του κόσμου, και όμως αυτοί δεν την εγκαταλείπουν, χάριν του κόσμου. Αυτοί, άθλιοι καθώς είναι, δεν αισθάνονται πόσο πολύ ο σατανάς τους έχει εξαπατήσει με τέτοια ψεύδη και πόσο πολύ έχει μολύνει και αποξηράνει τις καρδιές τους, που ακόμη και οι άγγελοι του Θεού γυρίζουν με αποστροφή τα πρόσωπά τους από την δυσωδία των ψυχών τους.

Ολόκληρη η εξωτερική τους, περιποιημένη εμφάνισις, είναι μόνον το χρωματισμένο κέλυφος του θανάτου, ένας ασβεστωμένος τάφος. Όταν τους βρη αυτό που λέμε θάνατος, αλλοίμονον! Αυτό που θα τους έλθη τότε είναι η βεβαίωσις και η σφραγίδα της ήδη από μακρού νεκρωμένης τους ψυχής.

Αλλά σεις, μην είσθε όπως οι υποκριτές, διδάσκει ο Χριστός τους ανθρώπους. Μην είσθε σαν τους υποκριτές, όταν αγαθοεργήτε :«σου δε ποιούντος ελεημοσύνην μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου» (Ματθ. στ΄ 3).

Μην είσθε υποκριτές, όταν προσεύχεσθε στον Θεό: «συ δε όταν προσεύχη, είσελθε εις το ταμιείον σου, και κλείσας την θύραν σου πρόσευξαι τω πατρί σου τω εν τω κρυπτώ και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ» (Ματθ. στ΄ 6).

Μην είσθε σαν τους υποκριτές, όταν νηστεύετε: «συ δε νηστεύων άλειψαί σου την κεφαλήν και το πρόσωπόν σου νίψαι, όπως μη φανής τοις ανθρώποις νηστεύων, αλλά τω πατρί σου εν τω κρυπτώ, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ αποδώσει σοι εν τω φανερώ» (Ματθ.στ΄1 ) «ου γαρ έστι κρυπτόν ο εάν μη φανερωθή, ουδέ εγένετο απόκρυφον αλλ΄ ίνα έλθη εις φανερόν» (Μαρκ. δ΄ 22).

Ο Θεός θα σου αποκαλύψη μεγάλα μυστικά, τότε που εσύ δεν θα το περιμένης. Οι Προφήτες και οι Δίκαιοι το ήξεραν αυτό, αλλά οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν το ήξεραν, και ούτε το ξέρουν ακόμη και σήμερα.

Οι Προφήτες και οι Δίκαιοι εφοβούντο τον Θεό και αγαπούσαν τον λαό τους, ενώ οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς, οι υποκριτές, δεν φοβούνται τον Θεό και μισούν τον λαό τους.

Ο Ιησούς ευσπλαγχνίζετο μέχρι δακρύων τον λαόν Του (βλ. Ματθ. ιε΄ 32.Μαρκ. η΄ 2), τον οποίον οι Αρχιερείς και οι Άρχοντες εξαπατούσαν, έβριζαν και εκδικούνταν χωρίς έλεος. Σε προηγούμενό Του κήρυγμα, ο Χριστός κήρυξε ανοικτά πόλεμο κατά της υποκρισίας τους.
Καθώς ο Υιός του Θεού ήταν μεταξύ των ανθρώπων και ο καιρός περνούσε, αύξανε τον πόλεμό Του κατά της υποκρισίας εξευτελίζοντάς την, και της υποκρισίας των θρηκευτικών αρχηγών του καιρού εκείνου, εξευτελίζοντάς τους ενώπιόν τους και ενώπιον όλου του λαού Του.

Ποτέ δεν εξευτέλισε οποιουσδήποτε αμαρτωλούς τόσο πολύ, όσο εξευτέλισε τους υποκριτές. Τελικά, ο εξευτελισμός της υποκρισίας από τον Ιησού, κοντά στο τέλος πλέον της επιγείου παραμονής Του, μετεβλήθη σε φοβερή βροντή, η οποία κυριολεκτικά άστραψε και βρόντηξε. Δεν πρέπει να ξαφνιάζη τούτο αυτούς που γνωρίζουν, ότι ο Ιησούς δεν απευθύνθηκε μόνον σε μια γενιά ανθρώπων, αυτήν της εποχής Του, αλλά προς όλες τις γενεές έως τέλους του κόσμου.

Καθώς εξευτέλιζε τους ιουδαίους υποκριτές πρόσωπο προς πρόσωπο, εξευτέλιζε όλους τους υποκριτές όλων των εποχών όλων των γενεών.

Γιατί άραγε ο Ιησούς κτύπησε τόσο σκληρά και ανελέητα ειδικά την υποκρισία; Διότι, η υποκρισία είναι ένα σατανικό ψέμα, η υποκρισία είναι σατανική εξ αρχής είναι το ζιζάνιο που έσπειρε ο σατανάς σε όλες τις σοδειές του Θεού στην γη: στην καρδιά του ανθρώπου, στο σπίτι του, στον γάμο του, στην παρέα των φίλων του, στον λαό του και στο έθνος, στην πολιτική και στο εμπόριο, στην λύπη και στην χαρά, παντού, σε όλες τις εποχές και τους πολιτισμούς. Κανένας πολιτισμός δεν κατάφερε να ξερριζώση το ζιζάνιο της υποκρισίας, αλλά αυτό κατώρθωσε να αφανίση πολλούς από αυτούς. Αν ένας πολιτισμός έλαμπε με εξωτερική αίγλη, όπως ο Ευρωπαϊκός και ο Ιαπωνικός, αυτό δεν σημαίνει ότι είχε καταστρέψει την υποκρισία, παρά ότι την είχε υποκρύψει πιο επιδέξια κάτω από το κέλυφός του, που δεν είχε γραμμένο πάνω το όνομα του Ιησού Χριστού, όπως συμβαίνει με τα Πασχαλινά αυγά στα Βαλκάνια. Μάλλον, έγραφε στο δικό του κέλυφος: ευγένεια, τρόποι, σοφιστεία, λόγους δηλαδή που οι δαίμονες δεν φοβούνται, και έτσι το ζιζάνιο της υποκρισίας, ανεμπόδιστο, βλάστανε οργιαστικά.

Ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, διεκήρυξε εξ αρχής δύο πολέμους: κατά του σατανά και κατά της υποκρισίας. Οι άνθρωποι Τον αγαπούσαν και Τον τιμούσαν με τεράστιο θεοφοβούμενο σεβασμό, ως Σωτήρα. «Εν γαρ διδάσκων αυτούς ως εξουσίαν έχων, και ούχ ως οι γραμματείς» (Ματθ. ζ΄ 29).

Οι θρήσκοι άνθρωποι είναι το πιο επικίνδυνο είδος μέσα στην εκκλησία. Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος
https://iconandlight.wordpress.com/2016/03/17/%CE%BF%CE%B9-%CE%B8%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%B9-%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AF/

Απολυτίκιον  Προφήτου Ιεζεκιήλ, Ήχος γ’. θείας πίστεως.

Θείου Πνεύματος, τη επιπνοία, προκατήγγειλας, Θεού Προφήτα, εσομένων μυστηρίων την έκβασιν την του Σωτήρος απόρρητον κένωσιν, και αιωνίων νεκρών την ανάστασιν Ιεζεκιήλ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Μεγαλυνάριον

Έσοπτρον εδείχθης ειλικρινές, Τρισηλίου δόξης, ω Προφήτα Ιεζεκιήλ, και των εσομένων, εδέξω τας εμφάσεις, Χριστού προαγορεύσας την ενανθρώπησιν.

Ιεζεκιήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34- Ο ένας και στοργικός ποιμένας.
http://users.sch.gr/aiasgr/Palaia_Diathikh/Iezekihl/Iezekihl_kef.33-39.htm
http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/PD/48.%20Iezekiil.htm

ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΟΡΑΜΑ 27-Vision-of-Ezekiel-illumination-879-883AD-Ιεζ. 34,10 -16 : 10 τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ τοὺς ποιμένας καὶ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ ἀποστρέψω αὐτοὺς τοῦ μὴ ποιμαίνειν τὰ πρόβατά μου, καὶ οὐ βοσκήσουσιν ἔτι οἱ ποιμένες αὐτά· καὶ ἐξελοῦμαι τὰ πρόβατά μου ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν. καὶ οὐκ ἔσονται αὐτοῖς ἔτι εἰς κατάβρωμα. 11 διότι τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐκζητήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐπισκέψομαι αὐτά. 12 ὥσπερ ζητεῖ ὁ ποιμὴν τὸ ποίμνιον αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ, ὅταν ᾖ γνόφος καὶ νεφέλη ἐν μέσῳ προβάτων διακεχωρισμένων, οὕτως ἐκζητήσω τά πρόβατά μου καὶ ἀπελάσω αὐτὰ ἀπὸ παντὸς τόπου, οὗ διεσπάρησαν ἐκεῖ ἐν ἡμέρᾳ νεφέλης καὶ γνόφου. ….15 ἐγὼ βοσκήσω τὰ πρόβατά μου καὶ ἐγὼ ἀναπαύσω αὐτά, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος. τάδε λέγει Κύριος Κύριος· 16 τὸ ἀπολωλὸς ζητήσω καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψω καὶ τὸ συντετριμμένον καταδήσω καὶ τὸ ἐκλεῖπον ἐνισχύσω καὶ τὸ ἰσχυρὸν φυλάξω καὶ βοσκήσω αὐτὰ μετὰ κρίματος.

Ιεζ. 34,10 : αυτά λέγει ο Κύριος Κύριος• Θα επέλθω εγώ τιμωρός εναντίον των αστόργων ποιμένων και θα ζητήσω τα πρόβατά μου από τα χέρια των, θα τους καθαιρέσω και θα τους εκδιώξω, ώστε να μη ποιμαίνουν πλέον τα πρόβατά μου και οι κακοί αυτοί ποιμένες δεν θα τα βοσκήσουν. Θα αποσπάσω τα πρόβατά μου από την εκμετάλλευσίν των και δεν θα τα κατατρώγουν πλέον αυτοί. 11Διότι αυτά λέγει ο Κύριος Κύριος• Ιδού, εγώ θα αναζητήσω και θα φροντίσω και θα επισκεφθώ τα λογικά μου πρόβατα. 12 Όπως δε ένας στοργικός ποιμήν εις ημέραν σκότους και πυκνής νεφώσεως αναζητεί να εέρη το ποίμνιόν των ανάμεσα εις άλλα σκορπισμένα πρόβατα, έτσι και εγώ θα αναζητήσω τα πρόβατά μου. Θα τα περισυλλέξω και θα τα επαναφέρω εις την μάνδραν των από κάθε τόπον, στον οποίον έχουν διασκορπισθή κατά την ημέραν εκείνην της πυκνής νεφώσεως και του σκότους…. 15 Εγώ θα βοσκήσω τα πρόβατά μου, εγώ θα τα αναπαύσω και θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά ακόμη λέγει ο Κύριος Κύριος. 16 Το χαμένον προβάτον θα το αναζητήσω, το περιπλανηθέν θα το επαναφέρω εις την μάνδραν, αυτό που έχει υποστή κάταγμα θα το περιποιηθώ με επιδέσμους. Το εξησθενημένον και έτοιμον να σβήση θα το ενισχύσω. Το υγιές και ισχυρόν θα το προφυλάξω, και θα ποιμάνω αυτά μετά δικαιοσύνης.

Comments are closed.